zaterdag 28 april 2012

Dag 14: Deelname aan consumentisme is deelname aan eigen ondergang

Stop de afscheiding. Stoppen we als mensheid als splintergroepering te bestaan! Ik ben EEN stem voor Wereldgelijkheid - dat is hoe ik opsta en eigenbelang verwijderen kan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien/begrijpen/realiseren dat/hoe ik door deelname aan het consumentisme/huidige economische systeem sta voor de ondergang van de aarde als onszelf, omdat het consumentisme door een overproductie van goederen en voedsel dat we niet nodig hebben zoveel afval en vervuiling creëeren dat als we dit systeem stoppen we nog in lengte van dagen bezig zijn dat wat we toegestaan en aanvaard heb te verwijderen uit de aarde als ons menselijk fysieke lichaam.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien/begrijpen/realiseren dat we door onze ouders en maatschappij zijn geprogrammeerd als dit allesconsumerende systeem als onszelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te conformeren aan en als dit systeem om mensen te behagen en uit angst om uit het systeem geknikkerd te worden in plaats mezelf te realiseren hierdoor het systeem te zijn geworden.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb de overeenkomst te zien tussen dit allesconsumerende systeem en hoe we ons menselijk fysieke systeem uitwonen/consumeren door participatie in gedachten, gevoelens en emoties.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien/begrijpen/realiseren dat als we aangedreven worden door gedachten, gevoelens en emoties een speelbal zijn van massamanipulatie - en dat massa staat voor ons fysieke lichaam en dus we onszelf fysiek manipuleren - daarom vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn lichaam te manipuleren in participatie in gedachten, gevoelens en emoties.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mee te doen met dit systeem ondanks dat ik begrijp dat het 'foute boel' is ingegeven door de angst om buiten het systeem komen te vallen in plaats van mezelf te realiseren dat ik het vallen juist medecreëer door niet op te staan en te zeggen: Tot hier en niet verder.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven/denken dat volksverlakking bestaat in plaats mij te realiseren dat ik/we alleen onszelf kunnen verlakken door niet hier te leven als gelijkheid en eenheid waar we iedereen gelijkelijk leven geven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het walgelijk te vinden hoe we hier 'leven' op aarde.


Stop het consumentisme = stop het huidige systeem.
Bestudeer praktisch gezond verstand: Equal Money for all.


Ik verbind mezelf te stoppen geld in dit systeem te stoppen als dan de nodige zaken voor overleving. Ik verbind mezelf geld te laten stromen in het nieuwe geldstelsel door deelname aan en support van  Desteni Onderzoek, Eqafe en het Gelijkheidsstelsel als mijn inkomsten dat toelaten.

Ik verbind mezelf anderen als mezelf te informeren over de desastreuze gevolgen als we op deze manier doorgaan te bestaan.DIP www.desteniiprocess.com
Eqafe www.eqafe.com
Agreement course www.desteniiprocess.com/courses/relationshipsGeen opmerkingen:

Een reactie posten