donderdag 27 februari 2014

Dag 437 Vraag jij je al af wat er aan de hand is in je geest? Waarom alles zo DRUK is?

Dit is een vervolg op Dag 436 Tijdsdimensiecompressies - De Toekomst van Bewustzijn - 2013

Hier ga ik verder met het geschenk dat tijdsdimensiecompressie biedt doordat je veel dingen op hetzelfde moment onder ogen ziet. Het is cruciaal stabiel te blijven in je ademhaling omdat in de wereld daarbuiten uiteraard deze tijdsdimensiecompressie voor IEDEREEN gelijkelijk bestaat in de mensheid. En het geeft mensen de mogelijkheid om te beginnen vraagtekens te stellen bij hun geestesbewustzijnssysteem omdat mensen hun gedachten, hun geesten en emoties plotseling overweldigender en overweldigender worden, drukker en drukker en dit staat een individu voor een moment toe - als men 'een stap achteruit' doet - en waar de geest een staat van zo'n chaos bereikt dat men zichzelf er van afscheidt - en terug gaan staan in die afscheiding en erin kijken en zoiets hebben van WAT IS ER AAN DE HAND BINNENIN MIJN GEEST, waarom is alles ZO DRUK, zo OVERWELDIGEND in de mate dat het geestbewustzijnssysteem in relatie tot bepaalde programma's en constructies en systemen zo chaotisch en zo druk kan worden dat het onzinnig wordt?


 Vraag jij je al af wat er aan de hand is in je geest? Waarom alles zo DRUK is?


Hierin is één van de geschenken die bestaan in dit proces van tijdsdimensiecompressie omdat als alles altijd hetzelfde zou blijven, je weet wel, mensen hun leven in relatie tot hun geest, zou een mogelijkheid zichzelf nooit voorgedaan hebben voor hen om een stapje terug te doen en vraagtekens te gaan stellen bij hun eigen geesten maar NU met zijn progressie tot zo'n reikwijdte van die drukte en van die chaos en de gedachten in hun relatie tot elkaar is een warboel. Dit kan reflectie en introspectie toestaan.

Uiteraard is het niet te zeggen dat dit voor alle mensen opgaat. Er zullen er zijn die er volledig in worden getrokken, in de chaos en de drukte en de warboelnatuur van het geestbewustzijnssysteem in tijdsdimensiecompressie. Maar zelf als dat gebeurt is het voor andere mensen mogelijk  - in hun leven, in hun relaties met anderen - een stapje terug te doen, te reflecteren, door te dringen, om echt te beginnen onze ogen open te doen naar ons geestesbewustzijnssysteem en werkelijk in te zien wat het is dat mensen in zulke punten van laten we zeggen "zichzelf verliezen" drijft. Hoe kunnen we onszelf verliezen in onszelf, in onze eigen geest?

Het punt is in dit bepaalde proces van tijdsdimensiecompressie = je wil jezelf er NIET in verliezen. Je zult jezelf niet kunnen verliezen als je weet waar je staat MET jezelf en WAAR je bent en WIE je bent, te allen tijde. Dat voor elkaar krijgen is een proces. Dus is het aangeraden niet te participeren in de drukte...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten