Dag 457 Waarom recyclen we vanalles, maar geld niet?

In welke mate reageren we bewust en onbewust als het gaat om de relatie tussen geld en delen?

Waarom hebben we reacties als het gaat om het delen van geld - zelfs naar degenen die het dichtst bij ons staan?
Het is één van de grootste taboes om over geld te spreken in relatie tot het delen ervan met anderen als een eerlijke verdeling van geld in de samenleving als een gelijk recht voor iedereen. Dit komt omdat de emotionele en gevoelsenergiëen die verbonden zijn met geld, opgeroepen worden in de geest en dat geeft een heel ongemakkelijk 'gevoel' -- en de meeste mensen worden er letterlijk geestelijk-fysiek heel instabiel van door erover te denken/praten/discussiëren; het mondt vaak uit in emotioneel geladen momenten, dus geld in een rationeel perspectief plaatsen als wat het beste is voor iedereen zal een hele tijd nodig hebben voordat het algemene doorgang vindt. Hier zal ik dan ook in het kort een overweging ter overdenking geven. 


Equal Life Foundation
Equal Life Foundation


Recyclen, recyclen, veel mensen hebben de mond/mind vol van recyclen wat natuurlijk best/normaal is, maar what about dit doortrekken naar het recyclen van geld? Waarom het geld dat als winst bij grote bedrijven (ten behoeve van het algemeen nut) binnenkomt niet gewoon terug laten vloeien/stromen in de maatschappij/economie, laten reclyclen als een hercirculeren? Waarom moet dat naar de aandeelhouders etcetera? Wie zegt dat? Laten we een nieuwe overeenkomst treffen samen over hoe firma's als PostNL en Eneco te reguleren zodat niet al ons geld wegvliegt. Ook geld 'recyclen' valt onder een duurzame samenleving tot stand brengen waar we duurzaam met elkaar omgaan als een elkaar gelijkelijk leren geven. Dat is de test waar de mens voor staat.

Hoe kunnen we onszelf assisteren en ondersteunen om onze relatie met geld en delen opnieuw te definiëren, om zodoende ons in onze relaties met anderen en geld te assisteren en ondersteunen? Check out The Soul of Money serie op EQAFE en met name Delen en Reacties.

Onderzoek alles en behoud het goede (Jezus) - Onderzoek het voorstel van Nationalisatie Nieuwe Stijl: Winstuitkering als een Leefbaar Basisinkomen

Reacties

Populaire posts van deze blog

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2

Dag 570 Tijd, Verantwoordelijkheid en Beperking in Relaties