Dag 205 - Zelfvergevingen op 'mijn' gedachten op een ander projecterenDit is een vervolg op Dag 204.

Vertaling van Fuss, EN>NL

unnecessary excitement, worry or activity, often about something unimportant: “Don't make such a fuss.”
drukte
to be too concerned with or pay too much attention to (unimportant) details: “She fusses over children.”
zich druk maken

'fussy (Bijvoeglijk naamwoord)

1 too concerned with details; too particular; difficult to satisfy: “She is very fussy about her food.”
pietluttig

2 (of clothes etc) with too much decoration: “a very fussy hat.”
overladen

'fussily (Bijwoord)

overladen

make a fuss of


to pay a lot of attention to: “He always makes a fuss of his grandchildren.”
vertroetelen
© K Dictionaries Ltd.

Interglot
fuss the ~
geluid (de ~ (m)), rumoer (het ~), drukte (de ~ (v)), ophef (de ~ (m)), kouwe drukte (znw.), heisa (de ~ (m)), krakeel (het ~), rompslomp (de ~ (m)), veel gedoe (znw.), geharrewar (het ~), deining (de ~ (v)), narigheid (de ~ (v)), trammelant (de ~ (m)), gelazer (het ~), franje (de ~), poespas (de ~ (m)), omslachtigheid (de ~ (v)), gechicaneer (het ~)Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een fuss te creëeren rondom de verhuizing van X naar een kamer een plaats verderop.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me fussy te gedragen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb schuldig te voelen dat ik hier alleen blijf wonen en X in een kamertje in plaats mezelf te realiseren dat X niet voor zichzelf verantwoordelijkheid wilde zijn 8 jaar terug door zich in te schrijven bijvoorbeeld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te staan in en als mijn besluit om alleen te gaan wonen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb nog steeds te denken dat het fout/verkeerd is om alleen te willen wonen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb nog steeds te denken dat het fout/verkeerd is van X te eisen te verhuizen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te wankelen in mijn besluit om alleen te gaan wonen.http://movingcars.com.au/mainsite/wp-content/uploads/2012/08/No-Fuss.jpeg


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een maniertje te creëeren van X vragen naar wat hij nou vind om zo mijn gedachten/gevoelens/emoties in de vorm van een vraag te kunnen ventileren in plaats of gedachten te vergeven en/of niet deel te nemen in gedachten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb gedachten als 'mijn' te bestempelen in plaats wanneer een gedachte in me opkomt, deze dan niet het label: "mijn gedachte" toe te kennen, maar hem te definiëren als "een gedachte die door mijn hoofd gaat".

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door de participatie in gedachten een stempel in mijn menselijk fysieke lichaam te drukken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te participeren in en als angst dat X het erg zal vinden dat hij geen gebruik meer kan maken van de spullen hier in huis. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat deze gedachten mezelf betreffen, herinneringen zijn in wezen en alwaar ik me van heb afgescheiden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me druk te maken over
het tekort aan degelijke woningen voor mensen en een overschot aan bedrijfspanden die leegstaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te participeren in allerlei voorstellingen over hoe ik mijn huis zou inrichten - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te bestaan in een plaatjeswereld in plaats van echt te zijn, hier in elk moment van zelftoepassing als gewaarzijn.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te tevreden te zijn met wat ik heb in plaats mezelf te realiseren dat ik als mijn geest zo een relatie met dingen buiten mezelf aanga gebaseerd op emoties om me op te kunnen laden met 'negatieve' energie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat woningschaarste en gevolg is van het kapitalistische systeem waarin we de hoeveelheid geld dat we hebben een woning kunnen bewonen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb meegewerkt te hebben aan het creëeren van woningschaarste op aarde door stilzwijgend alles te accepteren wat bestaat in deze wereld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat een Gelijkheidsgeldsysteem alle woningsschaarste op aarde doet verdwijnen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb allerlei energetische ervaringen op te doen in stad en land om zo mijn tijd te vullen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het gemis aan een 'echte' woning uitgevlakt te hebben met allerlei escapades in het stadse leven die een wissel hebben getrokken op mijn mentale en fysieke gesteldheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de afgelopen 16 jaar voortdurende samenwoning te zien als verloren tijd in plaats mezelf te realiseren dat tijd niet verloren kan zijn - ik was verloren, ik was mezelf als praktisch gezond verstand verloren als toepassing van mezelf. Ik kan in werkelijkheid niet verloren zijn - wie ik ben is Hier en ik ben altijd Hier geweest. Ik ben in de tijdelijke waan van het denken/geest geweest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de wens aanwezig was een tijd alleen te wonen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te twijfelen of ik X kan vragen te verhuizen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te twijfelen of ik alleen mag/kan wonen in een huis waar minstens 2 mensen in kunnen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken alles te moeten delen en niet te weten hoe

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me af te vragen of het niet economischer is samen in plaats mezelf te realiseren dat het startpunt dan gebaseerd is in geld welke een zelfonoprechte en instabiele grond is voor een samenleving, hetgeen we ook zien op landelijk en wereldeconomisch niveau.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik met iedereen samen moet kunnen wonen/zijn in plaats vooraf te kijken/doorzien wat voor vlees ik in de kuip heb zodat er zo min mogelijk frictie is tussen mij en de ander.Ik stel mezelf ten doel de spullen zo te verdelen dat we beide alle basisdingen hebben en beiden tevreden zijn.

Ik stel mezelf voor niet te gaan wachten tot X antwoorden geeft.

Ik stel mezelf ten doel mezelf tijd te geven dit proces te wandelen in stabliteit.

Ik stel mezelf ten doel niet deel te nemen in gedachten.

Ik stel mezelf ten doel nooit meer met iemand zomaar te gaan samenwonen.

Ik stel mezelf ten doel geen intieme relatie meer met een mannelijk wezen aan te gaan die niet in Desteni I Process zit of gaat deelnemen.

Ik stel mezelf ten doel niet bewogen te worden/raken door het verhuizen/ 'moving' van X maar mezelf effectief te passen in en als gewaarzijn van leven.Reacties

Populaire posts van deze blog

Dag 477 Is onze tweede natuur de geest? En onze eerste natuur dan het fysieke?

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2