zondag 22 april 2012

Dag 8 - Wrijving stoppen in samenwerken huishouden/economie


Deel met elkaar als een elkaar deelt. Communicatie in eenheid en gelijkheid is essentieel om onszelf als zelfoprechte wezens te ontwikkelen en een wereld te kunnen creëeren die het beste is voor alles en iedereen gelijk.


Als ik wanhoop ervaar moet dit inhouden dat ik ergens hoop ervaar anders zou ik niet wanhopen. Omdat alles nu in dit wereldsysteem als in onze mensengeest bestaat in polariteiten houd ik door wanhoop te ervaren hoop in stand - en daarmee dit ongelijke wereldsysteem. Beide zijn illusoire representaties van ons beperkte menselijke verstand en veroorzaken instabiliteit/misbruik in mezelf als in de wereld. Omdat ik last heb van woede en wanhoop ten aanzien van de communicatie met mijn huisgenoot pas ik zelfvergeving toe op mijn eigen gedrag als op dat van mijn huisgenoot als deel van mij om een begin te maken met het verwijderen van alles wat niet echt is.Huishouden is economie in het klein


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb hoop te hebben/ervaren met betrekking tot de communicatie met mijn huisgenoot.

Ik vergeef mezelf dat ik mzelf heb toegestaan en aanvaard heb hoop te koesteren dat op een dag hij uit zichzelf meehelpt in/ communiceert over het huishouden en andere klussen die geklaard moeten worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb last te hebben van wanhoop ten aanzien van de communicatie met mijn huisgenoot.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb met mijn huisgenoot te kunnen communiceren in gelijkheid en eenheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te schamen dat we de communicatie (nog) niet op/in orde krijgen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan an aanvaard heb te denken de communicatie op/in orde te moeten krijgen in plaats mij te realiseren dat het gelijkheidsproces tijd inneemt waarin in ik geduld kan oefenen door middel van hier in de gewaarwording van de adem te leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb wanhoop te ervaren in het niet in staat zijn te communiceren met mijn huisgenoot zonder dat ik reageer op zijn weerstand.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf wijs te maken dat we niet hoeven te communiceren, terwijl ik communiceren/delen met elkaar één van de prettigste dingen vind in het leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb communiceren/delen één van de prettigste dingen in het leven te vinden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvard heb heel naar te gaan doen als ik niet tot een ander kan doordringen in plaats mezelf te realiseren dat ik alleen tot mezelf hoef door te dringen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb angst en woede te ervaren als een ander tot mij door probeert te dringen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard te realiseren dat ik tot een ander wil doordringen omdat ik iets niet gedaan krijg van de ander en dus maar op deze manier mijn gang ga.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn voor ondervragingen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te antwoorden als ik ondervraagd/wat gevraagd wordt en in plaats in de weerstand ga.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb op de weerstand die ik van een ander ervaar te 'beantwoorden' met het door blijven duwen van wat ik wil dat de ander ziet/doet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me schuldig te voelen dat als ik denk dat ik iets 'verkeerd' zeg tegen iemand - ik als mijn geest het dan weer 'goed' moet maken in plaats mij eerst te realiseren dat me 'schuldig' voelen en/of iets 'verkeerd' zeggen al niet werkelijk zijn, maar van het geestessysteem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb als ik op de weerstand van een ander 'loop' - zelf ook in de weerstand te gaan in de vorm van de ander te beledigen tot dat deze 'antwoordt'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan dat een 'verkeerd' antwoord als zodanig niet bestaat als dan het leven hier als één en gelijk het antwoord is - en dus we zelf het antwoord zijn/leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb net zo lang door te gaan/dringen met vragen totdat ik een bevredigend 'antwoord' krijg/heb wat nooit echt kan zijn, want ik heb het afgedwongen en dus is het een conditionering/programma/patroon waar we beiden dan in vastdraaien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb laatdunkend te reageren sociaal wenselijke antwoorden wat in werkelijkheid geen antwoorden zijn maar standaard reacties/standaard gegevens - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te reageren op reacties wat totale bullshit is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het reageren op reacties van anderen als bullshit te definiëren in plaats mezelf te realiseren dat het een programma is waar ik uit kan stappen door mijn reacties te stoppen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me verantwoordelijk te voelen voor het stoppen van het patroon van een ander in plaats van mezelf als patroon/programma te stoppen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn dat ik iets niet van mezelf onder ogen heb gezien en ik niet meer kan transcenderen als ik de ander zou vragen te vertrekken/verhuizen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me niet ondersteund te voelen door mijn huisgenoot in plaats mezelf te realiseren dat ik moet leren mezelf te ondersteunen door zelfoprechtheid, zelfvergeving en zelfcorrigerende uitspraken te leven als mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me niet ondersteund te voelen in de praktische dingen van het bestaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te vinden dat mijn huisgenoot mij niet ondersteunt en assisteert in de praktische dingen hier in huis.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn huisgenoot waardeloos te vinden in plaats mij te realiseren dat we allemaal waardeloos zijn, omdat we elkaar als leven niet praktisch ondersteunen maar bezig zijn met ons eigenbelang/eigen vermaak.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb wrok te ervaren dat ik niet ondersteund wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een ander als mezelf onderuit te halen, omdat dat is wat ik in mijzelf als de wereld heb toegestaan en aanvaard.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een ander als mezelf te smaden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb weg te lopen van een ander als mezelf als het aankomt op het uitspreken wat ik nou wil.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb uit angst het niet alleen te kunnen mezelf krachteloos/hulpeloos te voelen in het huishouden/economie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard deze angst/krachteloosheid/woede om te buigen naar een valse kracht en daarmee een ander als mezelf te willen ombuigen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard te realiseren dat gedachten, gevoelens en emoties zulke enorme destructieve krachten zijn die het menselijk fysieke lichaam als de aarde verbouwen en vernietigen - van binnen en van buiten, zodat ik niet in staat ben te doen wat ik zou willen doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb door deze verdeeldheid in mezelf te ervaren tussen lichaam en geest - deze verdeeldheid te projecteren op een ander als mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb voorwaarden te verbinden aan het samenleven in plaats van hier als de eenvoud als de levensadem als het moment te bestaan.Zelfverplichtingen/zelfverbintenissen:

Ik verplicht/verbind mezelf een praktisch gezond verstand huishouden/economie zelf te leven door te stoppen met reageren in (wan)hoop ook al kunnen we nog niet effectief samenwerken met wat hier is.

Ik verplicht/verbind mezelf als praktisch huishouden te perfectioneren, als het levende voorbeeld van het perfectioneren van de economie op grote schaal.Neem deel aan Beleidsontwikkeling voor een nieuwe wereld www.equalmoney.org1 opmerking: