donderdag 24 mei 2012

Dag 38 - Het Venijn van Bewustzijn: Reacties in WalgingBackchat is de onmiddelijke reactie/onderwerping in gedachte, emotie, voelen, lichaamstaal, spreken, handelen dat angsten reflecteert onder de dekmantel van eigengerechtigdheid, woede, superioriteit, geharrewar, oordeel, eigenbelang, ego, roddel, afschuw, walging, liefde, verlichting om te rechtvaardigen dat geen verandering nodig is om te omarmen wat het beste is voor alle leven.
                                                                                       Bernard Poolman

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat het bewustzijn het venijn is waardoor we op elkaar reageren in plaats van te antwoorden in gewaarzijn.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat het bewustzijn reagerend van aard is en in dit reageren binnenin het fysieke lichaam wordt verminkt.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te reageren op mijn huisgenoot omdat ik er bewust van ben dat hij uit zichzelf niets doet en ik uit het bewustzijn handel in plaats van als hier-gewaarzijn in en als de adem te blijven.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat ik mezelf in en als mijn fysieke lichaam geweld aandoe door te reageren op mijn huisgenoot als hij niet in actie komt.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te willen dat mijn huisgenoot gaat verhuizen omdat ik denk dan van mijn bewustzijn verlost te zijn in plaats mezelf te realiseren dat de punten die in mij resoneren in wezen niets met H. te maken hebben, maar punten zijn die IK in mezelf heb toegestaan en aanvaard.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in totale paniek te zijn als aan de dingen in en om het huis geen richting wordt gegeven als wat het beste is voor iedereen.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te reageren op H.'s lichamelijke bewegingen als hij in reactie gaat als ik met hem spreek.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het "niet te zien zitten" hoe het verder moet als H zo extreem blijft reageren op mij bij alles wat ik zeg.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik helemaal niets kan zeggen zonder dat H. in enorme reactie gaat.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat H.'s in interne reactie gaan iets te maken heeft met mij in plaats mezelf te realiseren dat H.'s backchat/zelfprogrammering zo heftig is dat het zich onmiddelijk in een fysieke manifestatie uit, waarop ik vervolgens weer reageer.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb moedeloos te worden van het constante reageren van H. op mijn aanwezigheid v.v..Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten wat ik moet doen en in afwachting ben van een of ander besluit.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat als overtuigen van de ander nodig is er geen vrije keuze of zelfgewaarzijnrealisatie is, omdat de persoon voor zichzelf moet ZIEN wat hier is en wat is toegestaan; het is een zelfrealisatie en alleen wanneer het een zelfrealisatie is zal de persoon een proces van verandering starten.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb dermate in het bewustzijn te zijn in de buurt van H. dat ik automatisch ga reageren op zijn lichaamstaal.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in walging te reageren op H.'s lichaamstaal.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb gestoord te worden van de geluiden die H. voortbrengt.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb van mezelf te walgen door de backchat/reacties die ik in mezelf heb opgebouwd wanneer ik H.'s lichaamstaal zie en/of geluiden hoor.

Zelfcorrigerende Uitspraken:

Wanneer en als ik mezelf zie reageren op H.'s lichaamstaal en/of geluiden - stop ik en adem ik -  ik sta mezelf niet toe te reageren op H.'s lichaamstaal en/of geluiden, omdat ik mezelf realiseer dat het een zelfprogrammering is die met mij loopt te fucken. In plaats - dirigeer ik mezelf hier in en als de adem en loop ik weg als het mij beïnvloedt.


Wanneer en als ik mezelf realiseer te walgen door de backchat/reacties die ik in mezelf heb opgebouwd wanneer ik H.'s lichaamstaal zie en/of geluiden hoor - stop ik, adem ik  -ik sta mezelf niet toe te walgen door de backchat/reacties die ik in mezelf heb opgebouwd tijdens en wanneer ik H.'s lichaamstaal zie en/of geluiden hoor. In plaats - verlos ik mezelf en reinig ik mijn lichaam van de gedachten/reacties die ik erin opgeslagen heb door het proces van zelfeerlijkheid en zelfvergeving.

Zelfverbintenis:

Ik ga de verbintenis aan met mezelf om tot op de bodem van mijn geest - het onbewuste deel - uit te zoeken wat het is dat ik blijf reageren op de reacties van H. op mij.

1 opmerking: