vrijdag 27 december 2013

Dag 414 'Rechtse' politiek of 'Linkse' politiek is ook gewoonweg weer Propaganda

In de taal zitten die woorden net verkeerd om: links klinkt als slinks en link; rechts klinkt als terecht en recht door zee, het recht aan z'n kant hebbend etc..
 ~ Martijn de Graaf

Rechts
Van oudsher wordt (internationaal) onderscheid gemaakt tussen linkse en rechtse partijen. Links staat daarbij voor progressief, veranderingsgezind. Rechts daarentegen staat voor behoudend, conservatief. De begrippen zijn afkomstig uit het Britse parlement, waar de partijen ter linker- en ter rechterzijde van de voorzitter zitten. Sociaal-democratie, socialisme en communisme zijn bekende voorbeelden van linkse politieke stromingen. In Nederland noemen weinig partijen zichzelf rechts, maar doorgaans worden in ieder geval de VVD en de SGP als rechtse partijen gezien. De indeling links-rechts lijkt de laatste jaren aan betekenis te verliezen. Veel partijen bevinden zich in het midden. Ook zijn er steeds meer partijen die standpunten met elkaar verenigen die vroeger alleen door linkse of rechtse partijen werden verkondigd. Leefbaar Nederland en de ChristenUnie zijn voorbeelden van partijen die moeilijk bij links of bij rechts in te delen zijn.
  
Politiek is nooit echt links versus rechts geweest - 
het is altijd propaganda versus praktisch gezond verstand geweest
RECHTS - 'Rechts' staat voor het 'mannelijke', het systeem. 'Verrechtsing' van mensen (partijen bestaan uit mensen) is dus feitelijk een verdere systematisering van de geesten van mensen -- bijvoorbeeld als de PVV en VVD. Gezien het huidige Systeem niet staat voor Leven kunnen we deze verrechtsing, systematisering van geesten zien als een verharding ten opzichte van zichzelf als Leven als het fysieke als één en gelijk als alles. Met een toenemende 'verrechtsing' neemt 'verlinksing' v.v. toe volgens de Wet van Balans.

Ook de nieuw opgerichte Basis Inkomen Partij is niet in te delen bij links of rechts. Mensen vragen me de laatste tijd of de ideeën van de Basis Inkomen Partij 'links' zijn waarop ik steevast nee blijf antwoorden. Veel mensen vinden dat lastig te begrijpen omdat de geest opgebouwd is uit polariteiten. Het punt van links versus rechts is dat het polariteit is en polariteit ontworpen is om strijd uit te lokken in ons hoofd, vandaar dat ik het nooit zo praktisch heb gevonden. We hebben nu zogezegd een 'nieuwe' richtlijn, een nieuwe richting voor het samen leven op Aarde en dat is een principieel leven als wat het beste is voor alles en iedereen.


Links en rechts zijn geloofssystemen, programmeringen van mensen. Want leven bestaat noch als rechts noch als links.

Oplossingen binnen dit systeem, zij het 'rechtse maatregelen' of 'linkse maatregelen' zullen NIETS oplossen omdat het beide IN THE BOX = in het systeem is. Een oplossing voor de patstelling tussen links en rechts ligt niet alleen in zelfverandering maar ook in verandering van het systeem. Bestudeer het Basisinkomen voor Echte Oplossingen.

Er moet gekozen worden voor het collectief want simpelweg wat het beste is voor iedereen is het beste voor jou. Dat is nogal wiedes. 'Rechts' zal in basisinkomen bediend worden in zijn punt van 'arbeid is participatie' doordat een Basisinkomensysteem meer cash flow in de economie op gang brengt waardoor bedrijven mensen aan kunnen nemen en fatsoenlijke (minumum)lonen/basisinkomen kunnen betalen. 'Links' zal in basisinkomen bediend worden in het tegemoetkomen van het vestigen van de grondrechten van mensen, om maar enkele punten aan te duiden die binnen 'wat het beste is voor iedereen' opgelost kunnen worden.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten