maandag 6 mei 2013

Dag 306 Deelname in de Geest / het Denken tast de Lever ernstig aan

 Als je in de geest bent, ben je niet in de Adem  
 http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Pages/Testritlever.aspx

Ik las bovenstaand artikel vandaag in het tijdschrift voor Natuurwetenschap en Techniek. Wat ik opmerkelijk vond is dat levers door simpele acties als het toevoeren van zuurstof en nutriënten weer een nieuw leven kunnen krijgen. Hieruit maakte ik op dat ook wij onze levers in ons lichaam zelf een nieuw leven kunnen geven door zuurstof en nutriënten door ons lichaam te pompen en wel door een volledige lichaamsademhaling en substantiële voeding.

gallbladder-monsieurliver

Zuurstoftekort tast de lever ernstig aan


Probleem

Hoe komt het nou dat we gaandeweg in ons leven een tragere, 'verstopte' lever krijgen? Of je je daar nu bewust van bent of niet, we tasten onze levers aan doordat we alle tijd doorbrengen DAAR in het denken/de geest en niet volledig HIER aanwezig zijn in elk moment van ademhalen om ons bloed en daarmee onze lever tot het optimum van zuurstof te voorzien.

Heel veel ziektes en aandoeningen komen voort uit een zuurstoftekort [zie ook blog] Een verder punt is dat nutriëntenrijk voedsel nog niet echt bestaat en dat het zuurstof in onze lucht vervuild is met allerlei andere stoffen. Om dus werkelijk te komen tot een nieuw leven voor onze lever en een nieuw leven in het algemeen op aarde dienen we een systeem te implementeren waarin de bijprodukten van streven naar winst als daar zijn vervuiling en inadequaat voedsel komen te vervallen.

Oplossing

In het Gelijk Geldsysteem zal de focus niet meer komen te liggen op consumentisme en de winst voor enkelen, waardoor het mogelijk wordt te stoppen met meedogenloos te produceren, produceren en produceren. De praktijken waarbij bedrijven hun vervuiling kunnen afkopen - als in een betaling van een boete - blijven verontreinigend voor alles en iedereen en dus slecht in aard; het moet - ook op politiek niveau - ingezien worden dat dit een vicieuze cirkel vormt. Kijk, wij mensen registeren de langetermijn effecten in ons lichaam als ziekten, aandoeningen enz., dus eigenlijk als het te laat is. Dit komt omdat we als de geest kortetermijngratificaties willen; het bewustzijn wil het nu en wel nu meteen. Da's een probleem dit willen van de geest in plaats gezond verstand toe te passen als wat we behoeven als lichaam als wat het beste is voor alle leven.

Zelfbeloning

Het resultaat zal zijn een gezonde adem in een gezond lichaam.
Vergezel ons op de Reis naar Leven!


GRATIS Desteni 'Ik' Proces Lite (+ buddy) http://lite.desteniiprocess.com/

Desteni 'Ik' Proces Pro (+buddy) www.desteniiprocess.com 

Eqafe zelfperfectiemateriaal www.eqafe.com 
 
Wil je ook transformeren van relaties hebben naar overeenkomsten leven? www.desteniiprocess.com/courses/relationshipsBelangrijk Zelfonderwijs over de Realiteit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten