SCHAAMTE: het Geheim van Zelfrealisatie

Waar is het dat spiritualiteit, religie, psychologie, onderwijs, opvoeding, consumentisme, kapitalisme - op gericht zijn om te voorkomen?

Wat is het ENE ding dat de mens niet kan VOELEN, dat eigenlijk HET EERSTE ECHTE GEVOEL is dat ervaren zal worden op de reis naar Zelfrealisatie als Leven?

Wat is het ENE ding dat het EGO VREEST, als dat wat het EGO voor altijd beëindigt?

Wat ontbreekt er in de mens dat het mogelijk maakt om de wereld te accepteren en toe te staan op de manier waarop het bestaat ​​zonder enige substantiële poging te doen de wereld te veranderen?

Wat is het MISSENDE ingrediënt dat voorkomt een wereld te creëren die het beste is voor ALLEN?

Het is SCHAAMTE!

Je zult elke dag zelfvergeving doen en schrijven, maar zonder SCHAAMTE zul je niet veranderen en zal het allemaal TEVERGEEFS zijn. Zelfs PIJN zal de mensheid niet veranderen. Het zal alleen SCHAAMTE zijn. SCHAAMTE zal het eerste ECHTE fysieke gevoel zijn en als je eenmaal verandert, word je wedergeboren als leven, zul je leren VOELEN voor het echie en echt Levend te zijn.
Degenen die van de Illusie als Bewustzijn zijn, kunnen geen schaamte voelen! De enige schaamte die ze kennen is de schaamte die het systeem gebruikt om iemand ​​slaaf te houden. Echte schaamte is een fysieke realisatie die je BIJBLIJFT, als JOU, TOT JE VERANDERT!

Het AARDIGE ding van SCHAAMTE is dat het een real-time indicator is waar je bent in je proces. GEEN schaamte nog, GEEN verandering nog.
Maar stop zelfvergeving niet. Realiseer je dat zelfvergeving in de eerste instantie de lagen van zelfbedrog verwijdert en plotseling, zal schaamte HIER zijn en dan begint de reis naar veranderen. Dan is het uitvloeisel zeker. Je ZULT als Leven herboren worden.

Wees niet BANG voor schaamte. Dat is wat ouders en het systeem gebruiken om je te besturen. Angst voor SCHAAMTE. OMARM schaamte, als je het kunt vinden!
In de schaamte zul je zien WAT JE ACCEPTEERT en toestaat en hoe dat anderen BEÏNVLOEDT en SCHADE TOEBRENGT op een niveau van Leven - NIET het systeem. Systeemschaamte is om je schulden niet te betalen - dan word je op de zwarte lijst gezet om je te laten schamen. Dat is geen echte schaamte. Dat is controle, zoals een ouder die een kind dwingt tot onderwerping om zich aan het systeem van slavernij te houden. Dat is waarom de ouder het kind nooit echte schaamte zal leren, alleen de schaamte van slavernij.

Echte schaamte is de sleutel tot VRIJHEID, de sleutel tot stilte VANBINNEN, de SLEUTEL tot LIEFDE, de sleutel tot LEVEN, de SLEUTEL tot een nieuwe wereld, de SLEUTEL tot vergeving, de SLEUTEL tot zelfeerlijkheid, de sleutel tot INTIMITEIT, de sleutel tot VERTROUWEN, de sleutel tot inzicht, de sleutel tot het universum, de SLEUTEL tot Leven.

Degenen zonder echte schaamte zullen proberen je te beschamen om je de MOND TE SNOEREN, omdat ze geen schaamte kennen. Heb medelijden met hen, want ze hebben Leven voor eeuwig verloren.

Zie het nieuws, elk nieuwsbulletin gaat helemaal over SCHAAMTE en toch VOEL je niets.

Dat was waarom je religie creëerde - een manier hebben om GEEN SCHAAMTE TE VOELEN.

Dat is waarom de hemel bestond. Om zichzelf af te scheiden van SCHAAMTE.

Dat is waarom de ziel is gemaakt, om te rechtvaardigen waarom SCHAAMTE niet zou moeten worden ervaren.

Dat is de AARD van spiritualiteit, om te komen met schijnbare rationele verklaringen waarom GEEN SCHAAMTE bestaat, zonder te realiseren dat ZONDER SCHAAMTE, GEEN Leven mogelijk is, omdat misbruik Leven zal vernietigen en toch... NIETS - GEEN SCHAAMTE zal bestaan.

Dat is de reden waarom christenen het bloed van Jezus zullen gebruiken om ZONDEN weg te wassen, omdat er GEEN SCHAAMTE is. Alles wat beschamend en SCHADELIJK is naar Leven wordt gerechtvaardigd.

En er bestaat GEEN zelfregulering. Eerlijkheid wordt alleen gebruikt om naleving van het systeem te reguleren. Zelfeerlijkheid als zelfrealisatie, zelfmanagement en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ALLEN hebben wat je zou willen voor jezelf, bestaan ​​gewoon niet en met het niet bestaan daarvan, schreeuwend AFWEZIG is - SCHAAMTE.

Zonder spijt of wroeging, dient elke mens in elk moment alleen eigenbelang en creëert valse beelden van liefde en licht en bewustzijn - staande voor dat wat echt is, hetgeen Leven is, hetgeen Fysieke Substantie is, HIER. En toch, GEEN SCHAAMTE.

Geen mens ooit heeft ECHTE SCHAAMTE ervaren, want dat zal ZORGEN dat je Leven ZULT worden. De LEUGEN duurt voort.

Bekijk de documentaire OBEY om te zien tot welke mate iemand zal gaan - zelfs de wereld vernietigen en toch, zal er GEEN SCHAAMTE bestaan. Omdat je NIET echt leeft, dat is waarom je schade berokkent.

Dat is de reden waarom je vals speelt en de schaamte die je voelt als je wordt betrapt, is geen echte SCHAAMTE. Echte SCHAAMTE zou genoeg zijn geweest om te voorkomen dat je vals speelt.

Dat is waarom de bulimischen overgeven - GEEN SCHAAMTE, alleen eigenbelang. En de spijt en schaamte gevoeld NA het overgeven IS NIET echt, het is de GEEST, het valse ego die de weg bereidt om opnieuw over te geven. Echte SCHAAMTE zou de toegeeflijkheid van eigenbelang hebben voorkomen.

Degenen ZONDER SCHAAMTE zijn de Gift van Leven NIET WAARDIG. Als je een ander nodig hebt om je TE TONEN hoe schandelijk je bent, ben je VERLOREN en wat dit betekent is dat je de Gift van Leven VERLOREN hebt. Je bent GEZAKT voor de TEST van Leven - je bent maar een illusie die snel zal terugkeren naar de adem en Leven zal een geschenk zijn voor een ander en het zal niet voor jou zijn!

Ouders hebben GEEN SCHAAMTE omdat ze hun kinderen trainen om SCHAAMTELOOS te zijn - om daarmee hun kinderen van de gift van Leven te beroven. Er kan geen grotere gruwel zijn en toch zul je reageren op welke staat, zoals je moet, want je staat (status) is ZONDER schaamte en dus zonder Leven.

Dit alles zal eindigen zoals het moet, zie het kerkhof. Er zal geen grote wereldramp of wereldoorlog zijn. Jullie VREZEN het verliezen van de ILLUSIE te veel. Maar je illusie zal worden weggenomen - in een adem, plotseling, zonder waarschuwing en je zult het allemaal verliezen - Leven - ALLES wat je ooit bent geweest. Wat een ZONDE…
Reacties