donderdag 9 mei 2013

Dag 307 Democratie betekent Mogelijk Maken dat Elk Mens actief in elk Besluit kan Participeren

Een definitie van parlementaire democratie
Vorm van democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement invloed hebben op het beleid. Kenmerkend voor de parlementaire democratie is ook dat de burgers allerlei grondrechten hebben, zoals vrijheid van meningsuiting, recht van vereniging en het eigendomsrecht. Essentieel element is verder dat de rechterlijke macht onafhankelijk is. Nederland ontwikkelde zich tot een parlementaire democratie na de grondwetswijziging van 1848, waarin werd vastgelegd dat de regering verantwoording schuldig was aan het parlement. Een volledige parlementaire democratie werd Nederland in 1917 met de invoering van het algemeen kiesrecht.
  
Bron: www.enclyclo.nlAls we beseffen dat een Democratie feitelijk betekent dat het "volk regeert" als in dat elke bewoner praktisch betrokken wordt bij het stemmen op elk aspect dat het dagelijkse Leven zal beïnvloeden, dan zien we dat we momenteel NIET in een democratie leven; doch in een dictatuur want 'van bovenaf' wordt immers gedicteerd. Het argument dat dan altijd aangevoerd wordt, is dat we vertegenwoordigd worden door bepaalde mensen als zijnde 'verkozen' vertegenwoordigers gezeten in een zgn. parlement. 

Probleem

We kunnen ook beseffen/zien hier dat deze vertegenwoordigers niet echt het volk kunnen representeren omdat zij de aspecten niet weten die het dagelijkse leven van elke bewoner beïnvloeden.

Waarom miljonairstaks kern van de democratie is


Een ander argument dat aangevoerd wordt, is dat de 'gewone man' niet in staat is om deel te nemen in een besluitvormingsproces vanwege een gepercipieerd gebrek aan opleiding tot een geïnformeerd wezen. Welnu, dit argument kan afgevoerd worden als we onszelf realiseren dat IEDEREEN zal moeten leren Zien wat het beste is voor iedereen; hiervoor hoef je geen Einstein te zijn, zelfs beter van niet als we onszelf realiseren hoe Einstein zijn levenseinde beleefde. Intelligentie is ego en voorgeprogrammeerd -- gezond verstand kan door elk persoon toegepast worden

Het was zo mooi aangeduid in de geschriften dat we 'ziende blind' zijn -- en dit punt geldt in gelijke mate voor intellectuelen als voor niet-intellectuelen, waarmee ik terugkom op het punt dat een ieder 'gelijk' is in het proces van zelfverandering als het gaat om het kunnen gaan zien wat het beste is voor iedereen.

In een echte democratie voeren politici enkel de Wil van de Mensen uit.


Oplossing

Er zal eerst een nationaal elektronisch systeem opgezet dienen te worden waarin het voor elk persoon mogelijk gemaakt wordt om actief in elk besluit/beleid te participeren en zelf elk besluit/beleid te onderzoeken wat het Leven in het algemeen beïnvloed - met de verzekering dat het een oplossing is vrij van angst. 

De verlegging van de verantwoordelijkheid naar een regering zal teruggedraaid dienen te worden naar Zelf als sturend-Principe, door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor alle aspecten van het leven.


Zelfbeloning

De zelfbeloning zal genoten worden doordat elk persoon zijn potentieel ten volle kan benutten binnen de dienstbaarheid naar het leven -- dit is mogelijk binnen de locale gemeenschap en/of in de wereld in zijn geheel.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten