Dag 6 - Zelfvergeving op gedrag van een ander als mezelf


Zelfoprecht
Gezond Verstand - is het besef dat je je eigen leven moet veranderen en uit de bel moet stappen; dat je de bel niet in een andere vorm kunt blazen om zo te proberen je eigen bescherming in stand te houden.    

Gister heb ik kort gesproken met IngridS toen we samen naar Woerden terug konden reizen van werk. Ik korte tijd konden we even een aantal belangrijke punten doornemen om zeker van te zijn in relatie tot ons proces om onszelf uit te balanceren als wat het beste is voor alle leven. Punten die ik onder ogen moet zien om mezelf te kunnen veranderen in een betrouwbaar mens die verantwooordelijkheid neemt en opstaat voor alle leven als één en gelijk. Dit is de 'zware' taak het reinigen van het geslacht ergo het stoppen van alles zoals het geweest is/ bestaan heeft.

Eén punt kwam mij onder ogen om als praktisch gereedschap te gaan toepassen in mijn dagelijkse praktijk:  zelfvergeving op wat 'mijn' huispartner/een ander doet wat ik niet prettig vind. Om het Programma te stoppen, stop ik wat ik 'vind' van wat een ander (niet) doet, omdat ik mezelf realiseer dat ik alleen zo de verbinding met de matrix kan verbreken om mezelf met mezelf te verbinden binnen de principes van gelijkheid en eenheid. Ik realiseer me ook dat ik vooral op mijn huisgenoot/partner reageer ten aanzien van een 'niet doen', welke verband houdt met 'mijn niet(s) doen wat het beste is voor iedereen' in het verleden. Hier een begin om mijn hekwerk van de geest af te breken...

Mijn Zelfvergevingen:

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me van 'mijn huisgenoot/partner' af te scheiden door middel van reacties op hem terwijl ik weet dat 'hij'  staat voor de delen van mezelf die ik ben verloren en hierdoor me zelf dubbel te frustreren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan boos te zijn op een ander als de ander 'in mijn ogen' niet 'ziet'/'doet' wat het beste is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te reageren op het 'niet(s) doen' van mijn partner omdat dit correspondeert/resoneert met mijn punten van eigenbelang in het verleden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb afgescheiden van/ met wat het beste is voor alles en iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb angst te ervaren als ik zie dat  'mijn huisgenoot' stiekem grote repen chocolade gaat kopen en opeten, omdat ik bang ben dat hij niet van zijn energieverslaving afkomt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb iemand 'aantrekkelijk' te vinden als de plaatjesvoorstelling zoals het wordt weergegeven op mijn netvlies en 'onaantrekkelijk' als deze iets zegt of doet waar ik als mijn geest/ego op afknap/'afstoot'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard te realiseren dat als ik iemand aantrekkelijk vind ik dan onderhevig ben aan de wet van aantrekking en niet hier ben als de ene wet als wat het beste is voor alle leven als mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb weg te lopen van mensen als mezelf omdat ik niet hier kan blijven als het fysiek maar gedomineerd wordt door mijn denken/reacties en deze niet te kunnen stoppen.


Mijn Zelfcorrigerende Uitspraken:

Ik realiseer me dat ik me van 'mijn huisgenoot/partner' af heb gescheiden door middel van reacties op hem terwijl ik weet dat 'hij' staat voor de delen van mezelf die ik ben verloren en hierdoor me zelf dubbel te frustreren. De niet-verwijderde zelfonoprechtheden uit vorige levens spelen ook op sinds de inversie naar eenheid met het universum. Fysiek ervaar ik dit in mijn knieën en zie ik mezelf onder ogen om mezelf te bevrijden van de zelf-belemmerende reactiepatronen.

Wanneer en als ik mezelf realiseer dat ik me afscheid door middel van reacties op mijn partner - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe en aanvaard niet mezelf af te scheiden van mijn  partner door middel van reacties, omdat ik mezelf realiseer dat reacties conditioneringen zijn uit mijn verleden en niets te maken hebben met leven als wie we zijn. In plaats - onthul ik aan mezelf waarvan ik mezelf heb afgescheiden en stop te handelen in eigenbelang om mezelf uit te balanceren met/als wat het beste is voor iedereen.

Wanneer en als ik mezelf zie reageren op het 'niet(s) doen' van mijn partner - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe om te reageren op het 'niet(s) van mijn partner, omdat ik mezelf realiseer dat dit correspondeert/resoneert met mijn punten van eigenbelang in het verleden. in plaats - zie ik mijn huidige realiteit onder ogen en neem veranwoordelijkheid voor dat wat mij dwarszit.

Wanneer en als ik mezelf realiseer boos te zijn op een ander als de ander 'in mijn ogen' niet 'ziet'/'doet' wat het beste is voor iedereen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe boos te zijn op een ander als de ander 'in mijn ogen' niet 'ziet'/'doet' wat het beste is voor iedereen, omdat ik mezelf realiseer dat ik in feite boos ben op mezelf als wat ik heb toegestaan en aanvaard in mezelf as deze wereld. In plaats - vertrouw ik mezelf in het uitbalanceren van mezelf met/als wat het beste is voor alle leven en in staat te zijn te wandelen door elke situatie/opdracht/taak/gebeurtenis die komt omdat ik altijd hier ben met en als elke adem.

Ik realiseer mezelf afgescheiden te hebben van/ met wat het beste is voor alles en iedereen. Ik verander mezelf door het besef niet alle delen van mezelf geïntegreerd te hebben en door mezelf uit te lijnen als wat het beste is voor alle leven omdat dat ook gelijk het beste is voor mezelf.

Wanneer en ik mezelf realiseer angst te ervaren als ik zie dat 'mijn huisgenoot' stiekem grote repen chocolade gaat kopen en opeten en dat hij niet van zijn energieverslaving afkomt - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe angst te ervaren als ik zie dat 'mijn huisgenoot' stiekem grote repen chocolade gaat kopen en opeten en dat hij niet van zijn energieverslaving afkomt, omdat ik mezelf realiseer dat ik bang ben voor mij eigen angst. Ik realiseer me dat een gedachte over iets/iemand evenzo een energieverslaving is. In plaats - breng ik mijn aandacht hier als zelf-aandacht en blijf ik hier in/als mijn fysiek/de Aarde.

Wanneer en als ik mezelf realiseer iemand 'aantrekkelijk' te vinden als de plaatjesvoorstelling zoals dat op mijn netvlies overkomt en 'onaantrekkelijk' als deze iets zegt of doet waar ik als mijn geest/ego op afknap - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe iemand 'aantrekkelijk' te vinden als de plaatjesvoorstelling zoals dat op mijn netvlies overkomt en 'onaantrekkelijk' als deze iets zegt of doet waar ik als mijn geest/ego op afknap, omdat ik mezelf realiseer dat deze gedachten, gevoelens en emoties voorgeprogammeerde realiteiten zijn en niet echt. In plaats - breng ik mezelf terug naar mezelf en blijf ik hier als de adem als zelf-glijkheid en eenheid van leven.

Ik realiseer mezelf dat als ik iemand aantrekkelijk vind, ik dan onderhevig ben aan de limiterende en polarisende wet van aantrekking en niet hier ben/leef als de ene universele wet als mezelf als wat het beste is voor alle leven als mezelf. Ik stop ik en adem ik - ik ben hier en ik blijf hier. Dit is wat ik altijd echt wilde - hier zijn - oneindig hier als alles en iedereen.

Wanneer en als ik mezelf realiseer weg te lopen van mensen als mezelf - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe van mensen als mezelf, omdat ik mezelf realiseer dat ik niet hier kan blijven als de adem als het fysiek maar gedomineerd wordt door mijn denken/reacties en deze niet te kunnen stoppen. in plaats - zeg ik stop binnenin mezelf en adem in en adem uit in de gewaarwording van alles als mezelf hier.

Zelfovereenkomsten:

Ik wijd me toe aan mezelf om mijn vermogen mezelf te vertrouwen te versterken om door elke situatie/opdracht/taak/gebeurtenis te wandelen met de wetenschap dat ik Hier wandel en sta - stevig, vast en stabiel binnenin mezelf.

Ik wijd mezelf toe aan mezelf om in de toekomst mezelf toe te staan mijn bekwaamheden te erkennen en binnenin dit realiserende dat ik hier ben, stabiel en dat ik in staat ben te wandelen door elke situatie/opdracht/taak/gebeurtenis die komt omdat ik altijd hier ben met en als elke adem.


Ik wijd me aan het sturen van mezelf uit de angst te bewegen om niet perfect te zijn en in plaats te studeren als zelf-sturing.
Wanneer een individu of een groep een concept naar voren brengt dat de manier waarop dingen worden gedaan fundamenteel verandert met een nieuw waardesysteem, zal de meerderheid die bang is HUN waarden te verliezen, gek worden.

Waarden die geen fundamentele Levenswaarden zijn in de zin van het recht op leven voor iedereen gelijk, zijn geen waarden, het zijn begerigheden. Wanneer persoonlijke waarden Gelijkheids Waarden in de zin van het beste voor het leven overschaduwen, dan is de persoonlijke waarde begerigheid en eigenbelang.

Wees uitgedaagd. Bestudeer een nieuwe Wereld Orde gebaseerd op Gelijkheids Leven Rechten: Gelijkheids Geld Systeem. Laat je angst je begerigheid niet naar buiten brengen. Stel je begerigheid op de proef en gun het Leven aan iedereen gelijk. Dat is ware goddelijkheid en Godsvruchtig.
~Bernard Poolman

Reacties

  1. Yeah.
    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te worden op de huispartner (cool woord) als hij iets zegt waardoor ik hem niet meer aantrekkelijk vind zoals de plaatjesvoorstelling wordt weergegeven op mijn netvlies omdat ik hierdoor mijn lekkere gevoel verlies van iemand aantrekkelijk vinden in en als de mind, en de huispartner er dus eigenlijk de schuld van geef dat ik niet kan blijven toeven in mijn eigen mind-glow.
    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan de huispartner er de schuld van te geven dat ik niet meer kan toeven in mijn eigen mind-glow en in plaats daarvan Hier gehaald word, met beide voeten op de grond, kijkend in de lelijkheid gelegen onder de sluier van illusie.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2

Dag 570 Tijd, Verantwoordelijkheid en Beperking in Relaties