dinsdag 12 juni 2012

Dag 57 - Eenheid van het gezin door ondergeschiktheid van de vrouw


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in en aan een wereld deel te nemen waarin het gedachtegoed/gedachtegod is dat de eenheid van het gezin wordt mogelijk gemaakt door de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat eenheid zonder gelijkheid bedrog is.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat als ik zelf niet als eenheid en gelijkheid als de adem als ikzelf hier fysiek kan leven/ praktiseren - er ook geen werkelijke eenheid van het gezin/mensheid kan bestaan, omdat ik me realiseer zelf eerst door een proces van zelfvergeving en zelfeerlijkheid zelf kan leren uitdrukken als zelfgelijkheid en eenheid als alle leven.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in en aan een wereld deel te nemen waarin verscheidenheid wordt aangehangen als realiteit terwijl in werkelijkheid alles gelijk is - dus ook 'man' en 'vrouw'.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in en aan een wereldsysteem deel te nemen waarin de gedachte god is in plaats te zien/realiseren/begrijpen dat de gedachte de slang is uit het paradijs en we zodoende onszelf uit het paradijs te verdrijven door de particpatie in de systemen van gedachten, gevoelens en emoties.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in en aan een wereldsysteem  deel te nemen waarin religies/theïsmen als werkelijk wordt ervaren in plaats te zien/realiseren/begrijpen dat we een hogere kracht of bron bedenken uit angst voor het bestaan hier op aarde als gelijken en die zg. hogere macht/kracht God noemen terwijl God is wie wij zijn als het levende woord als alle leven als zelf - wat niet begrepen is.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in en aan een wereldsysteem/familieysteem deel te nemen waarin ondergeschiktheid van vrouwen/mensen hoogst normaal geworden wordt in plaats te realiseren dat de gedachte van ondergeschiktheid een waanzin van de Geest is om het leven als eenheid en gelijkheid te ontkennen en misbruiken.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in en aan een wereldsysteem deel te nemen waarin de man meent een gezaghebbende positie te (moeten) bekleden uit hoofde van religie/maatschappelijke status/gezin.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat niet de man de onderdrukker is, maar dat de man zichzelf onderdrukt door te participeren in polariserende gedachten die door geloof/maatschappij/staat worden ingeprent en daardoor deze strijd in het hoofd als de geest voortzet in de 'buitenwereld' en anderen als zichzelf onderdrukt.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat iedereen in deze wereld zichzelf onderdrukt door de particpatie in de Geest/Energie van gedachten, gevoelens en emoties.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat
ondergeschiktheid ongelijkheid inhoudt hetgeen indruist tegen de gelijkheid en eenheid waar Jezus voor stond.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven/denken dat het iets groots is gehoorzaam te moeten zijn, onderdanig te leven en zijn eigen heer en meester niet te zijn in plaats mezelf te realiseren dat dit het slavernijprogramma ten voeten uit is.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat Jezus hier was om ons te onderwijzen hoe te leven als zelf-meester en zelf-heerlijkheid, zelfeerlijkheid - eerlijkheid naar zelf als één en gelijk als alles. 
Ik stel mij ten doel te laten zien dat de woorden van Jezus gelijkheid en eenheid van leven inhielden en dus ondergeschiktheid van de vrouw gestopt moet worden in de naam van Jezus.Ik stel mij ten doel te laten zien dat God niet de geprojecteerde illusie is 'daarginds' en dat we onszelf niet geaccepteerd hebben als God als zelf als het levende-vlees.Geen opmerkingen:

Een reactie posten