zaterdag 8 december 2012

Dag 196 - Zelfcorrectie Schuldgevoel en Zelfontkenning

Dit is een vervolg op Dag 195.

Zelfcorrectie Gedachtendimensie

Wanneer en als ik mezelf realiseer het niet 'uit te kunnen maken' - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat gedachten herhalingen van mijn eigenbelang zijn om me af te leiden van het opmerken wat er werkelijk aan het gebeuren is in de fysieke realiteit. 

Wanneer en als ik mezelf realiseer te denken dat ik het niet aangemaakt heb - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik geen verantwoordelijkheid wil nemen voor hoe mijn leven verloopt in relatie met mijn partner. In plaats - zie ik mijn huidige realiteit onder ogen en neem ik verantwoordelijkheid voor wat me dwarszit.

Wanneer en als ik mezelf realiseer het niet over mijn hart te kunnen verkrijgen het 'uit te maken' - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat 'het hart' een subjectieve kwestie is die niets zegt over wat het beste is voor leven. In plaats - sta ik mezelf toe een leven voor mezelf op te zetten en werk ik toe naar een praktische oplossing.

Wanneer en als ik mezelf realiseer het niet te weten hoe ik de beslissing om uit elkaar te gaan moet wandelen wat betreft verhuizing/behuizing van mijn partner - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat dit een proces is waarbij we beiden stappen moeten ondernemen.

Wanneer en als ik mezelf realiseer niet te kunnen vragen van X weg te gaan als die zoveel gedaan heeft in het huis - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik participeer in een schuldgevoel en niet zelfoprecht ben. In plaats - sta ik mezelf toe mijn eigen zelfoprechtheid te erkennen en 'mij' niet meer te ontkennen - door te doen alsof ik een geest ben, omdat ik bang was voor mezelf en daarom bang was om zelfoprecht te zijn.

Wanneer en als ik mezelf realiseer te vinden dat wat ik wil niet belangrijk is - stop ik en adem ik - ik stel mezelf ten doel te realiseren dat zelfverandering belangrijk is om te kunnen Zien wat het beste is voor iedereen.

Wanneer en als ik mezelf realiseer te vinden dat wat ik wil niet im frage is - stop ik en adem ik - ik richt me op wat als beste voor alle leven im frage is.

Wanneer en als ik mezelf realiseer te vinden alles te moeten kunnen lijden - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat dat een opstelling van een martelaar is, het martelaarssysteem. In plaats - leid ik mezelf en de mensheid als mezelf uit het lijden door zelf te veranderen en het systeem te veranderen.


Zelfoprechtheid gaat niet over het uitspreken van je gedachten, emotionele en gevoelsmatige reacties


Zelfvergeving Emotiedimensie


Wanneer en als ik mezelf realiseer een schuldgevoel te hebben - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe een schuldgevoel te hebben, omdat ik mezelf realiseer dat schuldgevoel een emotie is en dat emoties samen met gedachten, gevoelens, beelden en ideeën – de geest in het algemeen in ieder wezen werd geplaatst zodat we bestuurd kunnen worden en nooit duidelijk als vrije individuen kunnen leven – vrij van bewustzijn.
In plaats - blijf ik oneindig lang staan zonder dat zich iets in mezelf beweegt en me vanbinnen bestuurt zoals ik ben.

Wanneer en als ik mezelf realiseer het schuldgevoel te laten drukken/weerhouden te doen wat ik wil- stop ik en adem ik - ik realiseer me dat wanneer ik mijn geest duik en participeer in emoties, ik voortdurend het geestbewustzijnsysteem in mezelf aan het voeden ben, waarbij ik het al mijn kracht geef om slaaf te blijven en beheerst te worden door bewustzijnsystemen als datgene wat ik op den duur word. In plaats - ben ik constant en hier en laat ik me door niets uit het lood slaan.


Wanneer en als ik mezelf realiseer alsof het is/voelt alsof ik X afdank door niet samen verder te willen - stop ik en adem ik - ik realiseer me onderdrukt en bestuurd te worden door iets buiten mezelf door middel van mijn emotioneel reactieve gedrag. In plaats - bestuur ik mezelf en geef ik mijn leven in elk moment praktisch inhoud door te doen wat het beste is voor alle leven.


Zelfverbintenis:

Ik stel mezelf ten doel gedachten te stoppen op alle manieren omdat het simpelweg het herhalen van mijn eigenbelang is om me af te leiden van het opmerken wat er werkelijk aan het gebeuren is in de fysieke realiteit. 

Ik stel mezelf ten doel praktisch te onderzoeken hoe ik weer alleen kan gaan wonen.

Ik stel mezelf ten doel angsten voor het leven van een bijstandsuitkering te verwijderen door ademen, zelfvergeven en zelfcorrectie.

Ik stel mezelf ten doel te beseffen dat zelfoprechtheid er altijd is geweest - maar ik mijn eigen zelfoprechtheid ontkende, omdat ik 'mij' al zo lang heb ontkend - door te doen alsof ik een geest ben, omdat ik bang was voor mezelf en daarom bang was om zelfoprecht te zijn.

Ik stel mezelf ten doel te realiseren en aan te tonen dat voorkomen van reacties de beste genezing is.

Ik stel mezelf ten doel te realiseren en aan te tonen dat Voorkomen betekent alle problemen te effenen ALVORENS ze plaatsvinden.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat de manier waarop de wereld functioneert en ouders een kind voorbereiden voor het avontuur geheten leven, is om klaar te zijn om te reageren en dan het probleem op te lossen. 

Ik stel mezelf ten doel te realiseren en aan te tonen dat reacties afleidingen zijn en dit op elke mogelijke manier gebruikt wordt door de maatschappij --en de arme kinderen --omdat alle kinderen arm zijn als gevolg van het gebrek aan fatsoenlijke aandacht voor levend detail -- lijdend eindigen als volwassenen.Desteni 'Ik' Proces www.desteniiprocess.com

Eqafe zelfeducatiemateriaal
www.eqafe.com

Van relaties naar overeenkomsten met zelf als leven
www.desteniiprocess.com/courses/relationships


Geen opmerkingen:

Een reactie posten