maandag 13 januari 2014

Dag 422 'Veerbotenoorlog' als lagere prijzenoorlog is een elkaar kapot concurrerend model

Concurrentie als concept, is en was altijd al één van de absoluut grootste illusies die ooit is uitgevonden om mensen te verdelen en te verslaan.

Ik zag een paar dagen geleden een documentaire op TV over de 'oorlog' tussen twee rederijen/veerdiensten die op Terschelling varen. Hier kun je een korte discussie/impressie erover luisteren. Deze 'oorlog' woedt al wat jaren en is interessant in het licht van wat we toestaan als ons economisch besturingssysteem in deze wereld.


  • Probleem
De een - Doeksen - is een allang bestaand bedrijf van zo'n 100 jaar oud en de ander - EVT - is een vrij nieuwe rederij. De term 'kaper op de kust' kan hier dan ook gezien worden als een kaper van duurzame prijsvorming want wat mij duidelijk werd in dit geval is dat er een duidelijke certificering moet komen met nieuw te vestigen bedrijven of deze 'veilig' zijn voor de economie/bevolking/samenleving. Nu is het zo dat de strijd aanbinden met lagere prijzen zoals EVT doet zeker NIET veilig is voor de economie omdat in de prijzen het loon van de werknemers doorberekend dient te zijn/worden om deze mensen van een fatsoenlijk inkomen te kunnen voorzien. Lage prijzen leiden uiteindelijk tot een toename van werkeloosheid dus had er van tevoren uitgerekend kunnen worden dat voor de vestiging van een nieuwe rederij niet voldoende 'markt' is binnen het gezond verstand van duurzame prijsvorming. 

In de documentaire was sprake van wraak als start van de onderneming van ETV. Mocht dit zo zijn dan kan men beseffen dat dit natuurlijk nooit een goede grond kan zijn voor een gezonde bedrijfsvoering en het lijkt er nu dan ook op dat wie dit graf groef voor een ander er zelf in valt, de ETV in dit geVAL (zie hieronder).

Wachten op de Veerboot bij Harlingen. Foto Watersportbank
Foto: Watersportbank. Wachten op de veerboot bij Harlingen

De sfeer (angst) die de tweestrijd het onder de eilanders teweeg brengt is ongekend. Duidelijk is dat de vestiging van het nieuwe bedrijf niet 'veilig' is omdat de marktvraag blijkbaar niet groot genoeg is en het zich genoodzaakt ziet klanten te moeten kapen van een ander op basis van lagere prijzen en zodoende ook het volk tegen elkaar uitspeelt omdat deze ook niet meer weten wie of wat nou te 'kiezen'. De één (Doeksen) schept vele banen en de ander (EVT) biedt lage prijzen. Oef wat een strijd in de hoofden van mensen! Dit moet echt gestopt worden en mensen zullen moeten gaan opstaan voor wat het beste is voor iedereen.

  • Oplossing
De 'oplossing' die nu verleend is, is een concessie in de richting van Doeksen, een zgn. alleenrecht op de vaart op Harlingen en EVT wordt de vaart op Harlingen verboden. Moet dit echt als alleenrecht worden aangemerkt of kunnen we het zien als praktisch gezond verstand? De EVT zit intussen wel met de spreekwoordelijke gebakken peren omdat er een vestigingsvergunning 'ten onrechte' is afgegeven. Het hele wrange is dat een heel eiland is verdeeld door deze kwestie die voorkomen had kunnen worden wanneer de gemeente beter uitkijkt met vergunningen afgeven. De gemeente dient samen met startende ondernemers in zelfeerlijkheid te gaan kijken of het de hele bevolking ten goede komt. De bevolking op hun beurt dient er zich gewaar van te worden dat lage prijzen niet ten goede komen aan henzelf. Integendeel!

Men zal bedrijven moeten certificeren als 'veilig voor de economie' en hier binnenin zal men manieren moeten construeren om ervoor te zorgen dat bedrijven niet worden gebouwd op de ideologie van de competitie, maar in hoge mate op het principe van winst en van kwaliteit.

Voldoende winst behalen zal binnen een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd een belangrijk punt zijn om degenen onder de bevolking die niet in staat zijn zichzelf te ondersteunen met een inkomen/werk een Leefbaar Inkomentoelage te kunnen betalen van de winst die gemaakt wordt. Op de eilanden zou best eens overwogen kunnen worden of Nationalisatie Nieuwe Stijl van de/een rederij het beste is, de rederij van de burgers te maken omdat vrijwel allen de diensten ervan behoeven.

Want waarom de mensen zo in angst leven is omdat de rederij Doeksen veel banen levert en mensen bang zijn hun banen te verliezen. An sich heeft dat niks met het ene of het andere bedrijf te maken maar meer met het systeem waarmee we opereren.


  • Beloning
Met LIG zal angst verdwijnen omdat men zich altijd geborgd weet door een Leefbaar Inkomen mocht het zover komen dat je je baan verliest. Kun je in elk geval eerlijk worden naar jezelf en je medemensen om keuzen te maken die iedereen dienen.

Duidelijk zal zijn dat dit Waddeneiland en de wereld ermee gebaat is als het concurrerende model zo wordt toegepast dat noch de één noch de ander nood gaat lijden. Doordat er niet meer naar competitie wordt gestreefd maar naar een gezond winst- en kwaliteitsmodel op basis van duurzame prijzen - zo zal er meer geld in de economie/samenleving komen waarvan iedereen profiteert.

Bestudeer het gegarandeerde Leefbaar Inkomen economische systeem als de oplossing voor een dolgedraaid systeem.

Sluit je aan:
DAWN - Democracy Against War Now site - Breng je stem uit
Democracy Against War Now Facebook Groep
Equal Life Foundation - op Facebook
Living Income Guaranteed site
Desteni I Process Lite - Gratis cursus om je Reis naar Leven te starten
Journey to Life Group - op Facebook
 

Desteni Forum Nederland - Deel je zelf met andere Destonians
Destonian Social Network
Eqafe - Zelfperfectie ondersteuning

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten