Kiezen of helen, het gebit als boodschapper van de rest van het lichaam - Dag 578

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
De Nutteloosheid van Vergeving Terwijl We Als Conflict Leven


Een paar jaar geleden begonnen zich er allemaal problemen met mijn kiezen te manifesteren, m.n. de kiezen nummer 1, 2, 15, 16 en 17, 18, 31, 32 (zie plaatje beneden). Het verwonderde mij inclusief mijn behandelaars want ik werd vaak gecomplimenteerd voor het goed onderhouden van mijn gebit. Ik stond voor een raadsel... tot onlangs.

Na een hele poos mezelf alleen maar gefocussed te hebben op de fysieke ondersteuning van mijn lichaam met betrekking tot mijn gebitsproblemen - t.w. het verhogen van mijn weerstand tegen infecties door allerhande supplementen als probiotica, L-Lysine, psylliumvezels, enzovoort en mezelf niet langdurig blootstellen aan kou omdat dat de weerstand verlaagt - bracht een kaakbotontsteking (door het trekken van een kies) me tot de diepere vraag waar de kaak voor staat - moed om precies te zijn - en daarmee de vraag waar ik dan aan moet werken in mezelf. 

Ik besloot om voor raad met Leila Zamora Moreno contact op te nemen. Zij kwam met dit kaartje hieronder waarbij ook de EMOTIES vermeld staan! Ik had een dergelijk schema al wel eerder in het afgelopen decennium zien passeren, i.e. de tanden en kiezen gerelateerd aan bepaalde organen maar nooit eerder met de emoties erbij.

Ik was er de afgelopen jaren niet verder ingedoken omdat ik nog in een bepaalde relatieobsessie vastzat - in verdriet en pijn en dergelijke van het verlies / (controle) loslaten van de relatie/persoon - en druk ben met werken in het systeem. 

Dit schema maakt dat ik veel makkelijker kan werken met wat het gebit me boodschapt, dan alleen met de orgaansystemen want die zeggen me niet veel wat te zelfvergeven qua emotie/gedrag/persoonlijkheid. Ik heb dus handvatten nu. Leila legde verder uit:
  • Zelfs al die tand/kies er uit is, zit de imprint nog energetisch in plaats, dus ja, best over de punten gaan met Zelfvergeving en Zelfcorrectie;
  • Wat er weg valt is meer fysieke consequentie van de tand zelf en andere delen van het lichaam waarmee het verbonden is;
  • Dat kan zich nu niet meer uit spelen op dezelfde manier, maar energetisch kan het wel nog uit spelen maar zal weer tijd nemen om fysiek een impact te hebben;
  • Als dezelfde patroon blijft kan het ook in een andere tand of andere plaats van je lichaam weer consequentie opbouwen.
Ik zat ook nog vast in een definitie van tanden en kiezen als dat onze tanden en kiezen onze herinneringen bevatten. Leila zei daarop: 
  • Herinneringen zitten overal in je lichaam. Maar met dat het lichaam holografisch informatie opslaat, zijn je herinneringen overal. Dus zelfs als de kies weg is, zit het nog in de rest ook.
TIP
Lees de medische research van Desiree Röver vanwaar onderstaand plaatje ook afkomstig is >https://alldente.tandartsennet.nl/wp-content/uploads/sites/50/2016/11/kiezen-of-helen.pdf


Tekst gaat verder onder het plaatjeIk begin met voor de voet weg mezelf te vergeven voor het leven van emotie- en persoonlijkheidssystemen die mijn probleemkiezen 1, 2, 15, 16 en 17, 18, 31, 32 vertegenwoordigen. Door schrijven detecteer / markeer ik het emotiesysteem en orgaan en kan ik er in ieder geval gewaar van worden en veranderen in het moment door een levend woord / verbinding met een goede eigenschap.

ZELFVERGEVINGEN ALGEMEEN

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te (willen) zien, realiseren en begrijpen dat elke tand en kies verwijst naar een bepaald orgaan, orgaansysteem en /of deel of functie van het lichaam - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te (willen) zien, realiseren en begrijpen dat de staat van een tand of kies specifiek iets zegt over de staat van het corresponderende lichaamsorgaan of orgaansysteem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan de levende persoonlijkheid te worden die iemand graag wil vergenoegen, zorgzaam is voor anderen, zaken recht wil zetten, anderen achterna loopt, op mijn tenen loopt, op eieren loopt, probeert de vrede te bewaren in mijn omgeving omdat ik geen verantwoordelijkheid heb genomen voor alles wat ik van binnen ben en dus wat ik niet heb aanvaard en niet heb omarmd.

ZELFVERGEVINGEN OP KIEZEN 18+31 <> LONGEN - DIKKE DARM

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in chronisch leed en daarin vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard door dat vele malen te doen uiteindelijk in een chronisch leedpersoonlijkheidssysteem deel te nemen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb overkritisch te zijn en deel te nemen in de overkritische persoonlijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in de emotie van verdriet en de verdrietpersoonlijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in de controlerende persoonlijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me verstrikt te voelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dogmatisch te zijn en deel te nemen in het dogmatische persoonlijkheidssysteem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dwangmatig te zijn en deel te nemen in de dwangmatige persoonlijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb gespannen te zijn en deel te nemen in de gespannen persoonlijkheid.
~

Wanneer en als ik mezelf realiseer deel te nemen in de chronische leedpersona - stop ik en adem ik - ik word me gewaar dat ik in chronisch leed deelneem en neem ik er verantwoordelijkheid voor. In plaats - leer ik dit te vervangen/mezelf opnieuw te impulsen met een levend woord door een goede eigenschap te kiezen uit de lijst met mijn goede eigenschappen.

Wanneer en als ik mezelf realiseer deel te nemen overkritische persoonlijkheid - stop ik en adem ik - ik word me gewaar van de overkritische persoonlijkheid. In plaats - neem ik er verantwoordelijkheid voor door het te omarmen en het te vervangen door mildheid waarvan ik weet dat ik dat als goede eigenschap heb geleefd en kan leven. 

Wanneer en als ik mezelf realiseer deel te nemen in de verdrietpersoonlijkheid - stop ik en adem ik - ik word me gewaar van het zwelgen in verdriet. In plaats - neem ik verantwoordelijkheid voor dat deel van mezelf en vervang deze eigenschap met een levend woord uit de lijst van goede eigenschappen als bijvoorbeeld vrolijkheid die ik heb bewezen te kunnen leven.

Wanneer en als ik mezelf realiseer deel te nemen in de controlerende persoonlijkheid - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik eigenlijk bang ben als ik ga controllen. In plaats - kijk ik in mezelf wat de angst / angstgedachte is en laat deze vliegen. 

Wanneer en als ik mezelf realiseer me verstrikt te voelen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe mezelf verstrikt te voelen en neem verantwoordelijkheid voor mezelf omdat ik besef dat ik me niet beter ga voelen door hierin deel te nemen. In plaats - besef ik dat vrijheid in de adem is en adem ik van moment naar moment. 

Wanneer en als ik mezelf realiseer deel te nemen in het dogmatische persoonlijkheidssysteem - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe deel te nemen in de dogmatische persoonlijkheid. In plaats - stap ik uit de dogmatische persoonlijkheid en imprint ik een goede eigenschap van mezelf als levend woord als bijvoorbeeld meegaandheid.

Wanneer en als ik mezelf realiseer deel te nemen in de gespannen persoonlijkheid -  stop ik en adem ik - ik word me gewaar dat ik gespannen ben en neem er verantwoordelijkheid voor. In plaats - probeer ik me fysiek wat losser te maken en een levend woord te vinden door op een bepaalde manier mij / het moment te voelen en mezelf af te vragen: welk woord is hier met en voor mij op dit moment?

Wanneer en als ik mezelf realiseer deel te nemen in de dwangmatige persoonlijkheid -- stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe in de dwangmatige persoonlijkheid deel te nemen maar kijk wat de angst is die erachter verscholen ligt en werk daaraan om het te transcenderen.  In plaats - kijk ik voorbij de dwangmatigheid in gezond verstand of ik iets wel of niet moet/hoef te doen. 
~

Ik stel mezelf ten doel verder te gaan met de probiotica en psylliumvezels voor mijn darmbacteriën en extra informatie in te winnen bij experts.

Ik stel mezelf ten doel te kijken wat ik kan doen voor mijn longen.

Ik stel mezelf ten doel mezelf bij het repareren van een gaatje in het ectodermale tandglazuur af te vragen hoe het is gesteld met de corresponderende ectodermale organen en orgaansystemen (zie voor 'ectoderm' pagina 10 van de studie van Röver).

Ik stel mezelf ten doel met mijn tandarts e.a. deze studies te delen als antwoord op het 'raadsel' van mijn kiezen :)

Reacties