Een Veilige Ruimte Creëren voor Emoties en Expressie | Uitgelezen Kans in Relaties - Dag 577


Eén van de grootste kansen in relaties en overeenkomsten is het creëren van een ruimte voor elk persoon om echt vrij te zijn om hun emoties, angsten en innerlijke conflicten te openen om oplossingen voor zichzelf en voor elkaar te vinden.


Na jaren in een relatie te zijn waarin ik eigenlijk niet mijn emoties, angsten enzovoort kon openen omdat het met oordeel en vermijding werd ontvangen, stuitte ik een tijdje geleden op bovenstaand interview. Dat gaf mij eindelijk zeg maar het 'recht' en het besef dat staan op het bieden van een veilige ruimte voor emoties en uitdrukking aan elkaar essentieel is om een intieme relatie / band te kunnen opbouwen.

Afbeeldingsresultaat voor How to stay Silent others can Stay comfortable

Ik zie ook dat ik al snel een angst heb ontwikkeld om dit te doen omdat ik voelde dat de ander dit niet echt kon omarmen; en omdat ik al veel verliesangst ervoer - bewust of onbewust - probeerde ik zoveel mogelijk met een vriendin te delen en 'eruit' te komen / oplossingen te vinden terwijl dit eigenlijk ook binnen een partnerrelatie moet gebeuren. 

Veranderpunt

Ik gaf zelf wel de ruimte aan de ander maar vroeg deze ruimte niet terug binnen het principe van 'geef een ander wat je zelf wilt ontvangen' (geven en ontvangen). Eenzijdig een principe leven geeft geen gelijkheid en eenheid zo leerde ik; het moet een tweerichtingsverkeer zijn oftewel een wederkerigheid anders werkt het niet. It takes two om de tango te dansen. Juist on-een-igheid geeft het vanwege de afwezigheid van gelijkheid. Zo moest ik ook weer denken aan het volgende stukje hoe dit van kindsaf aan niet geleerd wordt (hoe) dit te openen / richting te geven:

Kinderen, gevoelens/emoties en communicatie

Wanneer een kind boos is moet je in feite met het kind communiceren en het kind helpen om de energie die ze ervaren als gevoelens te begrijpen. Dit moet gebeuren door het kind te helpen de energie met woorden te definiëren - je kunt bijvoorbeeld zeggen: voel je je alsof je iemand echt niet leuk vindt omdat ze beter zijn dan jij of dat ze meer krijgen dan jij? Dat wordt jaloezie genoemd - is dat hoe je je voelt?

Zo kan je elk mogelijk gevoel / elke emotie onderzoeken tot het kind zich ertoe kan verhouden; daarna bespreek je het en help je het kind het te begrijpen.

Begrijp dat het kind het probleem heeft - het onvermogen om uit te leggen en te beredeneren wat ze ervaren - dit komt door het feit dat de ouder inadequaat is, maar dat is te laat om te repareren. De ouder moet nu snel leren.

Het probleem zal groter worden naarmate we meer en meer gevoelens en emoties hebben en elke dag hoeveelheden gegevens / woorden naar elk kind sturen met een inadequate steunstructuur en met de ouder die op het werk is in plaats van met het kind waar ze de hele tijd zouden moeten zijn terwijl het kind leert in de eerste 14 jaar.

Er zullen enorme problemen ontstaan omdat dit niet uitgevoerd wordt.

~~~

Welnu, de relatieproblemen die ik - of we eigenlijk - meemaken, hebben veel te maken met dat we als kind niet hebben geleerd onszelf als gevoelens ('positieve' energie) en emoties ('negatieve' energie) te begrijpen en dit met onze eerste relatie in het leven - die met onze ouders / verzorgers - te bespreken en op te lossen want zij wisten immers ook niet hoe dit te doen; het is vrijwel iedereen vreemd. Zo lang als de mensheid bestaat is dit niet gedaan. We zijn allemaal in meerdere of mindere mate feitelijk dat kind nog dat hierboven in het stukje genoemd wordt. 

Een aantal basisemoties en -gevoelens hebben we wel in de smiezen en weten we te verwoorden en mogelijk te transformeren maar meestal blijft het daar dan ook bij, mits je daadwerkelijk en toegewijd een zelfrealisatieproces ervoor wandelt als het Desteni I Process (Lite) bijvoorbeeld, dan kom je dieper in je on(der)bewuste, quantum fysieke en fysieke geest. En te bedenken dat er tientallen emoties zijn die we allemaal nog niet gewaar zijn / onderzocht hebben in zelf. Vanaf deel 70 kan je op Eqafe veel emotie- en gevoelssystemen beluisteren.

Ik zou dus zeggen dat we in een partnerrelatie een nieuwe kans krijgen om dit te corrigeren. Voor mij is het duidelijk geworden dat dit een vereiste is voor mij in een partnerrelatie / agreement omdat ik 1. een emotioneel persoon ben en 2. het zat ben alles/het meeste te moeten onderdrukken om de ander tevreden / comfortabel te houden omdat die geen ruimte wil/kan geven en als het heel erg tegenzit mij gaat oordelen op emoties, hetgeen helemaal het kwaad zelve is. 

Veranderpunt

Ander veranderpunt dat ik zie wat waar ik wil veranderen is van 'eerst geloven dan zien' naar 'eerst zien dan geloven'.

Eind van de rekening word ik er ongelukkig en lijdzaam van en daar is niemand mee geholpen. 

Reacties