woensdag 6 juni 2012

Dag 52 - Toestand van de Wereld correlatie Toestaan "Dank Heer"

Wat in Anderen is, is in Mij - dus vergeef ik mezelf wat in Anderen is,
want dat is gelijk in Mij.

Naar aanleiding van reacties op de post dag 39 Basisinkomen / Basic Income Grant / Grundeinkommen die op de Facebookgroep 'Spiritueel' waren geplaatst - wil ik hier de programmeertaal die geschreven wordt in de zelfvergeving plaatsen om zo mezelf als mijn lichaam als de mensheid als één lichaam te reinigen:


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien/realiseren/begrijpen dat gelijk geld voor iedereen op aarde van geboorte tot de dood de tussentijdse oplossing is voor het 'leven op aarde' om de Hemel op Aarde te creëeren - om te leren in staat te zijn om elkaar gelijkelijk te geven, onze naaste lief te hebben als onszelf, voor elkaar te doen wat het beste is voor allen en gelijk te zijn.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn lichaam te misbruiken om alle gedachten/woorden mee te kunnen realiseren in tastbaarheden in plaats mezelf te realiseren dat alles altijd al Hier is geweest en ik niets hoef te creëeren met 'mijn' gedachten, omdat ik me realiseer dat een gedachte nooit origineel is en het 'kwaad' vertegenwoordigt zoals door Jezus werd onderwezen en als uitgedrukt in het wezen van de slang in het paradijs - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb het werkelijke destructieve wezen van de gedachte te zien/begrijpen/realiseren.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat als wij allen in liefde zijn, we het aardse gelijk kunnen maken in plaats mezelf te realiseren dat we alleen als wij allen in de Adem zijn onszelf als onszelf aan het aardse gelijk kunnen maken - dat we in het één en gelijk worden/zijn als de Aarde als zelf we één en gelijk zijn als alles en we ons kunnen uitdrukken ALS liefde als leven gelijk.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat we tegelijk  gelijk zijn in Één in plaats mezelf te realiseren dat we niet werkelijk gelijk zijn, omdat ik mezelf realiseer dat zolang ik gedachten/reacties/meningen/gevoelens/emoties ervaar, ik nog afgescheiden ben van mezelf en daardoor mezelf niet leef als zelfgelijkheid en zelfeenheid.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb "de Heer te danken"/denken voor deze wereld waar wij kunnen ervaren wat ons vernietigt en wat ons fysieke tastbaarheid laat opbouwen in plaats mezelf te realiseren dat het de geest God's is die ons vernietigt als ons Lichaam als alle mensen; dat we werkelijke fysieke wezens worden door als de adem hier te zijn.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb "de Heer te danken" voor wat ik voel/ervaar/weet in elke cel die verbonden is met hemel en aarde in plaats mezelf te realiseren dat als ik als leven op wil staan in en als mezelf ik de verbinding met de hemel/matrix zal moeten verbreken en de hemel hier op Aarde leven in en als de Adem.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard te zien/realiseren/begrijpen hoe wij het lijden in de wereld veroorzaken en we direct verantwoordelijk zijn voor armoede, oorlog, verkrachting, moord en alles dat bestaat door participatie in gedachten/gevoelens/emoties de onbewuste geest/matrix/verenigd bewustzijnsveld op te laden wat energie genereert en het Fysiek/Aarde vernietigt.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard te bidden/"de Heer te danken"/denken voor alle andere ikken, dat wij zullen zien, voelen, horen wat werkelijkheid is in plaats mezelf te realiseren dat het een lang proces van zelfrealisatie (7-14 jaar) is om onszelf te ontdoen van gedachten/herinneringen/gevoelens/emoties/
plaatjes om te kunnen zien wat HIER is en gezond verstand te ontwikkelen als wat het beste is voor iedereen; dat niet vanzelf zal gaan - daarvoor is het programma/de geest 'te sterk'- daar zal ik wat voor moeten doen, in elk moment van totale zelfeerlijkheid, zelfvergeving en zelfdiscipline mezelf als leven toepassen om te veranderen/purificeren tot in elke cel van mijn wezen.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard te denken
dat ik in liefde ben ik geboren in plaats mezelf te realiseren dat ik in deze wereld/matrix geboren ben in en als angst-gewaarzijn.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat ik in liefde afstand zal nemen van dit fysieke bestaan in plaats mezelf te realiseren dat ik in liefde afgescheiden ben van mezelf als liefde en dat ik in het afstand nemen van dit fysieke bestaan ik in feite afstand neem van mezelf als fysiek wezen, als het vlees, het levende woord.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de tastbaarheid te doen laten veranderen in alles en niets in plaats mezelf te realiseren dat alles en niets een polariteit van de geest/denken/bewustzijn is en dat ik door mijn geestesmanipulaties alles dat hier is vernietig, omdat ik mezelf realiseer dat alle tastbare een intrinsieke waarde heeft die ik niet respecteer als leven gelijk als mij.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat wij het heden zijn, het verleden zijn, de toekomst zijn en alles wat is zal zijn en wat zijn is in plaats van het verleden, het heden en de toekomst te doden - en HIER te zijn.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb maar te wachten totdat alles nieuw wordt de hemel en de aarde in plaats mezelf te realiseren dat ik de hemel op aarde creëer door zelf de hemel op aarde als zelf te leven - door zelfeerlijkheid, zelfvergeving te leven zodat ik verander en anderen ondersteun te veranderen in de optelsom 1+1+1+1 en we alleen een nieuwe wereld creëeren als zelf door het leven/de zelfgeboorte in en als het Fysiek.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te hopen en bidden dat de mensen die in deze energieen verkeren back to earth komen en zien dat wij alleen uit liefde, voor liefde, door liefde de aarde kunnen veranderen in plaats mezelf te realiseren dat we de energiën alleen kunnen aarden/gronden door te ademen; dat de aarde niet verandert hoeft te worden, maar ieder mens - de Aarde heeftop zich geen probleem, de mensheid is zich aan het uitroeien door hebzucht; dat verandering van systeem en zelfverandering de oplossing is en alleen mogelijk is door toepassing van zelfvergeving in zelfoprechtheid om de zelfprogrammering te stoppen en daadwerkelijk te veranderen in de opstanding voor wereldgelijkheid; dat ik alleen in de zelfopstanding voor wereldgelijkheid mijn ego/bewustzijn/angst/energie/eigenbelangen kan overstijgen/transcenderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat "wat ik denk zal zijn" in plaats mezelf te realiseren dat ik met de gedachte wat "ik denk zal zijn" het 'kwaad' verspreid in mijn lichaam als in de gehele mensheid... als één lichaam; dat ik alleen kan genezen van het denken/de geest door het denken/gedachten onvoorwaardelijk te stoppen door op te staan in en als mijn menselijke fysieke lichaam als de adem als leven gelijk als alles dat bestaat.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb
te realiseren dat ik Satans koninkrijk heb aangenomen door politiek, door regeringen, door opvoeding, door geldsystemen, door consumentisme, door werkelijk elk ding dat bestaat in deze wereld.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb met en voor mij te laten bidden in plaats mezelf te realiseren dat bidden het tegenovergestelde is van wat Jezus bedoelde met het opstaan in en als onszelf als eenheid en gelijkheid van leven en elkaar ondesteunen als gelijken als het levende woord te worden door gedachten te stoppen, stil te zijn en te weten ik ben God - het levende woord ben ikzelf.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb op te staan van mijn knieëen als leven zelf, maar slaafs alle wetten en regels van deze wereld als god te blijven volgen.


Zelfverbintenissen:

Ik stel mezelf ten doel christenen als mezelf te ondersteunen in het proces van zelfrealisatie.


Ik stel mij ten doel de enorme misvattingen rondom Jezus, God en de bijbel te laten zien om mezelf en anderen uit te lijnen met de fysieke werkelijkheid opdat gezond verstand in en als de mensheid gebore worden.DIP: www.desteniiprocess.com


Eqafe: www.eqafe.com


Agreement course: www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Levende woorden als een met mij: Ik ben woorden. Ik ben woord. Ik ben leven. Ik ben een. Ik ben gelijk. Ik ben expressie. Dit statement: Ik ben - is geen statement - het is een expressie van wie ik ben die ik vanbinnen leef en als eenheid en gelijkheid als leven in elk moment van mijn adem. Dit is een proces - niet een instant 'worden'...

Paragraaf uit Desteni artikel 

Swami Muktananda - In den beginne was het woord en het woord was God en het woord was met God
 

1 opmerking: