RAWB Advies inzake het Hoofdlijnenvoorstel Het Nieuwe Werkbedrijf 'Ferm Werk'

Het Nieuwe Werkbedrijf 
De gemeenten werken aan de vorming van Het Nieuw Werkbedrijf (omvorming van De Sluis), waarin zij zullen samenwerken bij de uitvoering van de WWB (bijstandswet) en Wet Sociale Werkvoorziening, die samengevoegd gaan worden in de Participatiewet. Vanaf 1 januari 2014 zal iedereen die een uitkering wil aanvragen of een re-integratie traject wil, zich moeten wenden tot dit nieuwe bedrijf. Dit geldt voor iedereen in de gemeente Montfoort, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en Woerden.
Dit Werkbedrijf (dat ‘Ferm Werk‘ gaat heten) is in ontwikkeling. Daartoe is een eerste rapport midden 2012 uitgekomen en daarna in mei 2013. De RAWB heeft een advies hierover uitgebracht, dat u hieronder aantreft. In de loop van 2013 zal nog het nodige hierover gezegd gaan worden.

Advies inzake het Hoofdlijnenvoorstel Het Nieuwe Werkbedrijf

advies RAWB kadernota HNW mei 2013Met de dag wordt het leven hier op Aarde slechter en dit hierboven - als in het advies van de RAWB aan de raad - zijn zo enkele van de zeer zorgelijke ontwikkelingen te voorzien die ons te wachten staan. Dwangarbeid wordt via de wet weer toegestaan onder het mom van het modewoord participeren (let's redefine!) en fatsoenlijke betalingen van (minimum)lonen worden ondermijnd doordat mensen moeten gaan werken voor behoud van uitkering. Het schijnt de overheid en gemeenten moeilijk in te zien dat er hiermee grove fouten worden begaan. 

De armoede zal hand over hand toenemen omdat er niet structureel wordt gewerkt aan meer geld in de economie = samenleving = mensen krijgen. En zolang er één iemand in armoede leeft kunnen we niet spreken van een beschaving. Beschaving is ook niet mensen aan het werk te dwingen op straffe van maatregelen, beschaving is mensen de keuze laten en een motivatie voor werk in te bouwen door mensen te belonen met GELD, een hoog genoeg loon. Dat is normaal.

Van de Basis Inkomen Partij (BIP) en het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd (LIG) stellen we dan ook voor over te gaan op een stelsel waarbij een onvervreemdbaar recht bestaat op een leefbaar inkomen en waarbij een minimumloon tenminste 2x het leefbaar inkomen is.


Jezus zei voedt de armen en genees de zieken en niet laat de armen bloeden om de rijken te voeden.

Reacties