donderdag 31 mei 2012

Dag 45 - Ontmantelen: DSM IV "Reactieve hechtingsstoornis"


Diagnostische criteria DSM-IV, 313.89 Reactieve Hechtingsstoornis

1 In de meeste situaties opmerkelijk verstoorde en niet aan de ontwikkeling aangepaste sociale relatievormen, optredend voor het 5e jaar en duidelijk zichtbaar in:
* een voortdurend mislukken om op een aan de leeftijd aangepaste wijze sociale interacties te stellen of erop te antwoorden, zoals duidelijk door overdreven geremde, overalerte of erg ambivalente en tegenstrijdige reacties;
* een gebrek aan duidelijke bindingen, wat blijkt uit en onvermogen om in sociale relaties een onderscheid des persoons te maken, met een duidelijk onvermogen om op die verschillende personen passend te reageren.

2 De stoornis mag niet te wijten zijn aan een algemene ontwikkelingsstoornis zoals een mentale handicap, of een symptoom zijn van een pervasieve ontwikkelingsstoornis zoals het autisme.

3 Er moeten sporen zijn van een vroegkinderlijke verwaarlozing:

* voortdurende veronachtzaming van emotionele basisbehoeften (koestering, troost, aanmoediging van het kleine kind);
* verwaarlozing van de fysieke basisbehoeften (verzorging, voeding);
* herhaaldelijke wisseling van basisverzorgers, waardoor geen stabiele hechtingen mogelijk waren.

4 Men mag veronderstellen dat de verwaarlozing onder punt 3 verantwoordelijk is voor het gestoorde gedrag, dat ook volgde op die verwaarlozing.

 onder te verdelen in:
* het geremde type
* het ontremde type


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in een wereld te participeren waarin niemand verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedachten, gevoelens em emoties - de bende binnenin de geest van elk mens - en alles maar op anderen te projecteren, anderen blameren en wraken.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat iemand zijn gedrag niet is.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat kinderen met een 'gestoord gedrag' hier zijn om ons een spiegel voor te houden, ons te laten realiseren wat we toestaan in onszelf als in deze wereld.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te zien/realiseren/begrijpen dat het huidige systeem de stoornis is omdat onze realiteit in al haar vormen door het geldsysteem wordt bepaald zoals dat vandaag wereldwijd bestaat. Het is de grondstructuur die alles in deze realiteit op zijn plaats houdt - ongelijkheid, geweld, honger, slavernij, prostitutie, kindermishandeling, oorlog, moord, armoede, uitbuiting en alle denkbare vormen van misbruik. Het is de kern, het slot waarin ons bestaan vergrendeld zit. 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te realiseren dat 'mensen met goed gedrag' de creatoren zijn van 'mensen met slecht gedrag' als de uitbalancerende daad in de wereld.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard hb te realiseren dat het er om gaat "wie ik ben' binnenin/buiten dat hoe ik me voordoe.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat zelfvergeving met kinderen wandelen als jezelf de oplossing is om emoties te verwijderen.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat "de voortdurende veronachtzaming" bestaat uit het het kind leren in dit systeem te overleven - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat ik kinderen als mezelf als leven veronachtzaam en misbruik door te participeren in de geest/gedachten/gevoelens en emoties.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat de kinderen ouders nodig hebben die hen ondersteunen, die hun stabiliteit zijn in deze wereld zijn zodat zij zich vrij kunnen uitdrukken, expressie kunnen geven aan zichzelf.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat kinderen iemand nodig hebben die weet dat kinderen gelijk zijn aan hem/haar.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat het bewustzijn reactief van aard is. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat reacties altijd en bij iedereen 'stoornissen' zijn van het geestesbewustzijnssyteem - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb onderscheid te maken tussen mensen in plaats mezelf te realiseren dat we allemaal hetzelfde in elkaar zitten en dat alleen onze ervaringen verschillen.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat reacties conditioneringen uit het verleden zijn en dat deze worden overgedragen, overgenomen en gedupliceerd door onze ouders/verzorgers.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat in het monent dat ik niet hetzelfde ben, ik ongelijk ben - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat ik door ongelijk te zijn verantwoordelijk ben voor de wereldongelijkheid en alles dat bestaat in deze wereld als zelf.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te participeren in een wereld waarin doktoren/psychologen/psychiaters uit naam van geld en ter meerdere eer en glorie van zichzelf niet verder kijken en zien dat dit systeem bestaat als misbruik en dat ik naam van dit systeem ik anderen als mezelf misbruik door te denken dat ik anders ben in plaats me te realiseren dat het werkelijke leven hier bestaat in en als fysieke eenheid en gelijkheid.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat de geest DE stoornis is in ieder mens.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb terug te kijken tot het zevende geslacht om te ZIEN dat deze "reactieve hechtingsstoornis" al in de pijplijn/familielijn aanwezig is - hetzij op een verholen manier, omdat alles zoals het momenteel bestaat een gevolg is van de overerving van de zonden van de vaders en moeders en dat het copieergedrag van kinderen het gedrag van hun ouders weerspiegelen.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te zien/realiseren/begrijpen dat hechten de stoornis is.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat de eige echte relatievormen gelijkheidsrelaties zijn.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de waanzin te hebben/denken 'boven kinderen te moeten staan'  en hen met hetzelfde kluitje in het riet te sturen als waar iedereen in is gestuurd, de geest, een indoorwaadbare plaats binnenin het hoofd in plaats te zien wat het kind/de kinderen mij leren over mijzelf.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet zien dat het woord vorm voorkomt in relatievormen en dat geen inhoud inhoudt.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat onze kinderen weerspiegelen wat wij in onszelf als deze wereld hebben toegestaan.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat "geremdheid" en "ongeremdheid" bestaan als de beide polen waaruit het hele systeem bestaat en dat geremdheid ongeremdheid in stand houdt v.v..
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat vroegkinderlijke verwaarlozing een algemeen geaccepteerde norm is, omdat kinderen worden voorbereid vanaf geboorte om als slaven te dienen in een systeem waar de enkelen kunnen profiteren van de meesten.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat vroegkinderlijke verwaarlozing een algemeen geaccepteerde norm is, omdat
ouders niet aan kinderen gelijk staan, maar hun kinderen leren wat hen is geleerd - de kennis/polariteiten van 'goed' en 'kwaad', 'negatief' en'positief', 'verkeerd' en 'juist' hetgeen levenslange strijd in het hoofd uitlokt zodat we deze strijd ook in de wereld voortzetten.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te realiseren dat misbruik altijd bestaat als zelfmisbruik.


Zelfverbintenissen:

 
Ik stel mij ten doel een nieuw systeem op te zetten om (zelf)misbruik voor eens en altijd te stoppen.
Ik stel mij ten doel om de psychologen en psyhciaters aan te tonen dat de leren zoals ze bestaan op aarde gemanipuleerd zijn uit winstbejag en niet gebaseerd op iedereen gelijk.
Gezondheidszorg in het Gelijkheids-Geldsysteem zal het Behandelregime, het Voedelregime en het Diagnostische Regime van Elk Mens, Dier en Plant bijhouden om de Uitkomst te verbeteren van Elk Leven tot en met het Optimale.

Dit zal resulteren in Werkelijke Wetenschap en een Gezonde Wereld produceren dat zich richt op Preventie als Beste Medicijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten