zondag 15 april 2012

Dag 1 - 7 Jaar Zelfovereenkomst / Overeenkomst met Zelf

Wandel de Aarde met mezelf!

Zeven. Steeds die zeven. Seven year itch. Zeven is mijn hele leven een getal geweest waarvan ik wist dat er iets mee was; misschien omdat ik op de zevende dag van de tiende maand geboren ben en het daarom tot me sprak. Misschien omdat ik vaak een zeven terug zag komen in 'dingen'. Doet er verder niet meer toe. Want sinds ik besloten heb twee jaar geleden met mezelf als de Desteni groep uit de geest te wandelen, las ik in het Desteni materiaal dat we als wie we zijn geworden komt doordat we de eerste zeven jaar van ons leven zijn geprogrammeerd door de ouderlijke figuren/verzorgers en maatschappij. Het verbaasde me dus niet dat we dit proces terug moeten wandelen om onszelf te bevrijden van de itch/iets/geest van gedachten, gevoelens en emoties wat we hebben toegestaan en aanvaard in onszelf te 'leven'. 

Gisteren hebben we met de groep afgesproken onszelf 7 jaar te gaan uitbreiden/toepassen in, met en door schrijven ~ als voorlopers in het proces waar we ons als mensheid in begeven: onszelf te leren begrijpen wie we werkelijk zijn als eenheid en gelijkheid van leven om als Leven in het Fysiek geboren te worden - de Zelfgeboorte. Hier ga ik met mezelf de overeenkomst aan om 7 jaar qua dagen te schrijven. 2555 dagen het Zelf perfectioneren in het geschreven woord. Over wat er de dag zoal voorvalt en/of in me opkomt in plaats van er mee in mijn hoofd te blijven rondlopen en het niet met praktisch gezond verstand op te lossen/verwijderen door middel van zelfvergeving en zelfcorrigerende uitspraken. Zogenaamde 'kleine dingetjes' die niet verwijderd w(o)orden uit ons hoofd/geest blijven bepalen hoe ineffectief we Hier leven als gelijken. Het afgelopen jaar heb ik wel en niet geschreven, in een blog of op schrift, wel of niet gepubliceerd. Er veel aan gedacht, niet gedaan wat ik wilde doen, nog ziljoenen onderwerpen/punten uit te schrijven die ik heb meegedragen mijn hele leven. Wel-niet doen, wel-niet doen da's zo ongeveer hoe mijn polaire geest in elkaar zit. Het is ook van de ego-personaliteit van een Weegschaal, maar dit is een ander (proces) blog.

Adem en wees wie je werkelijk bent

Van het ene uiterste in het andere vallen in plaats van mezelf te realiseren dat wie ik ben Hier is en blijft en dat alleen de fysieke werkelijkheid echt is - dat wat ik denk niet echt is. Wij mensen hebben altijd en alleen bestaan in de virtuele, alternatieve werkelijkheid van de geest ofwel hebben we ons wezen gebaseerd op gedachten/ideëen van onszelf, gevoelens, plaatjes, emoties en herinneringen. Dit zijn we niet echt, vandaar dat ik/wij als groep een levend voorbeeld willen vormen voor hen die zichzelf ook willen ontdoen van al de onrealistische lagen die we als Geest om het Zelf heen hebben gecreëerd. En realiseer: eens zal iedereen dit proces met zichzelf aangaan - er is geen andere uitweg dan aan Leven Gelijk worden.

De Grote Wil van Leven vs. de Kleine Wil van Geest/Ego.

De Oplossing om
Geboren te worden als Leven Gelijk

Mijn Zelfvergevingen:

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te wellesen en nietenessen in mijn hoofd als de geest in plaats mezelf te realiseren dat ik Hier op aarde ben om mezelf te realiseren als eenheid en gelijkheid als Leven als het Levende Woord en wel door middel van mezelf uit te drukken in levende woorden - in gesproken taal en geschreven taal - en de gevoels- en emotionele connotaties van het geestesbewustzijnssysteem te stoppen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb nu al weer gelijk te willen opgeven bij de gedachte elke dag te 'moeten' schrijven in plaats mezelf te realiseren dat mezelf toepassen in en door schrijven een doen is en dat een gedachte en 'moeten' niet echt is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb moeite te hebben mezelf in woord en geschrift uit te drukken omdat ik bang voor projecties - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn voor mijn eigen angst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf af te scheiden van mij als dit fysieke, deze Aarde.

Mijn Zelfcorrigerende Uitspraken:

Wanneer en als ik mezelf zie wellesen en nietessen in mijn hoofd als de geest - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe en aanvaard niet te wellesen en nietesen in mijn hoofd als de geest, omdat ik mezelf realiseer dat ik Hier op aarde ben om mezelf te realiseren als eenheid en gelijkheid als Leven als het Levende Woord en wel door middel van mezelf uit te drukken in levende woorden - in gesproken taal en geschreven taal - en de gevoels- en emotionele connotaties van het geestesbewustzijnssysteen te stoppen. In plaats - stabiliseer ik mezelf in mezelf hier als de Adem en beweeg ik mezelf te doen dat wat ik van mezelf vereis te doen.

Wanneer en als ik mezelf realiseer nu al weer te willen opgeven bij de gedachte elke dag te 'moeten' schrijven - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe en aanvaard niet nu al weer te willen opgeven bij de gedachte elke dag te 'moeten' schrijven , omdat ik mezelf realiseer dat mezelf toepassen in en door schrijven een doen is en dat een gedachte en 'moeten' niet echt is, maar van de geest/ego. In plaats - breng ik mezelf Hier in en als de Adem en beweeg ik mezelf tot de fysieke actie van schrijven met mezelf als zelfinitimiteit.

Wanneer en als ik mezelf realiseer moeite te hebben mezelf uit te drukken omdat ik bang voor projecties - en dus bang te zijn voor mijn eigen angst - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe en aanvaard niet moeite te hebben mezelf uit te drukken omdat ik bang ben voor projecties - en dus sta ik mezelf niet toe en aanvaard niet bang te zijn voor projecties, omdat ik mezelf realiseer dat dat geen leven is maar overleven in angst. In plaats - blijf ik Hier in de adem en druk ik mezelf onvoorwaardelijk uit als wie ik ben a;s leven als één en gelijk als alles wat bestaat.

Wanneer en als ik mezelf realiseer dat ik mezelf heb afgescheiden van mij als dit fysieke, deze Aarde - stop ik en adem ik - ik stop mezelf af te scheiden van mij als dit fysieke, deze Aarde, omdat ik mezelf realiseer dat ik Hier ben gekomen om mezelf als Leven geboren te laten worden door en met en in het Fysieke, de Aarde. In plaats - Aard/ Baar ik mezelf door adem voor adem te wandelen en mijzelf terug te brengen naar mijn oorsprong als het Fysiek/Aarde vanwaar ik gekomen ben.

Wandel de Aarde met mij!Herdefiniëren van woorden: 'Aarde'

'Aarde' is 'Geboorte' -- in proces, mijn 'Aarde' is mijn Adem, als ik Adem voor Adem wandel binnenin de stand van mezelf om mezelf te ondersteunen/assisteren als Bewustzijn/Geest in/als een Levend Wezen dat uitdrukking geeft door/met/ als mijn fysieke lichaam, waar deze 'geborenwording' is hoe ik mezelf wandel als Energie/ Bewustzijn en mezelf terugbreng naar mijn oorspong als het Fysiek/Aarde van waar ik gekomen ben, dat is het proces van 'geboren worden' -- terugkeren naar de bron, de gemanifesteerde gelijkheid en eenheid van het Fysieke dat Aarde/deze Fysieke Existentie is.

Als ik realiseer dat ik afgescheiden ben geworden van mij als dit fysieke, deze Aarde -Aard/Baar ik mezelf door adem voor adem te wandelen, door mezelf als Bewustzijn/Geest, en adem voor adem mij teruggeef als energie in/als het Fysiek, totdat Ik hier sta met mij als het Fysieke/Aarde als mijn oorsprong/bron - en zo zal Ik Leven, in ere, respecterend, overwegende/ziende alles dat Mij is als gelijkheid/eenheid als het Fysiek/Aarde en een levend voorbeeld wordt voor degenen van Bewustzijn/Energie om terug te geven aan zichzelf, aan de Aarde/het Fysieke door zichzelf te baren, adem voor adem. Totdat we allen terugkeren tot onszelf, tot de Aarde/het Fysiek en Leven baren - een fysiek bestaan waar allen in feite in/als gelijkheid en eenheid leven.
 
~ Sunette Spies1 opmerking: