zaterdag 17 september 2016

Dag 550 Hoge woorden versus levende woorden

Interessant vind ik al langere tijd de uitdrukking 'het hoge woord is er uit'. Dit omdat ik zelf als kind al moeite had met het 'hoge woord eruit te gooien/te uiten'. Sinds kort begrijp ik dat het hoge woord een 'woord'/iets is wat me dwarszit wat ik wil/eigenlijk moet delen maar wat ik niet durf of waarvan ik denk dat het niet hoeft c.q. dat ik dat allemaal zelf alleen kan/moet oplossen. Wat die (kind)angsten of terughoudingen (mezelf terug houden) precies zijn moet ik nog onderzoeken. De energie/angst is wel wat het moeilijk maakt dit woord te uiten en dit is wat ik ga onderzoeken in mezelf. Ik had dit vooral in relatie tot mijn vader en ik zie dit nu ook vaak weer 'terugkomen' in relatie met mijn partner. 


Wat ik me nu realiseer is dat ik vooral moet leren delen wat ik op mijn lever heb, gewoon en niet als hoge woorden of wat. Doordat ik bezig ben met een lever-galreinigingskuur m.b.v. bioresonantiekorrels en artisjokextract komen er met de lever- en galstromen emotionele energiestromen los/op gang die ik onderdrukt heb. Dus in feite dwingt mijn lever/leven nu te gaan kijken wat mijn angsten zijn en gewoon - niet emotioneel dus! - te delen wat me dwarszit. Dit uitschrijven heeft geen zin, daar liep ik ook een hele tijd in vast. Een relatie (met zelf) moet zo stevig kunnen zijn dat allebei alles kunnen zeggen. 

Wanneer de energie opgeslagen ligt op de gewoonlijke plek, zal je een vorm van 'stabiliteit' ervaren - nu gaat die energie rondzwermen in je, heeft geen directie en geen plek om zich te gaan vestigen, dus die hangt daar maar rond in je.
Met het reinigen van de lever, als een plek waar je dingen gewoonlijk 'opslaat', is dat nu niet zo gemakkelijk meer door de kuur ofwel is het dat eerdere opgeslagen irritatie losgewerkt is en nu naar de oppervlakte komt.

Ik moet leren dingen niet zo lang op te laten lopen in mezelf dat ik ineens de relatie wil verbreken of heel erg kwaad (i.e. bang) word. Ook wat ik zie in de ander wat er verbeterd kan worden, stel ik uit en dan ga ik verongelijkt doen als de ander die dingen nog blijft uitleven.


Dus deze 'hoge woorden' zijn in wezen in hoge mate geënergetiseerde woorden vanwege de emotionele energie/lading die we eraan geven door in angsten en onzekerheden deel te nemen omdat we mogelijk onaangenaamheden voor de ander uiten. Terwijl als we het niet uiten het blijft voortbestaan in onze geest alleen, dus kan je beter delen, op een gewone - niet angstige/emotionele - manier. Dat is de kunst. En ik zie dat ik daarvoor een levend woord kan gebruiken om in te zetten op die momenten want dat ik anders niet kan veranderen. Dat ik steeds in hetzelfde patroon ga. Wat dat levende woord is dat weet ik nog niet. Ik zal eerst moeten gaan kijken welk woord bij de energie hoort wat ik voel in momenten dat ik dingen ga delen die me dwarszitten. 

Niemand is als kind geholpen/ondersteund zich uit te drukken als er een emotie/angst dwarszat. Het is dus eigenlijk meer dat emoties en angsten ons dwarszitten dan dat we onszelf niet rechtstreeks uit kunnen drukken. Want blijkbaar ben ik met de ontvanger bezig en niet bezig met mezelf onvoorwaardelijk uit te drukken. Ja dat is typisch kind, afhankelijk van de omgeving, waardoor we die omgevingscycli creëren in en als onze geest-wezenlijkheid-lichaamsverhouding en dit voort blijven zetten met elke volgende relatie die we hebben als kopie van de eerste relaties - die met onze ouders/verzorgers - die we in het leven hebben.

Dus het betreft nogal een diep fysiek patroon in me dit onderdrukken van het zgn. hoge woord. Ik zal dit hoge woord eens gaan ontdoen van zijn hoogte/energie en kijken of het me allemaal wat gemakkelijker gaat vallen.

Tot zover.

woensdag 31 augustus 2016

Dag 549 De defaitistische persoonlijkheid ontmanteld | deel 2 Zelfcorrecties en -verbintenissen

Dit is het vervolg op Dag 548 De defaitistische persoonlijkheid ontmanteld

Wanneer en als ik mezelf realiseer in een in een defaitistische geestesinstelling/persoonlijkheid deel te nemen en in de "ik ben het spuugzat" backchat zie gaan als iemand met zijn voorprogrammering/voorgeprogrammeerde geest aan komt zetten en er geen oplossingen door die persoon zelf worden gescript en geleefd - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat de backchat "ik ben het spuugzat" de onmiddellijke reactie/onderwerping in gedachte, emotie, voelen is die angsten reflecteert onder de dekmantel van woede, superioriteit, geharrewar, oordeel, eigenbelang, ego, innerlijke roddel, afschuw, walging om te rechtvaardigen dat geen verandering nodig is om te omarmen wat het beste is voor al het leven. In plaats - verander ik door te omarmen wat het beste is voor de ander en mezelf en beweeg ik mezelf tot een gelijk staan aan iemands programmering.Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat ik de backchat "ik ben het spuugzat" creëer omdat ik feitelijk angsten ervaar en die afdek met oordeel/superioriteit/ego en walging/afschuw om te rechtvaardigen dat geen verandering nodig is om te omarmen wat het beste is voor al het leven.

Ik stel mezelf ten doel uit te zoeken wat die angsten zijn en het woord te vinden bij de energie die ik ervaar bij de gebeurtenis met een persoon. 

Ik stel mezelf ten doel het afdekken van mijn angsten met oordeel/superioriteit/ego en walging/afschuw te stoppen.

Ik stel mezelf ten doel uit de defaitistische/moedeloze houding/persona te komen ten aanzien van iemand die steeds met zijn voorprogrammering/voorgeprogrammeerde geest aan komt zetten en geen oplossingen zelf script en leeft, door uit de defaitistische/moedeloze persoonlijkheid te stappen door het woord 'moed' te herdefiniëren als zelfoprechtheid als één en gelijk als alles en dit te leven.

Ik stel mezelf ten doel het niet op mezelf te betrekken dat iemand niet of moeilijk te motiveren is de problemen in zichzelf op te lossen en eerst mijn innerlijke probleem van defaitisme/moedeloosheid in mezelf op te lossen.

Ik stel mezelf ten doel het woord standvastigheid te herdefiniëren en leven.

Ik stel mezelf ten doel te zien, realiseren en begrijpen dat persoonlijkheidssystemen ontworpen zijn om precies het tegenovergestelde van het potentieel van mijn wezenlijkheid te zijn.

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat persoonlijkheidssystemen tegen mezelf keren.


zaterdag 27 augustus 2016

Dag 548 De defaitistische persoonlijkheid ontmanteld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het "spuugzat te zijn" dat iemand steeds met zijn voorprogrammering/voorgeprogrammeerde geest aan komt zetten en er geen oplossingen door die persoon zelf worden gescript en geleefd - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb zelf de oplossing te leven door gelijk te gaan staan aan iemands programmering.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb in een defaitistische geestesinstelling te komen wanneer iemand  steeds met zijn voorprogrammering/voorgeprogrammeerde geest aan komt zetten en er geen oplossingen door die persoon zelf worden gescript en geleefd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen hoe ik mijn defaitistische houding ten aanzien van dat iemand steeds met zijn voorprogrammering/voorgeprogrammeerde geest aan komt zetten en er geen oplossingen door die persoon zelf worden gescript en geleefd oplos.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf kwalijk te nemen dat ik blijkbaar niet in staat ben een ander te motiveren de problemen in zichzelf op te lossen in plaats te zien, realiseren en begrijpen dat ik de problemen van defaitisme in mezelf eerst moet oplossen.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik iemand niet aan de hand kan nemen en de uitkomst dus onzeker is of de relatie blijft bestaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een ander niet los te kunnen laten en dus controle wil blijven uitvoeren op de "uitkomst". 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik op mijn eigen ongeduld vastloop. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb moedeloos te worden wanneer iemand steeds met zijn voorprogrammering/voorgeprogrammeerde geest aan komt zetten en er geen oplossingen door die persoon zelf worden gescript en geleefd - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik zelf steeds met mijn voorprogrammering van defaitisme/moedeloosheid aan kom zetten als reactie op iemand anders - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik mezelf kan leren kennen in relatie tot een ander als welke persoonlijkheden ik heb gecreëerd om met de realiteit/mijn omgeving "om te gaan".

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb de praktische dimensies in overweging te nemen in het proces van het veranderen van persoonlijkheden in/naar zelfexpressie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen wat zelfexpressie is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb bij voorbaat 'de strijd' op te geven -  en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb als onvoorwaardelijke support voor een ander te blijven staan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb geen grenzen te hebben ten aanzien van wat betamelijk is en wat niet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de emoties van opgeven, wanhoop, defaitistisch en ongeduld te creëren op het horen of zien van een anders voorprogrammering.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb bang te zijn dat een ander niet door zijn voorprogrammering/geest kan wandelen - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb bang te zijn dat een relatie niet kan voortbestaan in plaats mezelf te realiseren dat ik bang ben voor mij eigen reacties als de relatie niet voort blijft bestaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb op een nogal ongelukkige manier de ander zijn slechtheid te benaderen omdat ik de 'liefde' als acceptatie van de ander zijn slechtheid niet meer voort wil laten bestaan - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ongeduldig en intolerant te staan tegenover de ander zijn slechtheid.

Love is to Accept Each-Other’s Evil: DAY 72


zaterdag 20 augustus 2016

Dag 547 Verantwoordelijkheid in Relatie(overeenkomsten): Van je Stront Delen naar Constructief Zelfsturend Delen Wie/Waar je Bent


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik in communicatie binnen een relatie niet mijn backchats, geheime geest en demonen naar/met mijn partner moet spreken/delen maar juist verantwoordelijkheid moet nemen voor het bestaan/creëren van die backchats, geheime geest en demonen.

Wanneer en als ik mezelf realiseer mijn backchats, geheime geest en demonen naar/met mijn partner te (willen) spreken/delen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe mijn stront te (willen) spreken/delen omdat ik me realiseer dat dit opzettelijk en onnodig is en geen constructief zelfsturend delen is van wie ik ben/waar ik ben/wat ik aan het doen ben. In plaats - werk ik aan mijn mezelf in mijn individuele proces en deel ik datgene wat ik aan het wandelen ben wat betreft mijn geestbewustzijnssysteem en geef ik aan hoe ik een punt zelfvergeef/verander volgens het principe probleem > oplossing.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb in het Ego te (willen) gaan waar ik Pandora's doos gewoon wil openen en de stront in mezelf wil delen. 

Pandora's box - Wikipedia
Wanneer en als ik mezelf realiseer in het Ego te (willen) gaan en Pandora's doos te willen openen om de stront in mezelf te delen - stop ik en adem ik - ik realiseer dat ik niet zorgzaam en attent ben op mijn eigen proces wat ik wandel, op wie ik ben en alles eromheen. In plaats - neem ik verantwoordelijkheid voor mijn individuele proces en spreek, deel en communiceer ik dat waar ik in mezelf mee gewerkt heb voor mezelf.


~~~

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat zolang dit punt van verantwoordelijkheid niet gestuurd/geleefd wordt binnen relaties, de relatie stagneert/blijft hangen en zelfs kan/zal verslechteren doordat er geen oplossingen/veranderingen geleefd worden.

Ik stel mezelf ten doel te letten op die neiging om zelf te saboteren in het spreken met de ander van/over datgene in mezelf wat ik nog niet gestuurd, uitgezocht en veranderd heb.

Ik stel mezelf ten doel een ander mens in overweging te nemen en alleen te spreken/delen dat waar ik voor/als kan staan en waar ik eeuwig mee kan wandelen.
Ik stel mezelf ten doel op tafel te leggen wie ik ben, waar ik ben, wat mijn realisaties zijn en de ander te vragen te delen wie ze zijn en wat hun verleden is en wat hun realisaties zijn enzovoort.     Tip: video van Sunette Spies over Relatieovereenkomstverantwoordelijkheid 


    zondag 14 augustus 2016

    Dag 546 Verantwoordelijkheid in Relatieovereenkomsten: Niet je Stront delen

    Wat ik me vandaag andermaal heel diep realiseerde en bevestigd werd door de video van Sunette Spies over Relatieovereenkomstverantwoordelijkheid ten aanzien van communicatie binnen relaties is dat wat je NIET moet doen is:

    • je backchats naar je partner spreken
    • je geheime geest spreken
    • je demonen spreken

    Dat is opzettelijk en onnodig; dat is de shit waarmee je in je individuele proces moet werken.

    Ik heb bemerkt dat zolang dit punt niet gestuurd (lees: gestopt) wordt binnen een relatie, de relatie stagneert/blijft hangen of zelfs verslechtert doordat systemen/patronen jaar in jaar uit herhaald worden en er alleen maar problemen of tafel worden gelegd zonder dat er oplossingen voor worden gevonden.


    Het is kies voorzichtig te wezen voor die neiging om zelf te saboteren in het spreken met de ander van datgene in onszelf wat we nog niet gestuurd, uitgezocht en veranderd hebben.

    Je spreekt ALLEEN dat waar je voor en als staat en waar je eeuwig mee kan wandelen. Je kan bijvoorbeeld delen dat je in dit proces van het wandelen van je geestbewustzijnssysteem bent: "ik ben zelfvergeving aan het wandelen, op het moment ben ik bezig met zelfvergeving op wat ik gerealiseerd heb hoe ik me gedragen heb naar mijn familie en ik ben in het proces van dat te veranderen en dit is HOE ik het verander". Dat is constructief zelfsturend delen van wie je bent en waar je bent en wat je aan het doen bent.

    Wees voorzichtig met in het Ego te gaan waar je Pandora's doos gewoon wil openen en de stront in jezelf wil delen. Neem een ander mens in overweging!

    Wees niet dom en ben zorgzaam en wees attent op je eigen proces wat je wandelt, wie je bent en alles wat er mee te maken heeft. Spreek altijd alleen en deel en communiceer dat waar je in jezelf mee gewerkt hebt voor jezelf.

    Leg het op tafel - dit is wie ik ben, geef een basisoverzicht van waar je bent, wie je bent, je realisaties en vraag de ander te delen wie ze zijn en wat hun verleden is en hun realisaties enzovoort. 

    Wordt vervolgd.

    vrijdag 29 juli 2016

    Dag 545 Deelname in gevoelens en emoties rondom geld - deel 3 Zelfcorrecties en Zelfverbintenissen

    Dit is de zelfcorrigerende toepassing op Dag 544 Deelname in gevoelens en emoties rondom geld - Zelfvergevingen

    Wanneer en als ik mezelf ongenoegens zie creëren en ervaren over mijn fysiek zware werk terwijl ik aan het lopen ben - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik me laat besturen door de geest door ongenoegens aan te maken als 'ik zie geen uitzicht' die nergens toe leiden als dan dat het zwaarder wordt voor mijn lichaam omdat ik 'weg' ben in de alternatieve wereld van de geest. In plaats - bestuur ik mezelf door onmiddellijk te stoppen met mijn mindparticipatie en breng ik mezelf hier in de fysieke realiteit.

    Wanneer en als ik mezelf aan geld zie denken onder mijn werk als bijvoorbeeld 'dat zelfs mijn verdiende vakantiegeld wordt gekort op de uitkering die ik ontvang' - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik al 'weg' ben door die gedachte te denken en dat ik alleen maar emoties creëer. In plaats - ben ik het zelfsturende principe van Leven en laat gedachten los te laten en blijf ik hier ademend met mezelf, mijn lichaam en de omgeving. 

    Ik realiseer me dat ik mezelf frustreer over andere dingen in mijn leven/over mezelf en de energie hiervan gebruik om in en als de backchat/gedachten/emoties over mijn werk te channelen.

    Wanneer en als ik mezelf kwaad zie worden dat andere mensen denken niet verantwoordelijk te zijn voor mij en deze wereld en de ervaringen die iedereen heeft - stop ik en adem - ik realiseer me dat ik verantwoordelijk ben voor mezelf, voor mijn emoties enzovoort en dat anderen daar niks mee te maken hebben. In plaats - neem ik verantwoordelijkheid voor mezelf en laat ik onvoorwaardelijk los dat wat me dwarszit binnen het besef dat ik één en gelijk ben als alles.

    Wanneer en als ik mezelf zie deelnemen in polariteiten van gevoelens en emoties en allerlei negatiefs en positiefs ten aanzien van geld en werk - stop ik en adem ik - ik laat mezelf niet langer beïnvloeden door de polariteiten fuckups van gevoelens en emoties en 'positief' en 'negatief'. In plaats - stop ik zelf een batterij te zijn om de matrix te versterken en laat dit anderen ook zien.

    Ik realiseer me dat wat echt 'negatief'/'slecht' is, is mezelf en mijn lichaam geweld aandoen door deelname in gedachten, emoties en gevoelens.

    Wanneer en als ik mezelf heel blij zie worden van/zie deelnemen in een 'blij' gevoel dat ik geld kan verdienen als er werk binnen komt - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik in een gevoel slaaf ben van bewustzijn als geest volgens welk systeem ik mezelf heb gedefinieerd. In plaats - zet ik dit 'positieve' gevoel om in een expressie van mezelf als wie ik ben  en geef ik mezelf de kans om hier te zijn, constant op ieder moment, waar niets beweegt in mezelf, zoals wie ik ben op ieder moment.

    Ik realiseer me te 'leven' binnen de polariteiten van gevoelens en emoties, goed en slecht, juist en verkeerd, positief en negatief.

    Ik stel mezelf ten doel gewaar te worden wanneer ik me laat bewegen en besturen door gevoelens en emoties ontworpen in het geestbewustzijnssysteem. 

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat als ik gedachten, emoties en gevoelens krijg ik weg ben en ik de geest, het systeem ben. Wie ik echt ben is de Adem van Leven.

    Ik stel mezelf ten doel te stoppen deel te nemen in het denken in goed en slecht; juist en verkeerd en positief en negatief ten opzichte van mijn werk en geld omdat ik me realiseer dat ik zo strijd uitlok in mijn hoofd en de ervaring van mezelf verschrikkelijk maak.

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat door die polariteitenstrijd in mijn hoofd een lichtbol gemanifesteerd wordt in het centrum van mijn wezen en die lichtbol het geestbewustzijnssysteem in mijn hele fysieke lichaam activeert, zodat ik gedachten, emoties en gevoelens krijg en ik weg ben.

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat wat ik ervaar als gevoelens en emoties en de aard en de context van mijn gedachten bestaan als ze doen en door mij wordt ervaren zoals ze zijn - als gevolg van en door toedoen van geld.


    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat over het algemeen des te meer geld mensen hebben ze meer in gevoelens participeren en des te minder mensen geld hebben ze in emoties participeren, zo deze eeuwige bipolariteit in stand houdende als onszelf en onszelf een rad voor ogen draaiende vanwege de waarde die we toekennen aan papier/getallen in plaats aan ondersteuning van al het Leven op Aarde in gelijke mate

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat het deelnemen in gevoelens van 'blijheid' ten aanzien van geld - onherroepelijk leidt tot de polariteit ervan - emoties omtrent geld - en dat ik zo mezelf als een geestsysteem voed en in stand houd in plaats mezelf te ervaren en realiseren als constant hier als de Levensadem

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat gevoelens zoals emoties dezelfde energetische uitdrukking als de motor voor het geestbewustzijnssysteem zijn. 

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat gevoelens slechts uitdrukkingen van polariteiten van emoties zijn om de ervaring van polariteit of dualiteit in mij te laten ervaren.

    Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat als ik emotioneel word – woedend, bedroefd, angstig, bezorgd, enzovoort of ik gevoelens van blijdschap, liefde, verlangen, geluk, enzovoort ervaar, ik mezelf laat besturen en beheersen door bewustzijn als geest volgens welk systeem ik mezelf heb gedefinieerd.

    dinsdag 26 juli 2016

    Dag 544 Deelname in gevoelens en emoties rondom geld - Zelfvergevingen


    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ongenoegens te creëren en ervaren over mijn fysiek zware werk terwijl ik aan het lopen ben omdat ik als geest in een toekomstprojectie ga/verdwijn en er zo 'geen uitzicht' in zie en te redeneren dat ik er 'geen geld mee verdien' - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb emotioneel te reageren op de feiten van deze wereld waar ik ook verantwoordelijk voor ben in plaats van hier te in het moment van wandelen te blijven met mezelf, mijn lichaam en de omgeving.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard te zien, realiseren en begrijpen dat als ik gedachten, emoties en gevoelens krijg ik puhh weg ben en ik de mind, het systeem ben.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik deelneem in het denken in goed en slecht; juist en verkeerd en positief en negatief ten opzichte van mijn werk en geld en dat ik zo strijd uitlok in mijn hoofd - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat door die strijd in mijn hoofd een lichtbol gemanifesteerd wordt in het centrum van mijn wezen en die lichtbol het geestbewustzijnssysteem in mijn hele fysieke lichaam activeert, zodat ik gedachten, emoties en gevoelens krijg en ik weg ben!     Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb aan geld te denken onder mijn werk in termen van 'dat zelfs mijn verdiende vakantiegeld wordt gekort op de uitkering die ik ontvang' en ik dus al 'weg' ben door die gedachte te denken. ik 'daar' in het verleden ben in plaats van hier ademend met mezelf, mijn lichaam en de omgeving. 

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat wat ik ervaar als gevoelens en emoties en de aard en de context van mijn gedachten bestaan als ze doen en wordt door mij ervaren zoals ze zijn - als gevolg van en door toedoen van geld.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat over het algemeen des te meer geld mensen hebben ze meer in gevoelens participeren en des te minder mensen geld hebben ze in emoties participeren, zo deze eeuwige bipolariteit in stand houdende als onszelf en onszelf een rad voor ogen draaiende vanwege de waarde die we toekennen aan papier/getallen in plaats aan ondersteuning van al het Leven op Aarde in gelijke mate.
    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te frustreren over andere dingen in mijn leven/over mezelf en de energie hiervan in de backchat/gedachten/emoties over mijn werk te channelen.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb kwaad te zijn dat andere mensen denken niet verantwoordelijk te zijn voor deze wereld en de ervaringen die iedereen heeft.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb allerlei negatiefs over mijn werk in mezelf te creëren. 


    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in polariteiten van gevoelens en emoties en negatief en positief ten aanzien van geld.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard deel te nemen in allerlei positiefs ten aanzien van geld.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb heel blij te worden van/deel te nemen in een 'blij' gevoel dat ik geld kan verdienen als er werk binnen komt in plaats van dit 'positieve' gevoel als een uitdrukking van mezelf te leven en mezelf de kans te geven om hier te zijn, constant op ieder moment, waar niets beweegt in mezelf, zoals wie ik ben op ieder moment.

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het deelnemen in gevoelens ten aanzien van iets of iemand ongetwijfeld gaan leiden tot de polariteit ervan en zo de wereld als mijn geest van het voeden van polariteiten in stand houdend

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat gevoelens de exacte projecties zijn van iedere gegeven emotie en dat gevoelens zoals blij allemaal prachtige uitdrukkingen zijn in mensen, maar slechts uitdrukkingen van polariteiten van emoties zijn – ontworpen afgeleidingen van emoties om de ervaring van polariteit of dualiteit in ieder mens op Aarde te laten ervaren - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat gevoelens zoals emoties dezelfde energetische uitdrukking als de motor voor het geestbewustzijnssysteem zijn. 

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te 'leven' binnen de polariteiten van gevoelens en emoties, goed en slecht, juist en verkeerd, positief en negatief enzovoort om op die manier vanbinnen een slaaf te blijven en als bewustzijn door de geest bestuurbaar te blijven en mij nooit de kans te geven om hier te zijn, constant op ieder moment, waar niets beweegt in mezelf, zoals wie ik ben op ieder moment. 

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me te laten bewegen en besturen door gevoelens en emoties ontworpen in het geestbewustzijnssysteem als wat ik geworden ben. 

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat als ik emotioneel word – woedend, bedroefd, angstig, bezorgd, enzovoort of ik gevoelens van blijdschap, liefde, verlangen, geluk, enzovoort ervaar, ik moet onthouden dat ik mezelf laat besturen en beheersen door bewustzijn als geest volgens welk systeem ik mezelf heb gedefinieerd.