Intimiteit, gelijkheid en eenheid - Dag 584

Wat ik onlangs pas eigenlijk echt begreep door en tijdens een interactie waarin ik iets deelde over een ervaring in mezelf is dat er ongelijkheid kan ontstaan tussen een ander en mij als ik steeds degene ben die open en eerlijk is over iets in mezelf en de ander hetzelfde niet in zichzelf kan vinden in de zin van niet de moeite gaat / wil doen het door into-me-I-see (intimiteit) te gaan ontdekken. Het is altijd mogelijk hetzelfde van de ander in onszelf te zien, het tijdstip van ervaringen e.d. verschilt alleen en de intensiteit, verder zijn we allemaal precies hetzelfde. Kijken is dan wel een vereiste: denken komt uit de geest en kijken vanuit ons wezen. Zonder kijken ontstaat er al meteen een afscheiding tussen elkaar die alleen maar meer en meer zal worden als er niet van beide zijden intimiteit toegepast gaat worden.

Ik zie nu dat als er in vriendschappen en relaties hier geen gelijkheid in ontstaat c.q. ontwikkeld wordt dat het einde  / een falen / uiteengroeien een zekerheid is. Want, als je het begin kent, ken je het einde. Er wordt namelijk geen gelijkheidsrelatie gebouwd en zonder gelijkheid geen eenheid dus wil ik hier in de benadering van het maken van nieuwe vriendschappen en mogelijk te zijner tijd een partnerrelatie nog verder naar gaan kijken. Want waarom zou ik nog intieme relaties aangaan als er geen echte intimiteit is van beide kanten?
Zolang ik ook niet weet hoe ik mezelf in een romantische relatie vorm moet geven in de zin van bij mijn principes - waaronder bovenstaande - blijven staan, ga ik er ook niet aan beginnen. Momenteel ben ik in het proces van het versterken van mezelf en mijn lichaam met behulp van een homeopathische coach en remedies. Ik wil leren te blijven staan bij mijn principes en deze duidelijk uit te drukken en geen vriendschappen en relaties meer aangaan die mij niet dienen en steunen in het proces van persoonlijke groei en zelfontwikkeling. 

Intimiteit (into-me-i-see) is dus een communicatietool voor beide partijen in een vriendschap en relatie om tot gelijkheid te komen. Anders gezegd, door zelfintimiteit en introspectie kunnen we Zelfgelijkheid ontwikkelen. Zeg maar als zijnde twee aanvliegroutes om intimiteit te gebruiken om de relatie te verbinden in gelijkheid en eenheid.

Ik wil dat FEEST....der HERKENNING bij ontmoetingen met elkaar en niet het eeuwenoude verschil maken / zien (tussen manwezens en vrouwwezens), het oude denken in verschillen moet plaats maken voor het nieuwe ZIEN van OVEREENKOMSTEN. 

Tot zover mijn bevindingen en ik hoor graag jullie persoonlijke perspectieven en ervaringen. In een volgende blog wil ik uitschrijven waarom ik niet bleef staan bij mijn principes...


"Do not wait, create, this is for each one on a personal level an important point within 2021 and we must each be clear within ourselves what we stand for, this year it will be very important to have Principles within your life clear, to let go of the old ways that did not serve us or our neighbors (fellow earthlings) and to embrace the new, because we can only take charge when we are real about reality and direct ourselves accordingly within our principles we stand by."

~ Earth Haven 2016-2021


Sharing is communicating


Reacties