vrijdag 25 mei 2012

Dag 39 - Ontmaskeren: "Kijk niet achterom, die kant ga je niet op" – door Gregg Braden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat het  niet in zelfoprechtheid achterom (willen) kijken als wat we hebben toegestaan op aarde als onze realiteit een flagrante ontkenning is van wat de realiteit ons laat zien over onszelf - een bestaan in gedachte wat eigenbelang, hebzucht, vraatzucht, ijdelheid, winstbejag, moord, dood, uitbuiting en vele andere buitenissigheden heeft voortgebracht in plaats van hier als gelijken samen te leven in de FYSIEKE realiteit.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te achterom te kijken en te onderzoeken hoe dit alles bestaat en ontstaan is dat we in en als zo'n immense verdeeldheid als mensheid 'leven.'


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het bedrog van lichtwerkerguru's niet te zien maar te geloven wat ze zeggen in plaats mezelf te realiseren dat het gewoon een ander geloof is - niet verschillend van het christendom, islam of jodendom; het geloof in dingen die er niet echt zijn. En dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat wat in mijn hoofd als de geest omgaat niet echt is - dat alleen echt is, is wat HIER is.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet achterom te kijken naar onze geschiedenis wat in werkelijkheid een gescheiden-is/-heid van de werkelijkheid is en in plaats daarvan te gaan geloven wat in mijn kop/geest/bewustzijn zit als overgenomen, gecopieerd en gedupliceerd van deGENEN die mij zijn voorgegaan en wat ik vervolgens prachtig vind en me niet realiserende dat ik het DNA niet echt begrijp als 'mijn bron' van programmering waar ik zonder zelfvergeving niet uit kan stappen omdat ik het 'leef'/ben; een bestaan in beperkende patonen.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de onbeschoftheid te hebben om me niet te bekommeren om al het lijden dat er is maar me bij voortduring te verwonderen over energie terwijl ik eigenlijk niet weet wat energie is en maar spreek/praat naargelang ik als alles voorgeprogrammeerd is - me niet realiserende dat er een grote grap met de mensheid is uitgehaald en dit dan te gaan benoemen als 'universum', energie en 'quantum 'genezing'.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat 'quantum genezing' alleen werkelijk kan worden door onszelf te verlossen van de illusie van energie/geest/gedachte door middel van zelfvergeving in zelfoprechtheid.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb 'quantum'  te begrijpen en daarmee 'quantum' verantwoording te nemen voor allen als één door een praktische oplossing te zoeken voor de structurele hongersterfte, armoede, prositutie, misdaad enz. door een nieuw wereldsysteem te implementeren voor het realiseren van quantum genezing/verandering en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de mensheid verder in de illusie te helpen door te bevestigen dat bewustzijn bijzonder is in plaats te realiseren dat bewustzijn/Geest van God een voorgeprogrammeerde realiteit is waarin we al 350 miljard jaar gevangen zitten.Ik stel mij ten doel de mensheid achterom te laten kijken om ons zo te zien/realiseren/begrijpen wat we toegestaan en aanvaard hebben.


Ik stel mij ten doel de mensheid het ontwerp/bedrog van lichtwerkerguru's te tonen.


Ik stel mij ten doel de mensheid te laten zien dat alles uit het Fysieke is ontstaan en dat de ziekte van energie/geest/gedachte bestaat bij de gratie van de fysieke werkelijkheid en deze werkelijkheid aan het vernietigen is. Dus stel ik mij ten doel de mensheid tot gezond verstandrealisatie te brengen dat het de ziekte van de gedachte/geest/energie is die alles hier vernietigt.


Ik stel mij ten doel de mensheid te laten zien dat we kunnen genezen door onze tijdlijn te corrigeren door zelfvergeving, zelfcorrectie en zelfverandering te wandelen om te kunnen stoppen hoe en als wat we nu bestaan.
1 opmerking: