donderdag 6 maart 2014

Dag 441 Dodelijk kattenziektevirus terug te dringen met een Basisinkomen / Leefbaar Inkomen Gegarandeerd

Ik ontving het volgende bericht in de nieuwsbrief van de dierenkliniek:

  •  Dodelijk kattenziekte virus in Nederland
Omdat het percentage katten, dat gevaccineerd wordt, gedaald is (door de crisis?), slaat het kattenziektevirus op diverse plaatsen in Nederland toe. Onze overkoepelende organisatie (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) waarschuwt de dierenartsen omdat de kritische grens van 50% entpercentage allang is doorbroken. Na enkele kleine uitbraken is het nu wachten op een grote epidemie. Kattenziekte is een ernstige ziekte met vaak dodelijke afloop, zeker voor jonge dieren.
Bescherm uw dier, als het niet of langer dan een jaar geleden gevaccineerd is; als uw kat wel geënt is, hoeft u zich over deze kwestie geen zorgen te maken.
---


Grofweg kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Eén ding is dat mensen hun dieren minder willen laten vaccineren door de nadelige werkingen van vaccinaties; dit zal evenwel een beperkt aantal mensen betreffen. Veel waarschijnlijker is omdat we wereldwijd ook het misbruik van dieren voor geld als overleving zien toenemen is dat de verarmende mensen van de onder- en middenklasse (ondernemers/middenstand incluis) door de bezuinigingswoede en wetsaannamen van overheidswege de kosten van vaccinaties weg zullen bezuinigen uit het eigen huishouden, dit is de economie in het klein en deze noodmaatregelen van geen vaccinaties op het vermagerende huishoudbudget door zullen voeren op het thuisfront en zo kan als gevolg een toename in de uitbraken van het kattenziektevirus ontstaan.

Dierenrechten is een zeer controversiële kwestie, omdat er in een wereld waar er geen mensenrechten zijn - dierenrechten niet als een preventiemaatregel gedefinieerd worden, maar meer als een 'na-effect' maatregel.

Dit is één van de vele uitwassen die het gevolg zijn van de lijn die de regering enkele tientallen jaren heeft ingezet, dat van wetten en regelgeving uitvaardigen die mensen marginaliseren. Met name de laatste tijd wordt dit duidelijk voor meer mensen. Dus ja het lijkt mij dat de grootste factor 'de crisis' is, wat natuurlijk in feite het kapitalisme is zoals we dat hebben toegestaan en aanvaard. Begrijp me niet verkeerd, ik ben geen anti-kapitalist, nooit geweest, nee het kapitalisme heeft het nodig dat een basisinkomen/ leefbaar inkomen wordt ingevoerd zodat ook werkelijk inhoud gegeven wordt aan het WOORD kapitalisme, dat we het woord kapitalisme ook werkelijk kunnen LEVEN is als IEDEREEN van voldoende kapitaal wordt voorzien. Dan zal het beginsel van kapitalisme VERVULD zijn en niet eerder dan dat! Tot die tijd is de term kapitalisme een holle frase en net zo goed mislukt als andere economische modellen.


Dus, even recapitulerend, als we de 'crisis' willen overstijgen en daarmee dus het kapitalisme in zijn werkelijke betekenis eer willen doen zullen we kapitaal moeten verschaffen aan alle mensen, m.n. natuurlijk aan mensen die nu verstoken zijn van direct kapitaal of verstoken zijn van arbeid om kapitaal te verwerven. Merk op qua realiteit - en dat is niet makkelijk voor veel mensen - dat we met een wereldwerkloosheid van 50% te kampen hebben tegenwoordig. Thans, met dat we dit punt vervolmaken van het voorzien van de burgers van voldoende geld zal de 'crisis' ten einde komen, want feitelijk is het een crisis in ons wezen van niet voor elkaar zorgen, van het niet verdelen van alle middelen op Aarde.
  
Het bewijs is ook hier weer: verzorg je mensenrechten als het geld beschikbaar maken als een gelijk recht voor iedereen op Aarde en je zal je dierenrechten geëffectueerd zien.

EU ziet belang van dierenwelzijn in het onderwijs is natuurlijk niet meer dan normaal en een grondige herziening van wat als onderwijs moet gelden is dan ook hoogst noodzakelijk. Een aanzet daartoe wordt gegeven door Anna Brix Thomsen wonend te Zweden en hier kun je klikken voor haar engelstalige blog. 
 
Kortom, dierenwelzijn begint met mensenwelzijn en mensenwelzijn begint met financieel welzijn/financieel stabiel zijn en dit betekent gevrijwaard zijn van overlevingsvirussen en gevrijwaard zijn van overlevingsproblemen begint met voldoende INKOMEN krijgen door een hoog genoege toelage of (minimum)loon te ontvangen. En dus begint dierenwelzijn met voldoende geld beschikbaar te stellen voor de bevolking van een land zodat ze de beste zorg voor hun dieren kunnen bekostigen. Eén en één is twee.

Sta ook op en stop het onnodig lijden van katten en alle (huis)dieren en hun mensen. Vergezel ons!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten