maandag 8 juli 2013

Dag 339 Als ik niet Als Iemand/Iets ben, dan ben ik Vals

Woord: als (Voegwoord)
Synoniem van als: gelijk
Ik ben Als iemand = ik ben gelijk. Als ik niet Als iemand ben, ben ik Vals. Zo ziet de V er ook uit, een opengespleten I. Als ik dus niet Als alles en iedereen ben, staat die V, die afscheiding ertussen. Die plaats ik ertussen, ik als creërend wezen/ bewustzijn. Wil ik Vals zijn of Als? 

Als ik Vals ben, ben ik ook gemeen, gemeen naar mezelf, niet een met en als mezelf en dus gemeen naar een ander.

In de communicatie met mijn ex-partner bemerk/creëer ik nog wrijving in mezelf hier en daar. Dit is een punt/zijn punten van mijn partner paranoia waar ik me dik maak over hoe het met hem gaat. Hierbij ga ik in de kennis- en informatiemodus, deel teveel informatie voor zijn en mijn doen en ben dus niet werkelijk ondersteunend bezig. Die wrijvingsenergie in en als mijn geest creëer ik door niet als = gelijk te staan als het punt/alle delen, maar deel te nemen in kennis en informatie.
 

  Gelijk HEBBEN = consumentisme. Gelijk zijn = LEVEN.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb vals te zijn en geworden door niet als alles en iedereen hier te staan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een vals te creëren door de creatie van de geest, de geest van afscheiding van alles als fysieke gelijkheid.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb iets/iemand buiten mij te gebruiken om de energie van mezelf dik maken mee te creëren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb gemeen te worden als vals naar mezelf door niet ALS alles als één en gelijk te staan.   

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet ALS mijn ex partner als mezelf te staan in de communicatie.


Ik stel mezelf ten doel terug te stappen in mezelf in communicatie met mijn ex partner.

Ik stel mezelf ten doel anderen als mezelf niet te bedelven onder informatie.

Ik stel mezelf ten doel goed op te letten in mijn fysiek wanneer ik in communicatie met anderen ben.

Ik stel mezelf ten doel ALS de ander te staan om het probleem te kunnen engageren. 

Ik stel mezelf ten doel als het punt/probleem te staan om het te kunnen sturen.

Ik stel mezelf ten doel te onderzoeken waar afscheiding in mezelf bestaat en te leren communiceren met / als alle delen van mijn lichaam. Ik gebruik hiervoor het proces van relaxed ademhalen elke ochtend.

Ik stel mezelf ten doel kennis op te geven voor Leven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten