Dag 410 Raad eens wat - UWV Ynnovators 'communiceren' met beelden in plaats van met woorden

Van het UWV:

Op 16 december 2013 organiseerden we een incompany Masterclass Visual Notes voor 13 UWV Ynnovators, ook wel bekend als de UWV tigers. Onder leiding van Visual Writer Kim Ravers gingen de deelnemers de hele dag aan de slag met kunst van het visualiseren. Want met beelden communiceren is veel krachtiger dan met tekst. Tijdens de masterclass werd veel aandacht besteed aan de beste manieren om om te visualiseren. Natuurlijk gingen de Ynnovators vooral ook zelf aan de slag door visualisaties te maken van hun eigen ideeën, projecten en/of uitdagingen. De dag eindigde met een visuele traktatie: iedere deelnemer kreeg het boek Visual Notes mee als cadeau. Het mag duidelijk zijn: deze Ynnovators gaan vanaf nu al tekenend door het leven!
Bron: Ynnovate
Wat een KWATS

kwats
1) Kletspraat 2) Ziekelijk gezwel

kwats
Amsterdams woord voor onzinRAAD EENS WAT - de val van de mensheid was het moment toen een beeld mooier werd dan de werkelijkheid.
Is dat niet ZO'N geweldige realiteit, de Geest - kan gewoon je ogen dicht doen, het werkelijke beeld/visuele stimulatie van de werkelijkheid en VERBEELDEN / Visualiseren en mooie Illusies in de Geest tekenen en creëren en jezelf doen geloven dat alleen maar omdat de Beelden/Plaatjes in de geest goed zijn en je emotionele/gevoelsreacties erop goed zijn, dat ik in orde ben en dus alles/iedereen in deze wereld in orde/ goed is. Je ziet HEN niet, neeeeeeeeeeeee - de illusie toont dat alles mooi is, ik geloof mijn Illusie meer dan de werkelijkheid. - Sunette Spies

Isn’t that SUCH an amazing reality, the Mind – can just close your eyes, the real image/visual stimulation of REALITY and IMAGINE/Visualize and draw and create beautiful Illusions in the Mind and make yourself believe that just because the Images/Pictures in the MIND is okay, and your emotional/feelings reactions to it is okay, that I’m okay and therefore everything/everyone in this world is okay/alright. You don’t see THEM, nooooooooooooooo – the Illusion is showing all’s beautiful, I believe my Illusion more than REALITY. - See more at: http://heavensjourneytolife.blogspot.com/2013/05/guess-what-fall-of-man-was-moment-when.html#sthash.mNvZb9kl.dpuf
Isn’t that SUCH an amazing reality, the Mind – can just close your eyes, the real image/visual stimulation of REALITY and IMAGINE/Visualize and draw and create beautiful Illusions in the Mind and make yourself believe that just because the Images/Pictures in the MIND is okay, and your emotional/feelings reactions to it is okay, that I’m okay and therefore everything/everyone in this world is okay/alright. You don’t see THEM, nooooooooooooooo – the Illusion is showing all’s beautiful, I believe my Illusion more than REALITY. - See more at: http://heavensjourneytolife.blogspot.com/2013/05/guess-what-fall-of-man-was-moment-when.html#sthash.mNvZb9kl.dpuf

Opvallend is ook het gebruik van het woord "tekst" in de zin "Want met beelden communiceren is veel krachtiger dan met tekst." als in zijn geheel genomen in plaats de afzonderlijke woorden als bouwstenen van onze communicatie te zien/realiseren/begrijpen. De afscheiding van "tekst" als woorden als wie we zijn, als één met ons wordt hierin duidelijk en TEKENT de tijd als zodanig.

Geen wonder het zo slecht/ongelijk communiceren is en er zoveel dingen fout gaan in deze wereld met en als het uitgangspunt/de gedachte dat met beelden communiceren krachtiger is. Dit communiceren is in wezen een zichzelf met illusies programmeren/hersenspoelen want beelden van de geest zijn nooit echt.

Hoe kunnen de werknemers van een instituut dat beelden boven woorden propageert serieus genomen worden? UWV als het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet) en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen zij als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoe wil een organisatie die zich met dergelijke belangrijke zaken als werknemersverzekeringen, arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening bezig houdt een krachtige communicatie realiseren zonder de inachtneming van het belang van woorden die we spreken? Hoe kan de uitvoering deskundig, doelgericht en efficiënt zijn indien men met beelden leert 'communiceren'? Dat is een contradictie. Dat kan niet samengaan. De woorden deskundig, doelgericht en efficiënt als op de site van het UWV kunnen namelijk niet werkelijk geleefd worden wanneer en als men in de illusie verkeert dat "met beelden communiceren veel krachtiger is dan met tekst".

'Eigen' ideeën/ideeën in de geest verblinden mensen van de feiten van de werkelijkheid.  Hierover is zoveel te zeggen en te schrijven wat aan 'met beelden werken' mega inefficiënt/contraproductief maakt dat we hier meermalen op terug zullen moeten komen totdat het helemaal uitgeroeid is. Het beeldenverhaal illustreert de duizenden jaren 'geest boven materie' dwaling van de mensheid en dient als zodanig onder ogen gezien te worden door een ieder.

Een dergelijke Masterclass dient in werkelijkheid te gaan over hoe te communiceren in eenheid en gelijkheid. Over het gewaar worden van de woorden die men spreekt en zichzelf te toetsen of de communicatie in eenheid en gelijkheid staat. Laat de Ynnovators derhalven aan de slag gaan met de bouwstenen van 'tekst' gewaar te worden en te toetsen aan de REALITEIT die fysiek is.


Verwijder de sluier van beelden/plaatjes/verbeelding, wordt echt en bestudeer Desteni en de oplossingen voor deze wereld.Luistertip!! Het Leven en de Dood van een Idee - Onderzoek van de Dood Deel 1

Full the life and death of an idea death research part 1 
Wat zijn ideeën?

Waarom, ondanks onze ideeën die hoofdzakelijk bestaan ​​uit driedimensionale stof en slechts ten dele bestaande uit de werkelijkheid als het gaat om de geest, verblinden ideeën in de geest mensen van de feiten van de werkelijkheid?

Wat is het met onze relatie tot de geest als het gaat om ideeën waaraan we ons vasthouden en in geloven die de gevolgen van ons manifesteren blind te zijn voor de feiten van de werkelijkheid?

Reacties

Populaire posts van deze blog

Dag 477 Is onze tweede natuur de geest? En onze eerste natuur dan het fysieke?

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2