Basisinkomen en Genationaliseerde Hulpbronnen/Middelen

Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources

Voor het werken van het idee van Basisinkomen - dat momenteel gepromoot wordt door groepen - is het Nodig dat men kijkt naar het hele punt van Hulpbronnen/Middelen binnen Landen. En de Meest Effectieve Manier om een Bron te verwezenlijken die in Staat zal zijn in de Monetaire Middelen voor een Basisinkomen voor Iedereen te Voorzien - zodat een ieder een Basisniveau van Waardigheid heeft - zou zijn om Alle Hulpbronnen in een Land te Nationaliseren, om de Producten die Geproduceerd worden en de Middelen die Geproduceerd worden te Structureren door een Prijsstructuur die Voldoende Winst Produceert dat dat Geld Specifiek wordt Gespendeerd om een Basisinkomen aan Iedereen in een Land te Betalen als met de Genationaliseerde Hulpbron - hetzij het de Mijnbouw is of Productie - de Aandeelhouder wordt de Burger en aldus doet De Burger zijn Voordeel met de Aandeelhouding en het Basisinkomen wordt de Manier waarop de Winst van het Bedrijf wordt Gebruikt om Iedereen te Helpen en dan Uiteraard een ieder Gewaar te maken Producten te Kopen Van de Zelfde Bedrijven die het Inkomen Produceren dat het Basisinkomen zal Worden. Op deze manier wordt het Basisinkomen Mogelijk, het is een Vorm van Socialisme en het Brengt het Kapitalisme of het Eigendomsprincipe van het Kapitalisme op een plaats waar Alle Burgers van het Land Deel worden van het Basiskapitaal - hetgeen de Basishulpbron/het Basismiddel is die dan Gebruikt wordt in het Voordeel van Alle Burgers Binnen het Land. Op deze manier uiteraard wordt het Bedrijf als zodanig de Regering, de Aandeelhouder = De Burger, de Winst = het Basisinkomen en je hebt een Basisoplossing voor Integriteit en om een Einde te Maken aan Armoede in een Land en het wordt Gefinancierd. Men kan dan van Dat perspectief je Bedrijfsstructuur van Mededinging/Concurrentie Ontwikkelen, maar er zijn Bepaalde dingen die Geen Deel zijn van Mededinging/Concurrentie: de Mens Behoort Niet met Elkaar te Concurreren in de Mate dat Armoede wordt Veroorzaakt of waar Mensen tot Uithongering worden Gedreven; of waar Mensen Geen Huizen of Voedsel Hebben - dat is Geen Concurrentie, dat is Barbarij en is Volstrekt O n a c c e p t a b e l.

Dus dit hele idee dat Mededinging/Concurrentie en Marktwerkingen 'het Zullen regelen', het Bewijs is vrij duidelijk: Het gaat Niet gebeuren. Wat er zal moeten Gebeuren is
een Sturende Actie Politiekerwijze door Mensen om Economische Verandering tot Stand te brengen, de Noodzakelijke Middelen te Nationaliseren, de Burgers Aandeelhouders te Maken, hen als Aandeelhouders een Basisinkomen te Betalen van de Winst, hen te Motiveren te Kopen van de Producten en de Middelen die Genationaliseerd zijn omdat ze hun Eigen Bedrijf Ondersteunen en Je Hebt een Oplossing voor B a s i s i n k o m e n.

Enkele voordelen van een Basisinkomen door de manier waarop Wij het voorstellen zou zijn dat het in essentie een Herverdeling van Geld is hetgeen een Interessant ding Toestaat plaats te vinden: Meer Mensen die Geld te Spenderen Hebben aan de Basisdingen die Vereist zijn voor een Fatsoenlijk Leven Zullen feitelijk Veroorzaken dat sommige Maatschappijen Meer Geld Maken, er zal Meer Geld in de Geldvoorraad zijn, aldus zal er Economische Groei zijn en zal deswege Werkgelegenheid Gecreëerd worden en zodoende Mensen in staat zullen zijn In deze posities te Stappen en de Voordelen van zo'n Scenario zullen een Positieve Groei tot gevolg hebben.

Begrijp dat Zonder het hebben van de Middelen, de Manier om te Garanderen Hoe Men het Geld in het Huidige Systeem wil Krijgen, een Basisinkomen Onmogelijk is en dat de Huidige Schaarse Middelen vanwege de Absolute Controle van het Bedrijfsleven en de Extremen van Concurrentie en Hoe dat de Groei van de Geldvoorraad heeft Beperkt en de Hoeveelheid Mensen heeft Beperkt die Kunnen Deelnemen in de Economie en dus, het Economische voordeel voor Iedereen laat Groeien =  dat scenario is een Probleem en men Dient een Oplossing te hebben en de Oplossing is dat Men het Kapitalisme Uitbreidt door Nationalisering door de Burgers de Aandeelhouder te Maken. Dit is speciaal in dingen als mobiele telefonie-/telefoonmaatschappijen, electriciteit, water, Al de dingen die Basisbehoeften zijn: dit Dienen Maatschappijen te zijn die door Overheidsgekwalificeerde Mensen worden Geleid en de Burgers de Aandeelhouders en de Prijsstelling dienen zodanig te zijn om Genoeg Winst te Genereren om in staat te zijn Handhaafbaar een Basisinkomen te Betalen aan Iedereen en binnen dat, zul je een Oplossing hebben voor de Huidige Problemen zodat we uiteindelijk Omhoog kunnen stappen in een N i e u w  S y s t e e m.


Zo, laten we eens herbeschouwen: Als men je Basisbehoeften neemt als stroom, mobiele telefoons, telefoons, water en men Rekent er volgens een Winststructuur voor om in een Basisinkomen van Iedereen te Voorzien en iedereen is - omdat ze in een bepaald gebied of een land In de Behoeftigheid zijn om deze dingen te Gebruiken - heb je een Stabiel Inkomen omdat Je een Stabiele Gebruiker hebt en de Gebruiker is in Staat te Betalen en Het is deel van hun Basiswijze van Bestaan - dit is slechts Eén van de voorbeelden; mijnbouw en andere typen van Natuurlijke Hulpbronnen zijn Allen in een Gelijke Positie en zij Zouden de Burgers moeten Toebehoren en Niemand Anders.
Daarvandaan kunnen we dan Verdergaan naar de Ultieme Oplossing: Gelijk Geld waar We Gelijke Waardigheid Brengen voor Iedereen van Geboorte tot aan de Dood - maar Daarvoor behoeven we Veel Onderwijs te Doen omdat Momenteel: de Mens Gehersenspoeld is om te Verzekeren dat ze die Elites die hun Voordeel doen met het Winnen in deze Concurrentie van het Kapitalisme Niet Uitdagen. Concurrentie is Goed wanneer/als men Concurreert met Jezelf om een Beter Product voort te brengen, om een Verbetering voor Iedereen voort te Brengen = dat is Concurrentie binnen het Principe van Gezond Verstand. Concurrentie die Leidt tot Vernietiging, Armoede,
Uithongering en dat Mensen uit hun Huizen Drijft en dat tot Extreme Rijkdom voor Slechts Enkelen Leidt = dat is Geen Concurrentie, Dat is Pure Onzin en Barbarij en Misbruik van Alle Mensenrechten in Elk Opzicht.

Bestudeer de Universele Rechten van de Mens, Bestudeer de Rechten van de Mens als ontvouwd door de Equal Life Foundation (Gelijk Leven Stichting). Begrijp: het is Tijd dat we dit Politiekerwijze Oppakken en een Verandering in deze Wereld bewerkstelligen, de situatie gaat er Niet Beter op worden. Sluit je aan en Onderzoek Oplossingen voor deze Wereld.
Het is Tijd voor V e r a n d e r i n g.Lees ook Basisinkomen kan het Kapitalisme Redden [engels]

Reacties