maandag 16 juli 2012

Dag 88 - Karakterstructuren vs. Worden Wie Je Echt Bent

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat karakterstructuren alleen zijn om te overleven en ons als eenheid en gelijkheid van leven niet assisteren en ondersteunen.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat iemand zijn gedrag/karakter niet is.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat karakters diegenen zijn die een toneelspel opvoeren als duidelijk had kunnen worden in de middeleeuwen door de toenmalige toneelspelen die mensen probeerden te laten zien/realiseren/begrijpen dat karakters GESPEELD zijn in het circus van seks, geld en liefde van deze wereld.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat karakterstructuren [1] ontstaan uit de afscheiding van onszelf als leven van eenheid en gelijkheid waardoor we ons als kinderen op een bepaalde manier gaan gedragen en dat naarmate de afscheiding van leven, anderen en de wereld in stand houden we meerdere karakters gaan spelen/'behoeven' om de kloof/leegte die we ervaren te overbruggen daarbij gebruikmakend van de geest in onderdrukking van zelf als adem als vlees; tenslotte wordt dit onderdrukkingsproces de lichaamsstructuur/-programmering.Kinderen hebben iemand nodig
die weet dat kinderen gelijk zijn aan hem/haar.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken/geloven dat karakterstructuren als hulpmiddel bij coaching, persoonlijke ontwikkeling en opleiding
kunnen fungeren in plaats van meet af aan te zien, realiseren en begrijpen dat karakters/karakterstructuren/karaktervorming in wezen vervormingen zijn die voorkomen kunnen worden door kinderen niet te hersenspoelen met goed en fout polariteit/kennis en informatie die niet leiden tot een wereld die het beste is voor alle leven.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat karakterstructuren afbreken/openbreken/verwijderen de sleutel is om te worden wie we zijn als fysieke wezens van vlees en bloed - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaardhe te denken/geloven dat ik een karakter nodig heb om hier te leven als gelijken en voor elkaar te doen wat het beste is voor leven op aarde te creëeren in eenheid en gelijkheid.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat gedrag uit karakter voorvloeit en dat het participeren in karakters de wisselende gedragingen tot gevolg hebben in plaats te leren begrijpen wie we zijn als eenheid en gelijkheid van leven en vandaaruit een stabiele zelfontwikkeling door zelf zelfondersteunend te worden en ook anderen als zelf te assisteren en ondersteunen in de realisatie van zelf als leven - alle energiegebaseerde karakters eliminerende door ademgewaarwording, zelfvergeving in zelfeerlijkheid en schrijven zodat we de repeterende gedragspatronen zelf onder ogen kunnen zien in het geschreven woord om zo onze valkuilen (vallen in de geest) te kunnen zien en stoppen.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb de kenmerken van karakters te gebruiken om te zien, realiseren en begrijpen dat ik deze kan transcenderen/
verwijderen in één adem binnenin de realisatie dat een karakter niet werkelijk is, slechts een illusie van de geest.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken/geloven/ promoten dat aan karakters kwaliteiten zijn verbonden in plaats te zien, realiseren en begrijpen dat kwaliteiten in deze wereld slechts worden toegedicht aan en als kenmerken van de betreffende zelfprogrammering van het geestesbewustzijnssysteem in plaats van aan mensenwezens als zelffunctionerende, zelfsturende organismen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de ontwikkeling van structuren plaatsvindt binnenin de geest/
wereldsysteem als tijdelijke antwoorden/korte termijnoplossingen om de overlevingsstrategiën van het ego voortdurend veilig te stellen.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de gevaren van karaktertyperingen als 'schizoide' op iemand plakken ten gevolge kan hebben dat kinderen/tieners/mensen denken dat het iets definitiefs is waar ze mee moeten leven en/of dàt zijn en/of dat constructief is voor de zelfontwikkeling - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat echte zelfontwikkeling en zelfexpressie begint met de karakterlagen in de geest te zien als fictieve persoonlijkheden waarmee we naar buiten treden al naargelang het ons eigenbelang dient.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de psychologie als gebezigd in deze wereld gestoeld is op het consumentisme/geldsysteem en niet op leven als iedereen één en gelijk.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat karakterstructuren vooral de nadruk leggen op wat 'vastzit' en niet op wat 'stroomt' als leven - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ze eenzijdig/eendimensionaal van aard zijn.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat als een karakter 'op mij van toepassing' is ik direct inzie dat ik dat niet werkelijk ben en deze voorts loslaat binnen de toepassing van zelfvergeving in zelfeerlijkheid en de realisatie dat het constante hier zijn als adem is wat echt leven is.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien , realiseren en begrijpen dat het moment dat ik niet gewaar ben van mijn adem als leven ik deelneem ik een karakter en dat als ik een gedachte heb ik een karakter aan het creëeren ben.

Ik stel mij ten doel verder onderzoek te doen naar de leer der karakterstructuren.Ik stel mij ten doel te laten zien dat echte ontwikkeling betekent het simpeler maken van leven als wie we zijn en niet ingewikkelder te maken door karakters te creëeren en spelen.

[1] Wilhelm Reich psycholoog en Freudiaans analyticus wordt gezien als de grondlegger van de leer van de karakterstructuren


Geen opmerkingen:

Een reactie posten