Dag 294 Mijn baantje al weer op de tocht? Te traag voor dit systeem?

Als je geld als motivator nodig hebt, dan verklaar je in feite dat je als hebzucht bestaat en dat je, tenzij je geld krijgt, niet in beweging zult komen. Dat betekent dat je compleet en totaal onderworpen bent aan het Winst- en Verliessysteem. En door die hebzucht geef je niets om Leven...

Matrixupdate:
Ik heb sinds kort dat baantje van postbezorger en liep vandaag voor de tweede keer eenzelfde wijk waarbij ik deze met een maximum uitlooptijd van 30% behoor te lopen. Nou wil ik het rustig aan doen, niet haasten en neem alle tijd om de post te bezorgen. Mijn uitlooptijd was bijna 100% wat betekent dat ik er dubbel zo lang over doe dan de "normtijd". Dit wordt als een punt ervaren door de firma in kwestie omdat er "geen budget" is om mij meer te betalen dan de "normtijd".  Wel, we weten onderhand dat deze zgn. "geen budgetten" berusten op de winstmaximalisatie van bedrijven ten behoeve van de aandeelhouders van betreffende bedrijven. 
Het Begrip dat de Slak van Leven op Aarde heeft is Geavanceerder dan de Mens -  

Meerdere keren geef ik aan dat ik het prima vind alleen de normtijd uitbetaald te krijgen omdat het mij toch niets uitmaakt of ik meer krijg want het wordt verrekend met mijn bijstandsuitkering (lees: in mindering gebracht). Ik weet nu niet of mijn teamleider me niet wil horen of dat hij het echt niet begrijpt. Ik zie het niet zo gauw gebeuren dat ik die normtijden haal want die zijn erg krap, de mensen hebben niks te zeggen, dit wordt bepaald van hogerhand, mensen die weer op kantoor zitten en die het geen bal kan schelen hoe het hun medemens op de 'werkvloer' vergaat.

Probleem is dat ik de traagheid graag wil aanhouden/ontwikkelen als leidraad van leven met als levend voorbeeld de slak en niet mee wil/kan gaan in de 'vaart der volkeren'. De gedachte die steeds bij me opkomt is "ik ben niet geschikt voor deze wereld". Ik ga dus komende tijd kijken in mezelf - als ook gevraagd door mijn teamleider - waarom ik zo traag ben.

lol

Reacties