zondag 29 juli 2018

Dag 570 Tijd, Verantwoordelijkheid en Beperking in Relaties

Het moment dat je iemand ontmoet... hoe vaak overweeg je wanneer je deze persoon leert kennen het enige tijd te geven en ze op een armlengte te houden en dan een beslissing of keuze te maken gebaseerd op wat je geleerd hebt, wat je te weten bent gekomen wie je was in relatie tot hen, het al dan niet voort te zetten hen te leren kennen, deel te nemen, tijd te spenderen en tijd te geven aan deze persoon om helderder te kunnen beslissen voor je keuze in jezelf of je jezelf gaat toestaan een deel van deze persoon te worden en met gewaarzijn te kijken naar het uitspelen van de tijd. Dan de verantwoordelijkheid van het feit dat je willens bent om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er van komt van die relatie.

Als je op dat moment voelt dat deze persoon iemand waardevols is, je plezier hebt en je plezier met hen hebt, je een boel van hen leert, ze je expressie ondersteunen, dat ze sommige zwakheden uitdagen, dat deze persoon een bijdrage zal leveren aan jou en jouw leven en van daaruit Tijd en Verantwoordelijkheid overwegend een geïnformeerd besluit in jezelf te nemen om die relatie te wandelen.

Dat zal jezelf doen handhaven niet te neigen naar gaan beschuldigen en projecteren en je emotionele shit op de ander te projecteren. Problemen, conflicten, ruzies en onenigheden zullen een stuk sneller opgelost kunnen worden. Dit geldt niet alleen voor partnerrelaties maar voor ALLE relaties. Dit zou een standaard moeten zijn in iedere relatie die er in je leven bestaat. Kennissen, vrienden, familie, lange termijn partnerrelaties, agreements.


Dingen die kunnen gebeuren in die relatie of problemen die erdoor kunnen manifesteren zijn een combinatie van een verzameling van onze geschiedenis en consequentie die leiden tot dat moment en evenzo die van de ander. Dus daarin kunnen we door processen en gebeurtenissen gaan in ons leven en dingen die ons gebeuren die niet alleen door onze geest en leven en proces komen maar ook deel van die andere persoon zijn waar we bij aangehaakt zijn vanwege het maken van die connectie, relatieconnectie en fysieke connectie.

Als we in een bevlieging een beslissing en keuze maken om onszelf emotioneel en fysiek te verbinden met iemand, creëert die connectie een verbinding in onze relatie tussen onszelf en hen en daarin kunnen we - door onze toestemming en aanvaarding - consequentie uitnodigen in ons leven en dat is een combinatie van de onze en die van hen en de ander doet in feite hetzelfde.


Het concept van wederzijdse consequentie


Het moment van connectie en gelijke acceptatie en aanvaarding als verantwoordelijkheid voor wederzijdse consequentie. Die Wederzijdse consequentie bestaat in een ieder individueel en samen omdat je de beslissing maakt jezelf toe te staan en te aanvaarden een deel van een ander persoon's leven te worden net zoals je hen toestaat en aanvaardt een deel van jouw leven te worden.

Het is interessant dat dat moment van acceptatie en aanvaarding zo absoluut je eerste instantie van verantwoordelijkheid bewijst in je relatie met een ander persoon en wat er ook van komt van die relatie omdat we zelf de keuze/beslissing maken om een deel van die persoon's leven te worden net zoals we hen toestaan een deel van ons leven te worden. Je opende jezelf, je communiceerde, je deelde, je nam deel, je gaf ze tijd, je gaf ze aandacht en je stond toe dat dat beantwoord werd van hun deel ook. Beschuldiging later is in feite dus een zelfbedrog.

Belangrijk is meer gewaar te worden of onze connectie - en fysieke connectie - met iemand is vanwege een daadwerkelijke beslissing van bijdragende assistentie en steun voor onszelf en voor ons proces òf dat het er één is die de deur naar meer onnodige consequenties in ons leven opent. 

 Wat betekent dit voor mezelf?

Kijkende naar bovenstaande bespiegelingen opgediept uit de existentiële audiotheek van Eqafe moet ik aan mezelf toegeven dat ik wel een puntje of wat gemist heb in relatie tot de tijd nemen voor een beslissing verder te gaan met iemand. Voor wat betreft al mijn 5 langdurige(re) partnerrelaties tot nu toe moet ik zeggen dat ik eigenlijk geen tijd heb genomen de personen te leren kennen en alle hebben me een hoop consequenties gekost die ik me had kunnen besparen door rustig te tijd te nemen iemand te leren kennen en een overwogen besluit te nemen. En heb me dit al vaker gerealiseerd maar het beklijft niet echt dus ik vermoed dat ik hier te maken heb met een diepe zgn. Beingness voorprogrammering die ik leven na leven gevolgd heb. Dit moet ik echt veranderen van mezelf!

Bij mijn laatste relatie gooide ik de ontmoeting/connectie al na de eerste week in de vorm van een (mail met een) relatie-overeenkomst en dacht nog daarmee goed bezig te zijn. Veel te snel veel te close dus! Ook veel te snel aan de seks. Ik dacht het toch echt beter te doen dan de vorige keren maar helaas… ik had het deel van de ander eerst leren kennen weer overgeslagen en dus ontmoette ik weer veel consequentie. Dit “einde” van die relatie luidt wel een nieuw begin in, dat van nou eens een contact met een man niet gelijk willen bestempelen als een relatie (of agreement) maar als een leren kennen van hem en aankijken of ze mij evenveel steunen en eren en WILLENS zijn om er te zijn voor het beste en de verbetering van mij als ik voor hen.


Vragen aan mezelfWat bracht mij waar ik nu ben? 

Wat waren al de gedachtepatronen, reactiepatronen, persoonlijkheden, gewoonten, gedragingen en verslavingen?

Wat van mij moet veranderen om te verzekeren niet weer te belanden waar ik nu ben? Oftewel, wat van mij droeg bij aan waar ik nu ben?
zondag 15 juli 2018

Dag 569 Probleem in mijn KIN en WEERSTAND tegen een levensbeslissing maken

Onlangs ben ik erachter gekomen dat er in mijn kin t.w. onder mijn onderste snijtanden een ontsteking gaande is door een bacterie-infectie in de al jaren te diepe 'pocket' onder 1 snijtand. Ik had er geen pijn aan dus ik merkte het zelf ook niet op als zodanig en wist ook niet dat de gevolgen zo groot konden zijn; er heeft intussen bot- en tandvleesweefselafbraak plaatsgevonden. Had niet gedacht dat dat me kon gebeuren want ik heb altijd een zeer goede mondgezondheid gehad. Het was een serieuze aandoening volgens de parodontoloog en dat onderken ik zelf ook. Dus meteen actie op gezet t.w. een microchirurgieoperatie bij haar ingepland wat inclusief nazorg over 5 afspraken gedurende een half jaar gaat lopen. De kosten van circa € 1.350,- moet ik uit eigen zak financieren want ik ben al voor dit jaar door mijn aanvullende tandverzekering heen.Voor de Quantum Physical series van Eqafe klik hier
KIN is de afstemming en stand 
van de richting en beslissing die je leeft. 

Dus als er een probleem is met de kin betekent dit dat ik moet kijken naar een zelf- / levensbeslissing die ik NIET MAAK / weersta, maar emotie toesta om mij te drijven / domineren. 

Dit zie ik ook al wel enkele jaren in mezelf de weerstand een beslissing te nemen voor mezelf, mijn leven en er tegen aan te blijven hikken. Doordat ik een ruime 2 weken geleden begonnen ben met een stevige probiotica (13 miljard goede bacteriën!) werd een begin gemaakt met het opruimen in mijn kin en ook in mijn rechteronderkaak. In mijn  rechteronderkaak zit ook al jaren iets te etteren wat de tandarts niet kan verhelpen. Dat begrijp ik nu ook, mijn weerstand is nog steeds te laag om binnenkomende micro-organismen te kunnen weerstaan. 

Deze opruiming van de slechte bacteriën - het gevecht/de oorlog tussen de 'goede' en 'slechte' bacteriën in mijn lichaam - specifiek mijn kin en mijn rechteronderkaak - was geen sinecure. Het was een heftige 2 weken, maaaar de ontsteking/pijn in mijn rechteronderkaak is weg en in mijn kin treden er ook veranderingen op! 

Het geinige van het hele verhaal is dat ik 2 dagen nadat ik die opruiming begon ik de beslissing kon zien die ik moest gaan maken. De genezing van mijn kaak - wat voor MOED staat quantum fysiek gezien - gaf me dus de kracht om de nodige zelf- / levensbeslissing te nemen.

Wordt vervolgd...


vrijdag 16 februari 2018

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Wanneer het aankomt op het werken met je geest en vooral met de emoties en ervaringen die ​​in onderdrukking in je geest bestaan, zal er weerstand zijn. Veel weerstand (verzet). Je geest is een complex systeem dat bestaat uit omgangsmechanismen (‘coping mechanisms’) en zelfsabotagetechnieken om ervoor te zorgen dat je je nooit gewaar wordt van de ervaringen op de diepere onderbewuste en onbewuste niveaus van jezelf.

Gedurende je leven ontwikkel je een afzonderlijke/aparte 'persoon' in jezelf die positiever geladen ervaringen gebruikt om de negatieve te verbergen en te onderdrukken. Je ontwikkelt fysieke gewoonten om je niet alleen op fysiek, maar ook op mind-niveau af te leiden van wat de geest maar wil onderdrukken. Je geest heeft zoveel verschillende methoden, wegen en technieken op zoveel niveaus van jezelf ontwikkeld om je ervan te weerhouden het ooit onder ogen te zien of door de dingen te gaan die zich in je onder- en onbewustzijn bevinden.
In een QCK-sessie wordt je geest geconfronteerd met de mogelijkheid voor je om te gaan kijken naar je onderdrukkingen en deze te openen en daardoor zal je geest in de WEERSTAND gaan. Je zult je verzetten tegen de sessie, verzetten tegen wat uittest, verzetten tegen de oefeningen, want je geest weet dat als je jezelf toestaat om de oefeningen te zien en te horen en toe te passen, je zult beseffen dat je zoveel meer bent dan je geest.

Wanneer je weerstand ervaart, dan weet je dat dit het pad is dat je in feite zal assisteren en ondersteunen op je reis naar zelfverandering. Weerstand is je gids, omdat het je laat zien waar de comfortzone van je geest eindigt en je potentieel voor zelfverandering begint. Of je de uitdaging aangaat om door de weerstand heen te duwen en te doen wat nodig is om dat potentieel te verwezenlijken is een individuele keuze die we allemaal voor onszelf maken.

Iets van jezelf veranderen, zal je altijd uitdagen ​​met WEERSTAND. Het is net als het stoppen met een verslaving. Je verzet je, stelt uit en geeft jezelf allerlei excuses en rechtvaardiging om niet te doen waarvan je diep van binnen weet dat het het beste is voor je.

Wie ben jij als je weerstand ondervindt? Ga je de uitdaging aan om door te duwen wanneer je geest je probeert terug te duwen? Kom langs voor een QCK-sessie en daag je weerstand uit om je reis te bewandelen om je potentieel voor zelfverandering te realiseren.donderdag 1 februari 2018

SCHAAMTE: het Geheim van Zelfrealisatie

Waar is het dat spiritualiteit, religie, psychologie, onderwijs, opvoeding, consumentisme, kapitalisme - op gericht zijn om te voorkomen?

Wat is het ENE ding dat de mens niet kan VOELEN, dat eigenlijk HET EERSTE ECHTE GEVOEL is dat ervaren zal worden op de reis naar Zelfrealisatie als Leven?

Wat is het ENE ding dat het EGO VREEST, als dat wat het EGO voor altijd beëindigt?

Wat ontbreekt er in de mens dat het mogelijk maakt om de wereld te accepteren en toe te staan op de manier waarop het bestaat ​​zonder enige substantiële poging te doen de wereld te veranderen?

Wat is het MISSENDE ingrediënt dat voorkomt een wereld te creëren die het beste is voor ALLEN?

Het is SCHAAMTE!

Je zult elke dag zelfvergeving doen en schrijven, maar zonder SCHAAMTE zul je niet veranderen en zal het allemaal TEVERGEEFS zijn. Zelfs PIJN zal de mensheid niet veranderen. Het zal alleen SCHAAMTE zijn. SCHAAMTE zal het eerste ECHTE fysieke gevoel zijn en als je eenmaal verandert, word je wedergeboren als leven, zul je leren VOELEN voor het echie en echt Levend te zijn.
Degenen die van de Illusie als Bewustzijn zijn, kunnen geen schaamte voelen! De enige schaamte die ze kennen is de schaamte die het systeem gebruikt om iemand ​​slaaf te houden. Echte schaamte is een fysieke realisatie die je BIJBLIJFT, als JOU, TOT JE VERANDERT!

Het AARDIGE ding van SCHAAMTE is dat het een real-time indicator is waar je bent in je proces. GEEN schaamte nog, GEEN verandering nog.
Maar stop zelfvergeving niet. Realiseer je dat zelfvergeving in de eerste instantie de lagen van zelfbedrog verwijdert en plotseling, zal schaamte HIER zijn en dan begint de reis naar veranderen. Dan is het uitvloeisel zeker. Je ZULT als Leven herboren worden.

Wees niet BANG voor schaamte. Dat is wat ouders en het systeem gebruiken om je te besturen. Angst voor SCHAAMTE. OMARM schaamte, als je het kunt vinden!
In de schaamte zul je zien WAT JE ACCEPTEERT en toestaat en hoe dat anderen BEÏNVLOEDT en SCHADE TOEBRENGT op een niveau van Leven - NIET het systeem. Systeemschaamte is om je schulden niet te betalen - dan word je op de zwarte lijst gezet om je te laten schamen. Dat is geen echte schaamte. Dat is controle, zoals een ouder die een kind dwingt tot onderwerping om zich aan het systeem van slavernij te houden. Dat is waarom de ouder het kind nooit echte schaamte zal leren, alleen de schaamte van slavernij.

Echte schaamte is de sleutel tot VRIJHEID, de sleutel tot stilte VANBINNEN, de SLEUTEL tot LIEFDE, de sleutel tot LEVEN, de SLEUTEL tot een nieuwe wereld, de SLEUTEL tot vergeving, de SLEUTEL tot zelfeerlijkheid, de sleutel tot INTIMITEIT, de sleutel tot VERTROUWEN, de sleutel tot inzicht, de sleutel tot het universum, de SLEUTEL tot Leven.

Degenen zonder echte schaamte zullen proberen je te beschamen om je de MOND TE SNOEREN, omdat ze geen schaamte kennen. Heb medelijden met hen, want ze hebben Leven voor eeuwig verloren.

Zie het nieuws, elk nieuwsbulletin gaat helemaal over SCHAAMTE en toch VOEL je niets.

Dat was waarom je religie creëerde - een manier hebben om GEEN SCHAAMTE TE VOELEN.

Dat is waarom de hemel bestond. Om zichzelf af te scheiden van SCHAAMTE.

Dat is waarom de ziel is gemaakt, om te rechtvaardigen waarom SCHAAMTE niet zou moeten worden ervaren.

Dat is de AARD van spiritualiteit, om te komen met schijnbare rationele verklaringen waarom GEEN SCHAAMTE bestaat, zonder te realiseren dat ZONDER SCHAAMTE, GEEN Leven mogelijk is, omdat misbruik Leven zal vernietigen en toch... NIETS - GEEN SCHAAMTE zal bestaan.

Dat is de reden waarom christenen het bloed van Jezus zullen gebruiken om ZONDEN weg te wassen, omdat er GEEN SCHAAMTE is. Alles wat beschamend en SCHADELIJK is naar Leven wordt gerechtvaardigd.

En er bestaat GEEN zelfregulering. Eerlijkheid wordt alleen gebruikt om naleving van het systeem te reguleren. Zelfeerlijkheid als zelfrealisatie, zelfmanagement en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ALLEN hebben wat je zou willen voor jezelf, bestaan ​​gewoon niet en met het niet bestaan daarvan, schreeuwend AFWEZIG is - SCHAAMTE.

Zonder spijt of wroeging, dient elke mens in elk moment alleen eigenbelang en creëert valse beelden van liefde en licht en bewustzijn - staande voor dat wat echt is, hetgeen Leven is, hetgeen Fysieke Substantie is, HIER. En toch, GEEN SCHAAMTE.

Geen mens ooit heeft ECHTE SCHAAMTE ervaren, want dat zal ZORGEN dat je Leven ZULT worden. De LEUGEN duurt voort.

Bekijk de documentaire OBEY om te zien tot welke mate iemand zal gaan - zelfs de wereld vernietigen en toch, zal er GEEN SCHAAMTE bestaan. Omdat je NIET echt leeft, dat is waarom je schade berokkent.

Dat is de reden waarom je vals speelt en de schaamte die je voelt als je wordt betrapt, is geen echte SCHAAMTE. Echte SCHAAMTE zou genoeg zijn geweest om te voorkomen dat je vals speelt.

Dat is waarom de bulimischen overgeven - GEEN SCHAAMTE, alleen eigenbelang. En de spijt en schaamte gevoeld NA het overgeven IS NIET echt, het is de GEEST, het valse ego die de weg bereidt om opnieuw over te geven. Echte SCHAAMTE zou de toegeeflijkheid van eigenbelang hebben voorkomen.

Degenen ZONDER SCHAAMTE zijn de Gift van Leven NIET WAARDIG. Als je een ander nodig hebt om je TE TONEN hoe schandelijk je bent, ben je VERLOREN en wat dit betekent is dat je de Gift van Leven VERLOREN hebt. Je bent GEZAKT voor de TEST van Leven - je bent maar een illusie die snel zal terugkeren naar de adem en Leven zal een geschenk zijn voor een ander en het zal niet voor jou zijn!

Ouders hebben GEEN SCHAAMTE omdat ze hun kinderen trainen om SCHAAMTELOOS te zijn - om daarmee hun kinderen van de gift van Leven te beroven. Er kan geen grotere gruwel zijn en toch zul je reageren op welke staat, zoals je moet, want je staat (status) is ZONDER schaamte en dus zonder Leven.

Dit alles zal eindigen zoals het moet, zie het kerkhof. Er zal geen grote wereldramp of wereldoorlog zijn. Jullie VREZEN het verliezen van de ILLUSIE te veel. Maar je illusie zal worden weggenomen - in een adem, plotseling, zonder waarschuwing en je zult het allemaal verliezen - Leven - ALLES wat je ooit bent geweest. Wat een ZONDE…
dinsdag 2 januari 2018

Dag 568 Schending van de Gulden Regel (leefregel) in een Casus van Uitsluiting

Er waren eens een man en een vrouw. Zij hadden elkaar op een warme lentedag ontmoet en vonden elkaar zo leuk dat de man de vrouw wekelijks aan huis ging bezoeken. Zo gingen zij een tijd met elkaar om - de man bezocht de vrouw en gingen zoveel ze konden samen op pad om dingen te ondernemen en te beleven.

Op een gegeven moment vond de vrouw de tijd rijp om de man en zijn huis te bezoeken en stelde het aan de man voor. De man was niet heel enthousiast over het idee maar stemde schoorvoetend in. Een datum werd geprikt, zo ergens tegen het einde van de winter. Toen de tijd daar was om de vrouw op te komen halen, kreeg de man koudwatervrees en zei de afspraak af. De vrouw was diep teleurgesteld in de houding van de man, maar ging toch verder met de relatie met de man. Mogelijk heeft hij meer tijd nodig dacht de vrouw en ze zou een nieuwe datum voor gaan stellen.  

Dit duurde zo een kleine twee jaar voort met het afzeggen van elke afspraak die gemaakt werd en de vrouw begon zich af te vragen of de man wel echt om haar gaf. Ze bedacht een uiterste datum en zou daarna verder gaan zonder de man, zo besloot ze. De datum kwam en wederom ... gaf de man aan dat het hem niet ging lukken, dat hij ervan af zag; angst - voor zichzelf/zijn eigen reacties - zo luidde zijn verklaring/rechtvaardiging.

De vrouw ging echter verder onderzoeken wat erachter zat in de geest van de man. Want kon het angst zijn dat de man jaar in jaar uit weerhield om de vrouw in zijn leven te laten? Wat was het dat hij de vrouw niet bij hem thuis verwelkomde? Was het angst? Was het schaamte? Was het stiekem wrok voor dingen die de vrouw gaande de tijd aan de man opbracht om naar te kijken in zichzelf? 

Op de eerste dag van een nieuw jaar kwam de vrouw erop uit dat de man de belangrijkste van de levensprincipes schond, die van: "Doe een ander wat jij wil dat jou gedaan wordt" - en ze zocht deze Gouden Regel op:
Nu begreep ze wat er al die tijd gebeurd was en wat ze had meegemaakt, namelijk dat de man feitelijk het eerste principe van leven schond. De vrouw kon niet anders dan de man laten gaan want als de man werkelijk om de vrouw zou geven zou hij haar nooit aandoen wat hij niet zelf zou willen ervaren.

De vrouw was een illusie armer geworden en in de realiteit geland.
dinsdag 7 november 2017

Dag 567 Het Verlangen naar Seksuele Bevestiging blijven Bevestigen of Veranderen?

In vervolg op Dag 566 Van Seks als Bevestiging naar Seks als Zelfexpressie


In essentie kunnen we een onderscheid maken tussen het Verlangen van de Geest naar Seks en het verlangen van het Lichaam naar Seks. Het onderscheid is niet zeer strikt maar is wel te maken en heeft te maken met de mate van Gewaarzijn van lichaam en geest. Het verschil zit hem erin dat het verlangen van de Geest energiegebaseerd is en dat van het Lichaam natuurlijk is. 


In het geval van het verlangen naar seks om jezelf bevestigd te voelen - zoals besproken in vorig blog - kunnen we dan ook vrij duidelijk spreken en ons gewaar worden als iets 'dat opkomt' in de geest en dus 'van de Geest' is, vanuit een energie is in plaats dat het een Verlangen van het Lichaam is. Het Lichaam heeft ook niet zozeer een 'Verlangen' naar Seks, maar meer een Behoefte tot Expressie.

Wat er nu gebeurt door het verlangen naar bevestiging te laten blijven bestaan in jezelf/je geest, is dat wanneer je vanuit dat uitgangspunt seks hebt en blijft hebben (zonder dit systeem te verwijderen) dit systeem eigenlijk dieper in het lichaam wordt weggedrukt/onderdrukt/begraven en op een onbewust/onderbewust niveau jou en de ander steeds parten speelt. Dit verlangen naar bevestiging wordt als zodanig op deze manier eigenlijk keer op keer bevestigd doordat het niet wordt verwijderd. Echte/natuurlijke Expressie wordt verhinderd. 

De oplossing van deze onnatuurlijke houding ten aanzien van seks zit hem in de gewaarwording van wat er in de geest en het lichaam bestaat en ons afvragen of deze energiespelletjes Leven/het Fysieke Bestaan dienen of juist meer kapot maken dan ons lief is. In zelfoprechtheid kan zelf zelf assisteren en ondersteunen dit proces van de gewaarwording van de fijne lijn tussen de Geestelijke verlangens en de Fysieke, Natuurlijke Expressie wandelen.  


zondag 5 november 2017

Dag 566 Van Seks als Bevestiging naar Seks als ZelfexpressieDit (doorbreken van bevestigingszoekend gedrag) begint met het besef dat je nooit genoeg bevestiging zult krijgen om volledig rustig te kunnen worden. Het is als heroïne: hoe meer bevestiging je krijgt, hoe meer je er van nodig zult gaan hebben in de toekomst. Volgende vraag is: Wat vermijd je door die hang naar bevestiging? Het antwoord: de angst dat je vriend/vriendin je ooit in de steek zal laten. En dus is het vooral de vraag of je bereid bent om díe angst te gaan omhelzen. Dus in plaats van dat je bevestiging zoekt, kun je actief stil gaan staan bij de angst die je met die bevestiging probeert op te lossen. Die angst mag er gewoon zijn! Van Seks als Bevestigingszoekend Systeem 
naar Seks als Zelfexpressie


In een vorig blog over seks als bevestiging beschreef ik de angst/angsten omtrent het verlies van een ander. De oplossing voor het stoppen van verliesangst ligt in een Volledig Verbinden tot Absolute Deelname met de Ander. Dit vergt als eerste zoals bovenstaand citaat aangeeft een omarmen van onze angst(en).

Een andere dimensie van het systeem van seks als bevestiging is seks nodig hebben om je 'gewild' te voelen; hier zit dus een angst/een idee dat de ander je niet wil en eigenlijk zeg je daarmee dat je jezelf niet wilt en een ander jou moet 'willen' om dit te compenseren. Dat is een afscheiding. Als je jezelf namelijk wil, hoef je dat niet meer van een ander te vragen/wensen. Dit is natuurlijk een probleem in zichzelf om seks zo aan te gaan, want je gaat nu seks hebben met jezelf en je lichaam maar accepteert/wilt jezelf eigenlijk niet. En bent dus eigenlijk 'buiten jezelf' en 'buiten je lichaam'. Vanuit wat bestaat de seks dan? De vraag hierin is hoe/waarom je gewaarzijn dan niet in gelijkheid en eenheid met je fysieke lichaam en dit fysiek bestaan bestaat? En ook is de vraag hoe je je gewaarzijn beweegt van energie-ervaring naar energie naar substantie/lichamelijkheid om één en gelijk te worden met en aan je fysieke lichaam en dit fysieke-bestaangewaarzijn? Dit 'gewild voelen' doorbreken vergt als stap 1 ook een omarmen, een omarmen van jezelf en je lichaam. 


Daarnaast zag ik nog een polariteit - om enerzijds vast te blijven houden aan het systeem van seks als bevestiging uit angst voor verlies van de energie die men mogelijk kan genereren door seks (zie Seks als een Positieve Energieverslaving) en anderzijds de angst voor het verlies van de kans om je energie te ontladen. Want dat is waar relaties/seks voor dienden in deze wereld: voor twee redenen en doelen. De eerste was dat wanneer twee mensen, twee partners seks hebben, seksuele gemeenschap, dat het sekssysteem zich op zou laden en een bepaalde energetische impuls zou aandrijven. De tweede is seks als een ontlading. Je lichaam vergaart en vergaart en hoopt alle emotionele en gevoelsenergie, gedurende de dag, hoe je jezelf ervaart, op. Je fysieke systeem kan het niet meer aan, de systemen in jou ook niet en een ontlading is noodzakelijk en dat gebeurt via seks. Daar heb je de seksuele verlangens en remmingen enzovoort voor. Dat is gewoon omdat je emoties en gevoelens hebt die je niet verwerkt heb overdag die zich hebben geconcentreerd in jou en die ontlading nodig hebben. Dus, dit seks-als-bevestigingssysteem vraagt ook zelfoprecht onderzoek naar het polariteitenontwerp in je geest of je nou seks als oplading of seks als ontlading wil ergens. 

Het hele vervelende van dit alles is dat seksuele expressie en seksualiteit op deze manieren door ons mensen niet wordt ervaren als een expressie van onszelf, helemaal nog niet. Dat moet nog komen. 
Lees ook 

Wanneer is Verlangen/Seksuele Stimulatie Echt?