zaterdag 7 september 2013

Angst – wees bang, heel heel erg bang

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf geaccepteerd en toegestaan heb om me niet te realiseren dat als ik zit, loop, slaap op Aarde – adem haal – ZONDER in mijn GEEST/MIND te zijn, ER GEEN ANGST BESTAAT.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf geaccepteerd en toegestaan heb om me niet te realiseren dat wanneer ik me inlaat met GEDACHTEN, deze als GOD dienen en angst opkomt door concepten en ideeën die ik mezelf doe geloven totdat ik bang ben. In wezen creëer ik mijn angst en vervolgens ben ik bang voor mijn eigen creatie – zo’n machtig wezen ben ik – het gebeurt alleen SLECHTS IN MIJN HOOFD en zelfs wanneer ik mijn ANGST kan overbrengen naar een ander HOOFD, door te praten of schrijven, of voorbeelden en plaatjes, blijft de angst IN MIJN HOOFD, MIJN ANGST ALLEEN.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf geaccepteerd en toegestaan heb om me niet te realiseren dat welke ANGSTPROJECTIE via de media dan ook, elk medium dat ANGST genereert zonder een oplossing of ANGST om bepaald gedrag te stimuleren in De Groep van de Mens, dat dat een criminele daad is omdat het bedoeld is om over de meerderheid te heersen ten behoeve van enkelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf geaccepteerd en toegestaan heb om me niet te realiseren dat psychologie NIET over de Geestelijke Gezondheid van de Mens gaat, maar om de Geestelijke Hel van de Mens, zoals een eenvoudig rekensommetje laat zien – hoe meer patiënten, hoe meer geld, hoe rijker de psychologen worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf geaccepteerd en toegestaan heb om me niet te realiseren dat journalisten het Menselijke Ras niet ondersteunen met integriteit – de journalist zoekt naar angst om de adrenaline op te wekken waaraan het Menselijk Lichaam verslaafd is – alleen maar om winst te kunnen maken. Deze handelwijze maakt van de journalisten als groep een van de grootste Maffiabendes door hun afgrijselijke misdaad tegen het Leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf geaccepteerd en toegestaan heb om me niet te realiseren dat televisie ontworpen is om het meeste voordeel uit de angstpatronen te halen en uit de fysieke respons die het menselijk lichaam heeft op angst, om de macht en winst zo groot mogelijk te maken – daar er van de menselijke psyche helemaal niets begrepen wordt, daarom werd de controle uitgevonden, om de mens gekooid te houden terwijl hij suiker in de vorm van Liefde gevoerd krijgt, om hem bezig te houden en in een roes, tot zijn dood.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf geaccepteerd en toegestaan heb om me niet te realiseren dat je de Mens alles kan laten geloven omdat er plaatjes opgewekt kunnen worden in de geest/mind, en gekopieerd door de Mens om als Levensdrama uitgespeeld te worden – in die mate dat de Mens zal geloven dat de gebeurtenis werkelijk plaatsvindt, er over praat alsof het Echt is, terwijl het zich feitelijk alleen maar afspeelde in de Geest/Mind – als in een droom, zo echt, dat de dromer overtuigd is. Maar, het fysieke dat werkelijk is wordt NIET in overweging genomen, en omdat de Mens zo angstaanjagend goedgelovig is, wordt de media gebruikt als middel om de onderrichtende macht over het gezin te vergroten, dagelijks, om zeker te stellen dat de DROOM verder gaat, winst genererend voor een paar en het in bedwang houden van de velen – uit HUN EIGEN VRIJE KEUZE.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf geaccepteerd en toegestaan heb om me niet te realiseren dat zorg en vrees de ervaring is van schijtbang zijn voor je eigen angst – geproduceerd voor jezelf, door jezelf – om jezelf vrees aan te jagen voor het nemen van een besluit of geen besluit te nemen, zodat je een excuus hebt waarom je NIETS deed ondanks het bewijs dat er gehandeld moest worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf geaccepteerd en toegestaan heb om me niet te realiseren dat angst nu zo geautomatiseerd is als systeem, dat niemand zich nog kan herinneren wat het in beweging zette en het kan niemand wat schelen – want een goede bangmakerij geeft een fysieke respons, een fysieke roes, dus je Drugs voor Niets krijgen, alleen maar door je eigen Angst te produceren, is de Hemel op Aarde.Ik stel mij ten doel om te laten zien dat Hier Ademen zonder de MIND/GEEST te gebruiken, fysiek zijn – zal aantonen dat angst een MIND/GEESTZAAK is gebaseerd op een lichamelijke verslaving aan de respons van het lichaam op angst.

Ik stel mij ten doel te laten zien dat de Macht van de GEEST/MIND het vermogen is om je eigen ILLUSIE te creëren, en dat de consequenties ervan voor de Aarde en het Fysieke Vlees niet begrepen wordt, maar wel gebruikt voor zoiets VERRADERLIJKS als Winst en Gedragsregulering.

Ik stel mij ten doel aan te tonen dat de media het verlengstuk van de controle is, voor Winst, zonder enig voordeel voor Leven; dat de media alleen maar een constante stroom van Angstbeelden voert, om het kooppatroon van het menselijk ras te beheersen – om enkelen rijk en de mens in Angst te houden.

Ik stel mij ten doel om te laten zien dat individualiteit gebaseerd op het beeld in de GEEST/MIND als de persoonlijkheid, altijd bepaald is door Angst en iets is dat Nooit vertrouwd kan worden.

Ik stel mij ten doel te laten zien dat het positieve gevoel van de geest/mind altijd het prettige gezicht van Angst is, reagerend op de verslaving aan Angst – en dat de Mentale Ontkenning van Angst een vrijelijk vloeien van de lichamelijke verslaving aan Angst mogelijk maakt, die het lichamelijke gevoel van de ROES door het lichaam geproduceerd in respons op de Angst laat doorgaan en dat dan gelabeld wordt als Liefde of Licht of Meditatie als Gevoel – wat alleen maar bestaat als een chemische respons, door de geest/mind zo geïnterpreteerd om te verzekeren dat de chemische verslaving bevredigd wordt.

Ik stel mij ten doel aan te tonen dat psychologen verslaafd zijn aan diezelfde lichamelijke gevoelens van welzijn creërende responses en dat die responses NIET begrepen worden en worden geanalyseerd in afzondering van het lichaam, waardoor nooit iemand werkelijk genezen wordt – daar psychologie de respons is op een samenleving die manieren zoekt om de realiteit te ontkennen van de zelf-gecreëerde angsten die de gehele geschiedenis gedomineerd hebben.

Ik stel mij ten doel om aan te tonen dat de media en journalistiek zich uitsluitend voeden met woorden die angst produceren en deze woorden geconsumeerd worden door de consument om zijn verslaving aan responses van het lichaam te voeden; dat is hoe de manier van de wereld als Leven geaccepteerd wordt, junkies van Leven, op zoek naar de volgende roes, ongeacht de gevolgen voor Leven.

Ik stel mij ten doel om te laten zien dat het lichaam altijd in ondraaglijke pijn is doordat de Geest/Mind zich voedt met de verschillende response-patronen, het lichaam dwingend om chemische stoffen te produceren op alle mogelijke manieren, om de Mind/Geest-zeepbel in stand te houden om de realiteit NIET te zien – net als met drugsgebruik een droomstaat voortbrengend en de droom van de Mind/Geest als echt te benoemen en het fysieke dat echt is, een droom.

Ik stel mij ten doel om te laten zien dat alle door de mind/geest opgewekte droomstaten die opwinding geven, gewetenloos gebruikt worden door mensen die niet de intentie hebben om een wereld die het Beste is voor Al het Leven voort te brengen; zij zijn alleen maar geïnteresseerd in Winst om voor zichzelf een Leven in eigenbelang te bewerkstelligen met de verzekering van de Beste Trip Ooit.

Ik stel mij ten doel te laten zien dat alle Angst, altijd en in alle opzichten Zelf-Geproduceerd is in de Mind/Geest en door Zelf voor Echt aangezien – want dat verzekert dat het lichaam de chemische substanties zal produceren voor de verslaving waar de persoon al sinds de kindertijd aan blootgesteld is; door de patronen die de ouder aanbrengt om absolute macht over het kind te krijgen zodat het kind beziggehouden wordt en niet hindert bij de Verslavende Bezigheden van de Volwassene.

Ik stel mij ten doel aan te tonen dat het Menselijke Ras nog Wakker moet worden en dat alle Mind/Geestzaken van Zelf-Realisatie alleen maar manieren zijn om een betere chemische producent via Het Vlees te vinden waarop de Roes van de Verslaving genaamd Persoonlijkheid/Individualiteit kan worden voortgezet. Het is als het fysieke vlees beroven van zijn bronnen, als een voortdurende verkrachting van Leven, alleen maar om Gevoel te hebben – net zoals bij het aan de Drugs zijn.

Ik stel mij ten doel om aan te tonen dat deze Verslavingen alles is wat de Mens ooit geweest is – en dat op dit moment slechts enkelen de vastberadenheid zullen hebben om uit de Verslavingen te Breken. Gelukkig stopt de Dood dit alles – maar waar de kinderen door bezocht worden, generatie na generatie, zijn monsterlijkheden van een omvang die nog Beseft moeten worden.
Day 42: Fear - Be AFRAID, BE VERY AFRAID

 vertaling van Bernard Poolman's blog
Day 42: Fear - Be AFRAID, BE VERY AFRAID


Day 42: Fear - Be AFRAID, BE VERY AFRAID

1 opmerking: