Dag 407 Een "laag" inkomen is geen probleem als er een aangenaam leven mee te bekostigen is???

Een "laag" inkomen is geen probleem als er een aangenaam leven mee te bekostigen.
Een uitspraak/gedachte als deze - of in die lijn ervan - kom ik wel vaker tegen op het internet. Al een paar dagen wilde ik hier wat over schrijven, dus bij deze. Bedoeld wordt in deze contexten een inkomen van zo rond de € 1000,-. Zonet las ik ook ergens "ik leef zelf ook in armoede maar dat geeft mij juist meer kracht om door te gaan met Een Nieuw Begin, en die gevestigde orde mag onze kont kussen."

Moet eens kijken wat een acceptatie van deze rotte realiteit van arm versus rijk. Toen ik 3 jaar geleden dan ook het volgende las: 
De wereld moet tot het inzicht gebracht worden dat het huidige systeem totaal absurd is en slechts gebaseerd is op een overeenkomst, die niet gemaakt is in het belang van iedereen Gelijk. De mensheid moet het slechts over dit ene punt eens worden, zodat een nieuwe overeenkomst gemaakt kan worden.
 ...shockte me dat zeer en opende dat mijn ogen enorm in relatie tot wat we accepteren en toestaan als onze realiteit. Als we beseffen dat we allemaal in feite het proces moeten wandelen van zelfoprecht uit te vinden hoe de dingen echt werken, om jezelf te vergeven voor het toestaan dat het op deze manier werkt en dan de onoprechtheid en het misbruik over het systeem te openbaren om anderen te helpen het ook te zien om de groep te sterken die één en gelijk dient te zijn om verandering te brengen -kunnen we zien dat we voor een gigantische deprogrammering van onszelf staan als mensheid. De verandering die dan zal plaatsvinden zal gezond verstand zijn zodra we een zelfoprecht verstand ontwikkelen.

Laag inkomen budget planning 

Dus, iets zeggen/schrijven als Een "laag" inkomen is geen probleem als er een aangenaam leven mee te bekostigen is gelijk aan het niet zien, realiseren en begrijpen dat zelf zichzelf geprogrammeerd heeft hierin en als te bestaan, terwijl er in wezen voldoende geld is om iedereen gelijke hoeveelheden geld te geven.


En dan zijn er ook nog die die weer in dat gat stappen en daar hun werk weer van maken in de categorie budget planners met ook de leus als in de trant van "Overleven op een laag inkomen hoeft geen invloed te hebben op de kwaliteit van je leven."

Een ander punt is en zeer desastreus is wat de gevolgen van het bestaan van lage inkomens/lonen is als effect op de economie. Dit wordt volledig weggepoetst door mensen die zich wentelen in een soort positieve houding ten opzichte van hun situatie; dit uiteraard als coping mechanisme want als je je gezond verstand zou gebruiken zou je wel na kunnen rekenen dat als mensen weinig (te) besteden (hebben) die leidt tot een gebrek in consumptie en als zodanig de economie onder druk zet.


... de kwalen van het kapitalisme (..) die gebaseerd zijn op het feit dat er een gebrek is in consumptie - en dit gebrek in consumptie veroorzaakt een groot probleem met werkloosheid en zet de winsten van bedrijven onder druk, nog meer werkloosheid veroorzakend, waardoor meer mensen zonder basisvoeding en basisonderwijs komen te zitten. Dit wordt allemaal opgelost door een simpel ding: Basisinkomen Gegarandeerd en kunnen we een samenleving garanderen die in evenwicht leeft.

Dus, zet ik de stelling in vraag omdat we alles wat als we vanzelfsprekend aanvaard hebben zullen moeten gaan bekijken/onderzoeken. Aldus kunnen we een antwoord vinden op "Is een "laag" inkomen een probleem als er een aangenaam leven mee te bekostigen is?" Een tweeledig antwoord geef ik hier.

Nee men kan redelijk aangenaam leven, mits het "lage" inkomen substantiëel boven de armoedegrens ligt, een grens die we voor 1 persoon feitelijk kunnen vaststellen zo rond de € 900,-. Daarboven wordt het iets leefbaarder (lees: overleefbaarder) maar nog niet echt. Als je bijvoorbeeld allemaal prefab voedsel eet en geen 'fair trade'/biologisch enzo ja kan je daar een soort "aangenaam" van leven, even de gevolgen voor de gezondheid op de langere termijn niet meegerekend. Substantieel erboven zou zo ongeveer een inkomen van € 1200,- zijn om niet in zorgen te bestaan voor onverwachte zaken. (Ik noem maar wat dwarsstraten, geen exacte science). Met dit bedrag kun je nog geen echt gemakkelijk leven leven maar kan als "aangenaam" worden geclassificeerd door mensen. Zeker door mensen met de positief denken aandoening.

MAAR, is een laag inkomen nog zo'n "aangenaam leven" in het grote geheel/plaatje als we de negatieve gevolgen - als hierboven kort geschetst - op de economie meerekenen? Het antwoord is dan uiteraard een enorme NEE, nee dat is een PROBLEEM dat we dan ook in de huidige staat van onze economie terugzien, mits we de wiskunde kunnen doen.  


De recessie/crisis houdt direct verband met lage inkomens. De lage geldvoorraad in de wereldbevolking is iets waar we wel degelijk aan moeten gaan staan. Onderwijs uzelve ...Reacties