zaterdag 20 augustus 2016

Dag 547 Verantwoordelijkheid in Relatie(overeenkomsten): Van je Stront Delen naar Constructief Zelfsturend Delen Wie/Waar je Bent


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik in communicatie binnen een relatie niet mijn backchats, geheime geest en demonen naar/met mijn partner moet spreken/delen maar juist verantwoordelijkheid moet nemen voor het bestaan/creëren van die backchats, geheime geest en demonen.

Wanneer en als ik mezelf realiseer mijn backchats, geheime geest en demonen naar/met mijn partner te (willen) spreken/delen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe mijn stront te (willen) spreken/delen omdat ik me realiseer dat dit opzettelijk en onnodig is en geen constructief zelfsturend delen is van wie ik ben/waar ik ben/wat ik aan het doen ben. In plaats - werk ik aan mijn mezelf in mijn individuele proces en deel ik datgene wat ik aan het wandelen ben wat betreft mijn geestbewustzijnssysteem en geef ik aan hoe ik een punt zelfvergeef/verander volgens het principe probleem > oplossing.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb in het Ego te (willen) gaan waar ik Pandora's doos gewoon wil openen en de stront in mezelf wil delen. 

Pandora's box - Wikipedia
Wanneer en als ik mezelf realiseer in het Ego te (willen) gaan en Pandora's doos te willen openen om de stront in mezelf te delen - stop ik en adem ik - ik realiseer dat ik niet zorgzaam en attent ben op mijn eigen proces wat ik wandel, op wie ik ben en alles eromheen. In plaats - neem ik verantwoordelijkheid voor mijn individuele proces en spreek, deel en communiceer ik dat waar ik in mezelf mee gewerkt heb voor mezelf.


~~~

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat zolang dit punt van verantwoordelijkheid niet gestuurd/geleefd wordt binnen relaties, de relatie stagneert/blijft hangen en zelfs kan/zal verslechteren doordat er geen oplossingen/veranderingen geleefd worden.

Ik stel mezelf ten doel te letten op die neiging om zelf te saboteren in het spreken met de ander van/over datgene in mezelf wat ik nog niet gestuurd, uitgezocht en veranderd heb.

Ik stel mezelf ten doel een ander mens in overweging te nemen en alleen te spreken/delen dat waar ik voor/als kan staan en waar ik eeuwig mee kan wandelen.
Ik stel mezelf ten doel op tafel te leggen wie ik ben, waar ik ben, wat mijn realisaties zijn en de ander te vragen te delen wie ze zijn en wat hun verleden is en wat hun realisaties zijn enzovoort.     Tip: video van Sunette Spies over Relatieovereenkomstverantwoordelijkheid 


    zondag 14 augustus 2016

    Dag 546 Verantwoordelijkheid in Relatieovereenkomsten: Niet je Stront delen

    Wat ik me vandaag andermaal heel diep realiseerde en bevestigd werd door de video van Sunette Spies over Relatieovereenkomstverantwoordelijkheid ten aanzien van communicatie binnen relaties is dat wat je NIET moet doen is:

    • je backchats naar je partner spreken
    • je geheime geest spreken
    • je demonen spreken

    Dat is opzettelijk en onnodig; dat is de shit waarmee je in je individuele proces moet werken.

    Ik heb bemerkt dat zolang dit punt niet gestuurd (lees: gestopt) wordt binnen een relatie, de relatie stagneert/blijft hangen of zelfs verslechtert doordat systemen/patronen jaar in jaar uit herhaald worden en er alleen maar problemen of tafel worden gelegd zonder dat er oplossingen voor worden gevonden.


    Het is kies voorzichtig te wezen voor die neiging om zelf te saboteren in het spreken met de ander van datgene in onszelf wat we nog niet gestuurd, uitgezocht en veranderd hebben.

    Je spreekt ALLEEN dat waar je voor en als staat en waar je eeuwig mee kan wandelen. Je kan bijvoorbeeld delen dat je in dit proces van het wandelen van je geestbewustzijnssysteem bent: "ik ben zelfvergeving aan het wandelen, op het moment ben ik bezig met zelfvergeving op wat ik gerealiseerd heb hoe ik me gedragen heb naar mijn familie en ik ben in het proces van dat te veranderen en dit is HOE ik het verander". Dat is constructief zelfsturend delen van wie je bent en waar je bent en wat je aan het doen bent.

    Wees voorzichtig met in het Ego te gaan waar je Pandora's doos gewoon wil openen en de stront in jezelf wil delen. Neem een ander mens in overweging!

    Wees niet dom en ben zorgzaam en wees attent op je eigen proces wat je wandelt, wie je bent en alles wat er mee te maken heeft. Spreek altijd alleen en deel en communiceer dat waar je in jezelf mee gewerkt hebt voor jezelf.

    Leg het op tafel - dit is wie ik ben, geef een basisoverzicht van waar je bent, wie je bent, je realisaties en vraag de ander te delen wie ze zijn en wat hun verleden is en hun realisaties enzovoort. 

    Wordt vervolgd.

    vrijdag 29 juli 2016

    Dag 545 Deelname in gevoelens en emoties rondom geld - deel 3 Zelfcorrecties en Zelfverbintenissen

    Dit is de zelfcorrigerende toepassing op Dag 544 Deelname in gevoelens en emoties rondom geld - Zelfvergevingen

    Wanneer en als ik mezelf ongenoegens zie creëren en ervaren over mijn fysiek zware werk terwijl ik aan het lopen ben - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik me laat besturen door de geest door ongenoegens aan te maken als 'ik zie geen uitzicht' die nergens toe leiden als dan dat het zwaarder wordt voor mijn lichaam omdat ik 'weg' ben in de alternatieve wereld van de geest. In plaats - bestuur ik mezelf door onmiddellijk te stoppen met mijn mindparticipatie en breng ik mezelf hier in de fysieke realiteit.

    Wanneer en als ik mezelf aan geld zie denken onder mijn werk als bijvoorbeeld 'dat zelfs mijn verdiende vakantiegeld wordt gekort op de uitkering die ik ontvang' - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik al 'weg' ben door die gedachte te denken en dat ik alleen maar emoties creëer. In plaats - ben ik het zelfsturende principe van Leven en laat gedachten los te laten en blijf ik hier ademend met mezelf, mijn lichaam en de omgeving. 

    Ik realiseer me dat ik mezelf frustreer over andere dingen in mijn leven/over mezelf en de energie hiervan gebruik om in en als de backchat/gedachten/emoties over mijn werk te channelen.

    Wanneer en als ik mezelf kwaad zie worden dat andere mensen denken niet verantwoordelijk te zijn voor mij en deze wereld en de ervaringen die iedereen heeft - stop ik en adem - ik realiseer me dat ik verantwoordelijk ben voor mezelf, voor mijn emoties enzovoort en dat anderen daar niks mee te maken hebben. In plaats - neem ik verantwoordelijkheid voor mezelf en laat ik onvoorwaardelijk los dat wat me dwarszit binnen het besef dat ik één en gelijk ben als alles.

    Wanneer en als ik mezelf zie deelnemen in polariteiten van gevoelens en emoties en allerlei negatiefs en positiefs ten aanzien van geld en werk - stop ik en adem ik - ik laat mezelf niet langer beïnvloeden door de polariteiten fuckups van gevoelens en emoties en 'positief' en 'negatief'. In plaats - stop ik zelf een batterij te zijn om de matrix te versterken en laat dit anderen ook zien.

    Ik realiseer me dat wat echt 'negatief'/'slecht' is, is mezelf en mijn lichaam geweld aandoen door deelname in gedachten, emoties en gevoelens.

    Wanneer en als ik mezelf heel blij zie worden van/zie deelnemen in een 'blij' gevoel dat ik geld kan verdienen als er werk binnen komt - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik in een gevoel slaaf ben van bewustzijn als geest volgens welk systeem ik mezelf heb gedefinieerd. In plaats - zet ik dit 'positieve' gevoel om in een expressie van mezelf als wie ik ben  en geef ik mezelf de kans om hier te zijn, constant op ieder moment, waar niets beweegt in mezelf, zoals wie ik ben op ieder moment.

    Ik realiseer me te 'leven' binnen de polariteiten van gevoelens en emoties, goed en slecht, juist en verkeerd, positief en negatief.

    Ik stel mezelf ten doel gewaar te worden wanneer ik me laat bewegen en besturen door gevoelens en emoties ontworpen in het geestbewustzijnssysteem. 

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat als ik gedachten, emoties en gevoelens krijg ik weg ben en ik de geest, het systeem ben. Wie ik echt ben is de Adem van Leven.

    Ik stel mezelf ten doel te stoppen deel te nemen in het denken in goed en slecht; juist en verkeerd en positief en negatief ten opzichte van mijn werk en geld omdat ik me realiseer dat ik zo strijd uitlok in mijn hoofd en de ervaring van mezelf verschrikkelijk maak.

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat door die polariteitenstrijd in mijn hoofd een lichtbol gemanifesteerd wordt in het centrum van mijn wezen en die lichtbol het geestbewustzijnssysteem in mijn hele fysieke lichaam activeert, zodat ik gedachten, emoties en gevoelens krijg en ik weg ben.

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat wat ik ervaar als gevoelens en emoties en de aard en de context van mijn gedachten bestaan als ze doen en door mij wordt ervaren zoals ze zijn - als gevolg van en door toedoen van geld.


    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat over het algemeen des te meer geld mensen hebben ze meer in gevoelens participeren en des te minder mensen geld hebben ze in emoties participeren, zo deze eeuwige bipolariteit in stand houdende als onszelf en onszelf een rad voor ogen draaiende vanwege de waarde die we toekennen aan papier/getallen in plaats aan ondersteuning van al het Leven op Aarde in gelijke mate

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat het deelnemen in gevoelens van 'blijheid' ten aanzien van geld - onherroepelijk leidt tot de polariteit ervan - emoties omtrent geld - en dat ik zo mezelf als een geestsysteem voed en in stand houd in plaats mezelf te ervaren en realiseren als constant hier als de Levensadem

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat gevoelens zoals emoties dezelfde energetische uitdrukking als de motor voor het geestbewustzijnssysteem zijn. 

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat gevoelens slechts uitdrukkingen van polariteiten van emoties zijn om de ervaring van polariteit of dualiteit in mij te laten ervaren.

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat als ik emotioneel word – woedend, bedroefd, angstig, bezorgd, enzovoort of ik gevoelens van blijdschap, liefde, verlangen, geluk, enzovoort ervaar, ik mezelf laat besturen en beheersen door bewustzijn als geest volgens welk systeem ik mezelf heb gedefinieerd.

    dinsdag 26 juli 2016

    Dag 544 Deelname in gevoelens en emoties rondom geld - Zelfvergevingen


    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ongenoegens te creëren en ervaren over mijn fysiek zware werk terwijl ik aan het lopen ben omdat ik als geest in een toekomstprojectie ga/verdwijn en er zo 'geen uitzicht' in zie en te redeneren dat ik er 'geen geld mee verdien' - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb emotioneel te reageren op de feiten van deze wereld waar ik ook verantwoordelijk voor ben in plaats van hier te in het moment van wandelen te blijven met mezelf, mijn lichaam en de omgeving.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard te zien, realiseren en begrijpen dat als ik gedachten, emoties en gevoelens krijg ik puhh weg ben en ik de mind, het systeem ben.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik deelneem in het denken in goed en slecht; juist en verkeerd en positief en negatief ten opzichte van mijn werk en geld en dat ik zo strijd uitlok in mijn hoofd - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat door die strijd in mijn hoofd een lichtbol gemanifesteerd wordt in het centrum van mijn wezen en die lichtbol het geestbewustzijnssysteem in mijn hele fysieke lichaam activeert, zodat ik gedachten, emoties en gevoelens krijg en ik weg ben!     Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb aan geld te denken onder mijn werk in termen van 'dat zelfs mijn verdiende vakantiegeld wordt gekort op de uitkering die ik ontvang' en ik dus al 'weg' ben door die gedachte te denken. ik 'daar' in het verleden ben in plaats van hier ademend met mezelf, mijn lichaam en de omgeving. 

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat wat ik ervaar als gevoelens en emoties en de aard en de context van mijn gedachten bestaan als ze doen en wordt door mij ervaren zoals ze zijn - als gevolg van en door toedoen van geld.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat over het algemeen des te meer geld mensen hebben ze meer in gevoelens participeren en des te minder mensen geld hebben ze in emoties participeren, zo deze eeuwige bipolariteit in stand houdende als onszelf en onszelf een rad voor ogen draaiende vanwege de waarde die we toekennen aan papier/getallen in plaats aan ondersteuning van al het Leven op Aarde in gelijke mate.
    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te frustreren over andere dingen in mijn leven/over mezelf en de energie hiervan in de backchat/gedachten/emoties over mijn werk te channelen.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb kwaad te zijn dat andere mensen denken niet verantwoordelijk te zijn voor deze wereld en de ervaringen die iedereen heeft.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb allerlei negatiefs over mijn werk in mezelf te creëren. 


    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in polariteiten van gevoelens en emoties en negatief en positief ten aanzien van geld.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard deel te nemen in allerlei positiefs ten aanzien van geld.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb heel blij te worden van/deel te nemen in een 'blij' gevoel dat ik geld kan verdienen als er werk binnen komt in plaats van dit 'positieve' gevoel als een uitdrukking van mezelf te leven en mezelf de kans te geven om hier te zijn, constant op ieder moment, waar niets beweegt in mezelf, zoals wie ik ben op ieder moment.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het deelnemen in gevoelens ten aanzien van iets of iemand ongetwijfeld gaan leiden tot de polariteit ervan en zo de wereld als mijn geest van het voeden van polariteiten in stand houdend

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat gevoelens de exacte projecties zijn van iedere gegeven emotie en dat gevoelens zoals blij allemaal prachtige uitdrukkingen zijn in mensen, maar slechts uitdrukkingen van polariteiten van emoties zijn – ontworpen afgeleidingen van emoties om de ervaring van polariteit of dualiteit in ieder mens op Aarde te laten ervaren - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat gevoelens zoals emoties dezelfde energetische uitdrukking als de motor voor het geestbewustzijnssysteem zijn. 

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te 'leven' binnen de polariteiten van gevoelens en emoties, goed en slecht, juist en verkeerd, positief en negatief enzovoort om op die manier vanbinnen een slaaf te blijven en als bewustzijn door de geest bestuurbaar te blijven en mij nooit de kans te geven om hier te zijn, constant op ieder moment, waar niets beweegt in mezelf, zoals wie ik ben op ieder moment. 

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me te laten bewegen en besturen door gevoelens en emoties ontworpen in het geestbewustzijnssysteem als wat ik geworden ben. 

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat als ik emotioneel word – woedend, bedroefd, angstig, bezorgd, enzovoort of ik gevoelens van blijdschap, liefde, verlangen, geluk, enzovoort ervaar, ik moet onthouden dat ik mezelf laat besturen en beheersen door bewustzijn als geest volgens welk systeem ik mezelf heb gedefinieerd.

    dinsdag 19 juli 2016

    Dag 543 Communicatie in ongelijkheid creëert onenigheid - zelfvergevingen en zelfverbintenissen


    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat praten over anderen 'verboden' was in plaat mezelf te realiseren dat het gaat om WIE IK BEN in het praten - of ik gelijk ben of ik één ben

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat het goed is om/dat ik goed ben door niet over anderen te praten/roddelen in plaats mezelf te realiseren dat het enige dat echt 'goed' is, is om jezelf te zien in het praten/'roddelen' over anderen en het praten/'roddelen' niet te onderdrukken of af te doen als 'slecht' zijnde weer een polariteitenconflict in de geest maar zelf te onderzoeken wat zelf onderdrukt

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te kopiëren en redeneren dat ik nooit iets over een ander kan of mag zeggen in plaats te kijken of dit door angsten wordt aangejaagd of een tekort aan data over anderen en mezelf want ik wist als kind dat er heel veel gezegd werd onder de mensen in mijn omgeving wat absoluut niet in de haak was - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te onderdrukken om mezelf uit te drukken als wat ik zag/hoorde wat niet in orde was - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te laten leiden door onbewuste angsten en het idee minder te zijn als kind en dingen niet te kunnen of mogen adresseren.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat het toestaan van ongelijke communicatie onenigheid oplevert tussen mensen en zo in de wereld.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het shocking te vinden dat de staat van de wereld - met zijn oorlogen, intermenselijke conflicten, ALLE ONENIGHEID in het algemeen - volledig afkomstig is van een communicatie in ONGELIJKHEID, waarbij we niet communiceren als ÉÉN en GELIJK als alles maar in AFGESCHEIDENHEID van een ander als onszelf - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het 'shocking' effect juist nodig is om me/ons wakker te maken in verband met wat er werkelijk aan de hand is en hoe de dingen/deze wereld gecreëerd worden/wordt door ons/onze woorden/WIE WE ZIJN.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het denken dat het mag of kan een onderdrukking van mijn zelfoprechtheid is.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf erg in de vinger te snijden door niks te doen wanneer woorden worden gesproken of geschreven in ongelijkheid en onenigheid.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat een intieme relatie met anderen opbouwen niet mogelijk is zonder de communicatie af te stemmen in gelijkheid en eenheid, de afscheiding/afgescheidenheid/mind stoppende en dat eenheid vormen met mensen zonder gelijkheid bedrog is.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het 'normaal' is dat als ik over/met anderen praat in ongelijkheid ik mezelf (later) ook echt onplezierig/verschrikkelijk voel ergens (in de geest) omdat ik dat niet zelf ben maar mijn geest/automatische beantwoorder waarin ik mezelf onderdruk en afscheid van de ander als mezelf en de natuurlijke bestaande eenheid feitelijk verbreek omdat ik 'denk' dat ik (iemand) anders ben en dus niet over mezelf leer door mezelf te zien in de ander.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de energie/frictie van de ongelijkheid te creëren, omdat ik ergens een ander als 'fout'/'verkeerd'/'onjuist' bejegen in mezelf waar ik 'meer' ben en de ander 'minder' en ik zo het polariteitenconflict 'goed'-'fout' voed die mijn geestbewustzijnssysteem oplaadt. 


    Wanneer en als ik me ervan gewaar ben dat iemand onoprecht is met zichzelf op welke manier dan ook - niet naar het systeem, maar naar het leven - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik ofwel in ongewaarzijn bevind ten aanzien van wat er wordt gesproken/gecreëerd ofwel bewust niks zeg omdat ik bang ben. In plaats - transformeer ik mezelf door verantwoordelijkheid te nemen voor allen als zijnde zelf in elk moment en sta ik op om de zelfonoprechtheid te laten zien.


    Ik stel mezelf ten doel mijn innerlijke conflicten te onderzoeken in geval van ongelijke communicatie, wat het is dat ik niet in mezelf wil zien als de ander. 


    Ik stel mezelf ten doel het 'shocking' effect van de realisatie van de gevolgen van ongelijke communicatie te omarmen.


    Ik stel mezelf ten doel dit wringende gevoel te voorkomen in mezelf door beter op te letten in mezelf - meer gewaar te worden - wanneer ik dit nog doe en mezelf eerst gaan vergeven voor de gevallen waar ik dit doe.

    Ik stel mezelf ten doel de gedachten en emoties die gepaard gingen met de voorvallen te adresseren en dan gewoon in eenheid en gelijkheid over/met de ander te communiceren als wie ik ben als Leven/het Levende Woord als één en gelijk als alles.

    Ik stel mezelf ten doel het woord 'gelijkheid' te leven.

    vrijdag 8 juli 2016

    Dag 542 Deelname in polariteiten van gevoelens en emoties rondom geld en de gevolgen ervan

    Gisteren werd ik onder mijn werk gebeld door mijn partner en ik besloot daarbij even op een bankje te gaan zitten. Al gauw deelde ik mijn ongenoegens over mijn fysiek zware werk waar geen uitzicht in zit en dat ik er geen geld mee verdien, dat zelfs mijn verdiende vakantiegeld wordt gekort op de uitkering die ik ontvang. We merkten op dat het dus weer over geld ging dat ik vanalles negatiefs in mezelf ervoer. Allerlei gedachten, backchats en emoties kwamen voorbij terwijl ik toch al eerder hierover geschreven, vergeven en gerealiseerd had. Ik stelde mezelf ten doel te werken aan een andere houding/relatie aannemen tot mijn werk.    Op een gegeven moment deelde mijn partner dat hij heel blij (= gevoel) werd van dat hij geld kon verdienen als er werk binnen kwam. Ik vlagde dat moment in mezelf omdat ik het opmerkelijk vond dat hij het tegenovergestelde ging zeggen en even later praatten we nog verder over wat anders. Toen het gesprek voorbij was en ik weer verder liep, realiseerde ik me ineens dat die emoties (van mij) en gevoelens (van mijn partner) in polariteit/tegenstelling tot elkaar staan en elkaar zodoende creëren en in stand houden. Met deze realisatie kon ik ook acuut stoppen in de deelname in emoties en backchat ten aanzien van mijn werk. Want even serieus, meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in veel en veel ergere omstandigheden. Ik behoor tot de elite van deze wereld waarin een paar dollar per dag verdienen het gemiddelde is bij omstandigheden die afschuwelijk zijn.

    Gevoelens zijn de exacte projecties van iedere gegeven emotie. Gevoelens zoals liefde, vrede en harmonie enzovoort zijn allemaal prachtige uitdrukkingen in mensen, maar zijn slechts uitdrukkingen van polariteiten van emoties – ontworpen afgeleidingen van emoties om de ervaring van polariteit of dualiteit in ieder mens op Aarde te laten ervaren. Gevoelens zoals emoties zijn dezelfde energetische uitdrukking als de motor voor het geestbewustzijnssysteem. Het is ontworpen in het geestbewustzijnssysteem van mensen, zodat ieder mens altijd leeft binnen de polariteiten van gevoelens en emoties, goed en slecht, juist en verkeerd, positief en negatief enzovoort om op die manier vanbinnen een slaaf te blijven en als bewustzijn door het Witte Licht bestuurbaar te blijven en je nooit de kans te geven om hier te zijn, constant op ieder moment, waar niets beweegt in jezelf, zoals wie je bent op ieder moment. (Lees meer)

    Poeh, als we de Wet van Balans erop nakijken, creëer ik dus mensen die 'blij' worden van geld en creëren mensen die 'blij' worden van geld op hun beurt weer mensen met emoties ten aanzien van geld. Dit is wat ons mensen op dit moment beweegt en bestuurt, gevoelens en emoties ontworpen in het geestbewustzijnssysteem als wat wij mensen zijn geworden. Als je emotioneel wordt – woedend, bedroefd, angstig, bezorgd, enzovoort of je gevoelens van liefde, verlangen, geluk, enzovoort ervaart, moet je onthouden dat je jezelf laat besturen en beheersen door bewustzijn als geest volgens welk systeem je jezelf hebt gedefinieerd.
    Dus, dat werd even helder door slechts het feit van de woorden/gevoel die mijn partner met me deelde en dus werd ik wakker uit de slavernij van mijn geestbewustzijnssysteem.

    Ik stel mezelf ten doel het woord 'vrede' te leven, vrede ten aanzien van mijn werk/baan in de matrix.

    Bedankt partner! :)

    woensdag 29 juni 2016

    Dag 541 Over anderen praten in ongelijkheid vs het verlangen integer te zijn/worden

    One must become all beings that is here in fact.
     - Bernard Poolman

    Van huis uit was ik niet gewend over anderen te praten oftewel het was 'verboden' over anderen te praten. Ik vond het wel een goed punt van mijn vader dat we niet mochten roddelen over anderen. Daarbij redeneerde ik - van kindsaf aan - ook dat je nooit iets over een ander kan zeggen, wat dus wel mag, kan en nodig is ingeval een ander zelfonoprecht is naar zichzelf/leven. Met dit laatste heb ik mezelf nogal in de vinger gesneden want daarmee kan ik de ander valideren in zijn of haar woorden en daarmee hetgene in mezelf valideren. Als ik me ervan gewaar ben dat iemand onoprecht is met zichzelf op welke manier dan ook - niet naar het systeem, maar naar het leven - en ik doe niets omdat ik bang ben of omdat het risico te groot is, dan ben ik één met en gelijk aan zelfonoprechtheid en ga ik onderuit. 

    Dit is de sleutel tot transformatie op alle manieren - het praktische punt van het zelf verantwoordelijk zijn voor allen als zijnde zelf in elk moment.

    Ik ervaar mezelf ook echt onplezierig als ik over anderen praat als dit niet in gelijkheid en eenheid is. Dit gebeurt me vooral wanneer ik met mensen praat die wel makkelijk over anderen praten en dit meestal in afscheiding van degene/hetgene waarover gepraat wordt.

    Zeker erna of de dag erna ervaar ik niet zo'n fijn gevoel, ervaar ik mezelf wat 'verschrikkelijk'. Tijdens dat ik het doe zal ik de energie van de ongelijkheid ervaren, want ergens zal ik een ander dan als fout/verkeerd/onjuist bejegenen in mezelf en dit voedt de polariteit goed-fout die mijn geestbewustzijnssysteem oplaadt. Dit vindt op een onderbewust niveau plaats waar persoonlijkheden 'elkaar aftroeven wie het beste is'. Persoonlijkheden ontwikkelen/schrijven we in het onderbewuste. Het is een mezelf druk maken karakter/persoonlijkheid waarbij ik mezelf dan tijdelijk beter ervaar dan een/de ander terwijl ik de gedachte en emoties die gepaard gingen met de voorvallen met die persoon beter in mezelf kan adresseren en dan gewoon in eenheid en gelijkheid over de ander communiceren in een ondersteunende functionaliteit.

    Ik begrijp dat dit in conflict met mezelf is omdat ik de wens heb integer te zijn naar een ander als mezelf. Dus, wil ik dit wringende gevoel kwijtraken in mezelf moet ik beter opletten in mezelf wanneer ik nog doe en mezelf eerst gaan vergeven voor de gevallen waar ik dit doe.

    Zelfvergevingen en -correcties volgen.