Posts

Dag 571 Opvoeding en de noodzaak op één lijn te komen als ouders/opvoeders/jeugdzorg

Afbeelding
Voor alle kinderen is het prettig - maar zeker ook noodzakelijk - als opvoeders in grote lijnen dezelfde aanpak en afspraken hanteren. Dit wil niet zeggen dat de ene opvoeder het goed doet en de andere fout. Een ieder heeft een goede reden om het op zijn of haar wijze te doen. Toch zijn er een paar algemene sleutelwoorden die voor alle kinderen goed werken: duidelijkheid, voorspelbaarheid en consequent zijn. Opvoeders die in de basis op een eenduidige manier handelen en reageren, zorgen voor rust en duidelijkheid. Gevolg: kinderen zeuren minderminder ego(ïsme)minder uitspeelgedragkinderen luisteren sneller en laten gewenst gedrag zienkinderen weten waar ze aan toe zijnen niet in de laatst plaats: minder wrok tussen de opvoeders
In mijn ervaring als alleenstaande opvoedouder met een tienerpleegdochter heb ik geleerd dat ik als één persoon geen lijn kan trekken want ik ben maar één persoon; een lijn kan pas getrokken worden bij 2 of meer personen (zie afbeelding). Daarop stoelt een oud ov…

Dag 570 Tijd, Verantwoordelijkheid en Beperking in Relaties

Afbeelding
Het moment dat je iemand ontmoet... hoe vaak overweeg je wanneer je deze persoon leert kennen het enige tijd te geven en ze op een armlengte te houden en dan een beslissing of keuze te maken gebaseerd op wat je geleerd hebt, wat je te weten bent gekomen wie je was in relatie tot hen, het al dan niet voort te zetten hen te leren kennen, deel te nemen, tijd te spenderen en tijd te geven aan deze persoon om helderder te kunnen beslissen voor je keuze in jezelf of je jezelf gaat toestaan een deel van deze persoon te worden en met gewaarzijn te kijken naar het uitspelen van de tijd. Dan de verantwoordelijkheid van het feit dat je willens bent om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er van komt van die relatie.
Als je op dat moment voelt dat deze persoon iemand waardevols is, je plezier hebt en je plezier met hen hebt, je een boel van hen leert, ze je expressie ondersteunen, dat ze sommige zwakheden uitdagen, dat deze persoon een bijdrage zal leveren aan jou en jouw leven en van daaruit T…

Dag 569 Probleem in mijn KIN en WEERSTAND tegen een levensbeslissing maken

Afbeelding
Onlangs ben ik erachter gekomen dat er in mijn kin t.w. onder mijn onderste snijtanden een ontsteking gaande is door een bacterie-infectie in de al jaren te diepe 'pocket' onder 1 snijtand. Ik had er geen pijn aan dus ik merkte het zelf ook niet op als zodanig en wist ook niet dat de gevolgen zo groot konden zijn; er heeft intussen bot- en tandvleesweefselafbraak plaatsgevonden. Had niet gedacht dat dat me kon gebeuren want ik heb altijd een zeer goede mondgezondheid gehad. Het was een serieuze aandoening volgens de parodontoloog en dat onderken ik zelf ook. Dus meteen actie op gezet t.w. een microchirurgieoperatie bij haar ingepland wat inclusief nazorg over 5 afspraken gedurende een half jaar gaat lopen. De kosten van circa € 1.350,- moet ik uit eigen zak financieren want ik ben al voor dit jaar door mijn aanvullende tandverzekering heen.


KIN is de afstemming en stand 
van de richting en beslissing die je leeft. 
Dus als er een probleem is met de kin betekent dit dat ik moet ki…

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Afbeelding
Wanneer het aankomt op het werken met je geest en vooral met de emoties en ervaringen die ​​in onderdrukking in je geest bestaan, zal er weerstand zijn. Veel weerstand (verzet). Je geest is een complex systeem dat bestaat uit omgangsmechanismen (‘coping mechanisms’) en zelfsabotagetechnieken om ervoor te zorgen dat je je nooit gewaar wordt van de ervaringen op de diepere onderbewuste en onbewuste niveaus van jezelf.
Gedurende je leven ontwikkel je een afzonderlijke/aparte 'persoon' in jezelf die positiever geladen ervaringen gebruikt om de negatieve te verbergen en te onderdrukken. Je ontwikkelt fysieke gewoonten om je niet alleen op fysiek, maar ook op mind-niveau af te leiden van wat de geest maar wil onderdrukken. Je geest heeft zoveel verschillende methoden, wegen en technieken op zoveel niveaus van jezelf ontwikkeld om je ervan te weerhouden het ooit onder ogen te zien of door de dingen te gaan die zich in je onder- en onbewustzijn bevinden.In een QCK-sessie wordt je geest…

SCHAAMTE: het Geheim van Zelfrealisatie

Afbeelding
Waar is het dat spiritualiteit, religie, psychologie, onderwijs, opvoeding, consumentisme, kapitalisme - op gericht zijn om te voorkomen?
Wat is het ENE ding dat de mens niet kan VOELEN, dat eigenlijk HET EERSTE ECHTE GEVOEL is dat ervaren zal worden op de reis naar Zelfrealisatie als Leven?
Wat is het ENE ding dat het EGO VREEST, als dat wat het EGO voor altijd beëindigt?
Wat ontbreekt er in de mens dat het mogelijk maakt om de wereld te accepteren en toe te staan op de manier waarop het bestaat ​​zonder enige substantiële poging te doen de wereld te veranderen?
Wat is het MISSENDE ingrediënt dat voorkomt een wereld te creëren die het beste is voor ALLEN?
Het is SCHAAMTE!
Je zult elke dag zelfvergeving doen en schrijven, maar zonder SCHAAMTE zul je niet veranderen en zal het allemaal TEVERGEEFS zijn. Zelfs PIJN zal de mensheid niet veranderen. Het zal alleen SCHAAMTE zijn. SCHAAMTE zal het eerste ECHTE fysieke gevoel zijn en als je eenmaal verandert, word je wedergeboren als leven, zul je…

Dag 568 Schending van de Gulden Regel (leefregel) in een Casus van Uitsluiting

Afbeelding
Er waren eens een man en een vrouw. Zij hadden elkaar op een warme lentedag ontmoet en vonden elkaar zo leuk dat de man de vrouw wekelijks aan huis ging bezoeken. Zo gingen zij een tijd met elkaar om - de man bezocht de vrouw en gingen zoveel ze konden samen op pad om dingen te ondernemen en te beleven.
Op een gegeven moment vond de vrouw de tijd rijp om de man en zijn huis te bezoeken en stelde het aan de man voor. De man was niet heel enthousiast over het idee maar stemde schoorvoetend in. Een datum werd geprikt, zo ergens tegen het einde van de winter. Toen de tijd daar was om de vrouw op te komen halen, kreeg de man koudwatervrees en zei de afspraak af. De vrouw was diep teleurgesteld in de houding van de man, maar ging toch verder met de relatie met de man. Mogelijk heeft hij meer tijd nodig dacht de vrouw en ze zou een nieuwe datum voor gaan stellen.  
Dit duurde zo een kleine twee jaar voort met het afzeggen van elke afspraak die gemaakt werd en de vrouw begon zich af te vragen o…

Dag 567 Het Verlangen naar Seksuele Bevestiging blijven Bevestigen of Veranderen?

Afbeelding
In vervolg op Dag 566 Van Seks als Bevestiging naar Seks als Zelfexpressie


In essentie kunnen we een onderscheid maken tussen het Verlangen van de Geest naarSeks en het verlangen van het Lichaam naar Seks. Het onderscheid is niet zeer strikt maar is wel te maken en heeft te maken met de mate van Gewaarzijn van lichaam en geest. Het verschil zit hem erin dat het verlangen van de Geest energiegebaseerd is en dat van het Lichaam natuurlijk is. Uit: Dag 474 Wanneer is Verlangen/Seksuele Stimulatie Echt?

In het geval van het verlangen naar seks om jezelf bevestigd te voelen - zoals besproken in vorig blog - kunnen we dan ook vrij duidelijk spreken en ons gewaar worden als iets 'dat opkomt' in de geest en dus 'van de Geest' is, vanuit eenenergieis in plaats dat het een Verlangen van het Lichaam is. Het Lichaam heeft ook niet zozeer een 'Verlangen' naar Seks, maar meer een Behoefte tot Expressie.
Wat er nu gebeurt door het verlangen naar bevestiging te laten blijven best…