Paranoia: het Oorsprongsgebied van de Menselijke Rede - Deel Twee

http://4.bp.blogspot.com/-dR8mHk09QAA/UaJh5MS3uYI/AAAAAAAAA3g/O_QpNzMVx3U/s1600/frankenstein.jpg Vervolgend op het vorige blog: "Het Zelfoprechtheidsdeel is het grote probleem omdat zonder Zelfoprechtheid = zul je paranoia nooit kunnen gaan stoppen, het zal simpelweg tot een punt groeien waar het een psychologische conditie is en je een psychopaat of een sociopaat wordt en zo overtuigd van je gerechtigdheid dat 'je niets voelt, je hebt al je angsten overwonnen' zogenaamd omdat de angsten aanvankelijk zijn gebruikt om te proberen je te controleren omdat de geest niet begrepen is en dan zal je je gewoon uitleven op je bepaalde geloof dat je vlees hebt gemaakt."


Dus, als we bijvoorbeeld naar het incident kijken waar de man zich Uitleeft en naar de bank gaat en dan mensen Doodschiet om een Banktekort -- Dat is nu waar de Paranoia verplaatst van een Parapsychologische Staat waar de Persoon erover aan het Nadenken is en het Energie eromheen aan het Genereren is en het Erger wordt en tegen Zichzelf Praat - deze Zelf-Praat, dit Denken = dat is Paranoia. En dan Overtuigen ze zichzelf dat 'De Wereld Tegen Hen is', dat Iedereen Tegen hen is -dat er Geen Uitweg is, ze kunnen geen Baan Vinden, ze kunnen niet Afbetalen, ze gaan Verliezen...' Ik bedoel als Dat Punt Fysiek wordt, als het Psychologisch wordt, als het een Psychopaat wordt - dat betekent dat het Verplaatst is naar/in een Pad van Expressie - dat de Persoon Acties van Schade Zal Verrichten.
Stel je nu voor dat dit een Lange Tijd in beslag heeft Ingenomen om te Ontwikkelen, het Gebeurde niet Zomaar, het is niet gewoon maar een Plotseling Moment. Als je kijkt naar de Hoeveelheid Begrip dat er Beschikbaar is rondom dit type Gebeurtenissen, dan zul je zien dat er echt Niets is, je kunt je Psychologie gaan nakijken het is werkelijk... er is Niets, het is een Grap! het is alleen Winst gedreven! Niemand wil werkelijk Begrijpen wat er Werkelijk Gaande is omdat je Dan de Manier waarop je Leeft Moet Veranderen en Winst is de Verandering van Slavernij en dat is Waarom je je Kleingeld Geeft aan de Bedelaar. Iedereen Weet Eén Ding: Geld Geeft Je Macht Over Anderen en Je wilt die Macht niet Opgeven. Geld Geeft je een vorm van Veiligheid, het geeft je een 'Speciale Plaats' - Geld is een Fascinerende Paranoia: Niemand wil het Opgeven - Je Telt-het, Je Draagt-het, Je Hebt-het. Maar je Wilt het Niet Opgeven, je Vertelt niemand over Je Geld. Geld zou Alleen een Maatstaf hebben moeten zijn waardoorheen we Gelijkelijk Delen, nu is het een Complete Paranoia en de Marktwerkingen zijn als de Parapsychologische Zijde van de Geldparanoia waar je Geesten gebruikt om Mensen Wijs te Maken dat 'Er een Kracht aan het Bewegen is' en ze Geld kunnen Maken en dus stort iedereen daarin omdat er zoiets als deze Droom van 'Plotselinge Rijkdom' is. In de Tussentijd hangt het hele ding af van de deelnemers, neem je de deelnemer weg = het Hele Ding Stort in, het is Niet Echt, er is geen Kracht. Maar de Paranoia Bestaat tot in zulke graad dat Je Niet Durft te zeggen: Wow er is hier Iets aan de Hand! Je Bent onder de Invloed van Paranoia, er is Geen Echte 'Marktwerking' - Je zult zegen "Oh wat weet JIJ nou? Kijk ik Maak een Winst! Kijk daar gaat goud, kijk daar gaat Zilver!" Nietes! dat is Niet Waar, het gaat Nergens heen: Jij Maakt dat het daar gaat, het is hetzelfde als dat je Jezelf iets Wijsmaakt, Je Maakt jezelf Wijs dat er een God is, Je Maakt Jezelf Wijs dat er een Jezus is, Je Maakt Jezelf Wijs dat er een Mohammed is = het is allemaal Paranoia omdat het door de Stadia gaat waar Je deze Geesten als Gedachten aan het Creëren bent door je Herinneringen, door de Energie in Je Geest totdat het Uiteindelijk Beweegt in het Geschreven Woord in het Gesproken Woord en dan uiteindelijk in Actie - Eens het in Actie is: Je bent Bekeerd.
Dus, dit zal een Lange Reis worden met HEEL VEEL Onderzoek of in Werkelijkheid zal het Onderzoek binnen de Context Geplaatst worden, het is alleen een Maatstaf van Zelfoprechtheid - en tegen het Einde ervan zal de Paranoia die is Gebruikt in het Proces van Hersenspoelen van de Mens Veel Beter Begrepen worden, je zult Beginnen te Realiseren WAAROM Bepaalde Dingen zijn Gedaan om Paranoia te triggeren. Je zult bijvoorbeeld kijken naar Hoe Paranoia Functioneert binnen het Fysieke Lichaam, dat betekent: Waar Komt het Vandaan? Waar Komt een Gedachte Vandaan? Hoe Bestaat het? Wat is de Invloed van de Ouders in de Eerste 7 Jaren in het Creëren van de Paranoia dat de Karakter van het Kind zal worden die De Manier zal worden waarop het Kind Denkt, het zal worden wat het Kind 'gelooft' als een Volwassene? Tot in welke graad de Ouders ('Parents') de 'Parent-noia' zijn - je ziet dat het met de Ouders begint. Ouders ('Parents') zijn de 'Paranoise', ze maken een Hoop Herrie zonder Enig Begrip, het Kind Klaarblijkelijk aan het Leren te Denken en te Spreken en te Zijn - maar! Niet echt, ze zijn Alleen Paranoia aan het Creëren, we hebben een Wereld in Gevaar vanwege Ouders, Ouders die Pretenderen te Geven om, maar ze Begrijpen/Verstaan Niet Eens waar een Enkel Woord in het Fysieke Lichaam gaat en Hoe dat Woord Uitbreidt in een Netwerk dat Uiteindelijk het Vermogen om te Spreken wordt, het Vermogen om te Denken en het Vermogen om een Paranoïcus Persoon te worden.
Dus - Je Kunt de Paranoia Persoon die Paranoïde is geworden niet Aanpakken, je dient aanvankelijk te Vermijden omdat echt, ze zijn een Zelf-Inhoudend Probleem. Wanneer deze Paranoia werkelijk Fysiek wordt dan wordt het Gevaarlijker, maar de Meeste Mensen in de staat van Paranoia Handelen er niet naar, het zal Toenemen maar de Meesten zullen het Niet. Diegenen die het Doen zij ongelukkigerwijze, ze zijn over de Rand, het is Erg Moeilijk Hen te Assisteren. Dus het is het Beste een Paranoïde Persoon te Mijden, je moet Erg Goed Ontwikkelde Vaardigheden hebben als Je hen Wilt Helpen. En, er zullen Veel Meer Fysiek-Paranoïde Mensen zijn die Schade zullen Berokkenen aan Anderen - dit zal Exponentieel Toenemen, dus men kan het Demonen noemen omdat dat in Essentie is Wat het Is.
Begrijp binnenin deze context ook dat het Leven na de Dood in dit stadium slechts het Resultaat is van Paranoia. Dus, zo weinig is Begrepen dat Wat Achterblijft binnenin het Menselijke Lichaam Na een Leven op Aarde Echt Zeer Weinig is van de Originele Levenskracht dat zo mooi begon - schijnbaar Onschuldig als een Kind voordat de Paranoia Geboren wordt die de Menselijke Rede wordt dat een Wereld kon Creëren zoals het Nu is, zonder zelfs maar in Staat te zijn de Deelname Voor te Stellen die plaatsneemt in Elk Moment binnenin de Zeer Panoramische Blik van de Geest waar men druk is het Verhaal In te Kleuren, Jezelf Verhalen Vertellen Totdat Je het gelooft - Totaal Paranoïde dat "Ik Gerechtigd ben" - "Er Moet een God zijn" - "Ik Probeer te Doen wat het Beste is voor Iedereen" Wat dan ook voor Paranoia die iemand Creëert zonder de Werkelijke Realisatie van de Fysieke Structuur die Nodig zal zijn om een Situatie te Creëren die het Beste is voor Iedereen en die Aanwezig zal moeten zijn om de Paranoia die Bestaat te Voorkomen.

Studeer DIP Lite en DesteniLeefbaar Inkomen Gegarandeerd en Equal Life Foundation: Stop Je Paranoia.


Reacties