donderdag 12 juli 2012

Dag 84 - Karakters zijn illusies: Bemiddelaar als Karakter

Een karakter is gemaakt en niet echt. Het enige karakter dat echt is, is het vlees.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te realiseren dat een bemiddelaar zijn een karakter is en niet echt is wie ik ben, maar een gemaaktheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te conditioneren/ programmeren als en in een karakter/karakters als de verschillende gedaantes die ik aanneem naar gelang met wie ik omga.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb als bemiddelaarkarakter altijd 'klaar te staan' voor de ander en mezelf te 'vergeten'; mede omdat ik percipiëer dat zelf eerst egoisme is in plaats mezelf te realiseren dat dat systeemtaal/beperkende logica is en dat gezond verstand van leven zelf eerst is - en dus vergeef ik mezlef dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat zelf eerst egoisme is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het karakter van bemiddelaar te acteren omdat ik als kind me in het midden/tussen twee strijdende mensen te plaatsen en ik mezelf heb aangeleerd van de ene naar de andere (ouder) te switchen naar gelang het belang van mijn eigen overlevingssysteem - in de basis/kern omdat ik van beide afhankelijk was en ik er niet openlijk voor uit durfde te komen dat als er een dergelijke sfeer hing ik eigenlijk bang was en dacht dat ik weg moest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb als kind te denken dat ik weg moest als mijn ouders wrijving/conflict hadden omdat ik dacht dat het door mij kwam dat ze ruzieden; hierop heb ik een karakter van bemiddelaar gecreëerd in mij als mijn fysieke geest zodat ik niet weggestuurd zou worden als ik toch één van hen aan mijn kant had in plaats mezelf te realiseren dat waar twee ruzie hebben er sprake is van een spiegel, omdat ik mezelf realiseer dat er in een conflict altijd een spiegel ligt waarin beiden zichzelve zien in de ander maar dit niet willen onderkennen, het 'negatieve' in zelf niet willen zien.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb als kind besloten te hebben alle conflicten koste wat kost te willen vermijden en daarom mezelf het karakter van bemiddelaar heb aangemeten zodat ik als mijn ego/geest altijd gevrijwaard blijft van kwesties ik niet kan oplossen en in en als mijn geest blijven hangen als angst voor de dood in plaats mezelf te realiseren dat alleen ego bang is voor de dood; zelf in oneindig.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onverteerbaar te vinden als conflicten in en als mijn geest blijven hangen en daarom alle conflicten in mijn leven ontvlucht ben, fysiek en mentaal door mijn eigen innerlijke conflicten te onderdrukken, omdat me de woorden alook de werkelijke realisatie van wat er gebeurde ontbraken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de rol van bemiddelaar te maken heeft met het geldsysteem omdat ik degene met het meeste geld (is god) - mijn vader - het meest zal 'steunen' gezien dit mijn welzijn/overleving direct 'positief' beinvloedt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de rol van bemiddelaar een mechanisme is voor escapisme om verliesangst en pijn niet te hoeven ervaren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het karakter van bemiddelaar te hebben gebruikt om een luiheid/gebrek aan zelfverantwoordelijkheid voor allen als één te kunnen omzeilen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb door het karakter van de bemiddelaar te leven ik mijn initiële angst/woede heb uitgesteld naar veel later in plaats zelfeerlijk te kijken naar een situatie en deze op te lossen binnenin het principe van wat het beste is voor iedereen/alle leven.Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat bemiddelaar zijn een karakter is en niet echt is wie zelf is, maar een gemaaktheid.

Ik stel mezelf ten doel mezelf te onderzoeken hoe ik mezelf geconditioneerd/ geprogrammeerd heb als en in een karakter/karakters als de verschillende gedaantes die ik aanneem naar gelang met wie ik omga en deze te ontleden naar wat het beste is voor leven.

Ik stel mezelf ten doel zelf eerst te plaatsen, klaar te staan voor mezelf/mezelf ondersteunen en mezelf niet te vergeten/verloochenen; zelfverloochening een venijnig staartje/zelfbedrog van/uit de bijbelprogrammering.

Ik stel mezelf ten doel mezelf niet tussen twee strijdende mensen te plaatsen maar één en gelijk als alles en iedereen te staan hier in elk moment van aanwezigheid in mezelf.

Ik stel mezelf ten doel te laten zien dat er bij ruzie/conflict altijd een spiegel is voor zelfrealisatie.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen conflicten te vermijden en de angst voor de dood (ego/bewustzijn) te transcenderen door hier te blijven in en als mijn fysieke lichaam in zelfeerlijkheid, zelfvergeving en verandering in en als het levende woorden als zelf als het vlees.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten