zaterdag 22 september 2012

Dag 145 - Wandelen in het Vlees of wandelen in de Geest?

Geest = alle gedachten/herinneringen, gevoelens en emoties.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat we zijn gemaakt om in het vlees te leven.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het de geest is die ten dode is opgeschreven, omdat ik mezelf realiseer dat de geest bestaat uit onsubstantiële componenten die nooit ofte nimmer stabiel hier kunnen blijven en dus nooit eeuwig leven hebben.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de geest vluchtig is en het vlees stabiel.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het vlees zwak is gemaakt door de inwerking van de geest.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb om de tuin te laten leiden door gedachten, gevoelens en emoties en niet te realiseren dat het bedoelde leen hier is als de adem in het vlees dat eeuwig is.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken/geloven dat de geest het eeuwig wonder behoort in plaats me te realiseren dat het net andersom is, dat het vlees het eeuwig wonder behoort.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de geest de doorn is in het vlees.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat handelen/wandelen naar de wil van gedachten het wandelen in de geest is.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het vlees is geprogrammeerd met gedachten.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat we niet zelf leven, maar geleefd worden door onze geest/gedachten/gevoelens/emoties, omdat ik mezelf realiseer dat we in werkelijkheid fysieke wezens zijn die zichzelf kunnen purificeren door een proces van schrijven, zelfvergeving en zelfcorrectie opdat we veranderen en onszelf uitlijnen met dat wat het beste is voor alle leven.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken/geloven dat als ik eet en drink van het lichaam van Christus mijn zonden dan weggenomen zullen worden in plaats mezelf te realiseren dat de originele zonde is me van de massa/het lichaam af te scheiden door de participatie in de eerste gedachte.


Jezus kwam op aarde, "opdat de werken des duivels verbreken zou" (1Joh 3:8). Hij kwam als het Woord dat vlees geworden is (Joh. 1:14), om het vlees te genezen en de doorn in dat vlees weg te nemen. Hij kwam om het vlees te helen, "Want Ik, de Heer, ben uw Heelmeester" (Ex. 15:26).


Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat de werken des duivels de werken van de geest zijn.


Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat Jezus ons kwam voordoen hoe te leven zonder oordeel = gedachte, hoe we het moesten doen en niet om hem te volgen, maar in praktisch gezond verstand van iedereen gelijkelijk te houden als van zelf en anderen als zelf als gelijken te ondersteunen binnenin het principe dat we één Lichaam zijn en dat als er één niet heeft dit aan iedereen mankeert.


Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat de doorn de geest is, dat we o.a. met verschillende talen zijn voorgeprogrammeerd zodat de afscheiding kuit zou schieten.


Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat we het vlees kunnen genezen en de doorn in dat vlees wegnemen door zelfvergeving  toe te passen wanneer een gedachte, gevoel of emotie van de geest opkomt om zo e stoppen te participeren in het geestsysteem.


Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat de zonden niet zijn weggenomen, dat we dat daadwerkelijk onszelf moeten vergeven voor wat/wie we zijn geworden als wezens enkel bestaand in eigenbelang door dit toe te passen binnenin de principes van gelijkheid en eenheid van leven als wie we zijn.
 
Desteni 'Ik' Proces www.desteniiprocess.com

Eqafe zelfeducatiemateriaal
www.eqafe.com

Van relaties naar overeenkomsten met zelf als leven
www.desteniiprocess.com/courses/relationshipsGeen opmerkingen:

Een reactie posten