dinsdag 19 juni 2012

Dag 64 - Kennis en Informatie opgeven voor Leven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat kennis macht is in plaats mezelf te realiseren dat echte macht in en als de Adem is, geen controle over anderen als mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren wat kennis en informatie is; in- form- atie is kennis gegoten in de vorm, het menselijke fysieke lichaam.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb anderen met kennis en informatie anderen te (willen) overtroeven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb nog meer kennis en informatie als is overgeleverd tot mij als de geest te nemen en me nog meer als de geest als kennis en informatie te 'evolueren' in plaats mezelf te realiseren dat met meer en meer ik meer gefrustreerd wordt omdat het geen leven is; wie ik werkelijk ben is oneindig als de adem.


De mens in slaap/koest gehouden binnenin
de roes van kennis en informatie Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien/realiseren/
begrijpen dat kennis en informatie alleen nooit de Natuur van de Mens kan veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik kennis en informatie daadwerkelijk nodig heb in plaats mezelf te realiseren dat mijn lichaam geen kennsi nodig heeft en ik het slechts gebruik/misbruik om te overleven als denk- en voelsysteem en ik mezelf niet binnenin en als de zelf-beweging toepas te doen wat het Beste is voor alle Leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb dat als ik me angstig voel ik de ander ga overladen met kennis en informatie in plaats van alles/ego los te laten en op te geven voor Leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het woord 'opgeven' vergeten te zijn als loslaten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb dat als en wanneer ik kennis en informatie opgeef voor Leven ik wakker word uit het denken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb dat als ik Backchat ervaar wat de onmiddelijke reactie is in gedachte, emotie, voelen, lichaamstaal, spreken, handelen het in feite angsten reflecteert onder de dekmantel van eigengerechtigdheid, woede, superioriteit, geharrewar, oordeel, eigenbelang, ego, roddel, afschuw, walging, liefde, verlichting om te rechtvaardigen dat geen verandering nodig is om te omarmen wat het beste is voor alle leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb dat als ik iemands woorden hoor en ik in mezelf ga praten dat dat backchat is ik in feite deelneem in kennis en informatie als hatelijke opmerkingen in mezelf over de ander ik mezelf verwijder uit het paradijs als het eten van de boom der kennis hetgeen rotte vruchten voorbrengt in plaats mijn gedachten te stoppen en de woorden van een ander door me heen te laten gaan als één en gelijk met mij.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te praten als afweer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien/realiseren/ begrijpen dat ik mezelf heb geprogrammeerd met de luttele gemanipuleerde kennis en informatie op Aarde dievan generatie op generatie  overgeleverd is in plaats mezelf te realiseren dat ik mezelf overgeleverd heb aan zelf-manipulatie binnenin de kennis en informatie die de Goden van het Bestaan hebben uitgestippeld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien/realiseren/ begrijpen dat de mens kennis en informatie is gegeven voor het vermaken en manipuleren van geest/lichaam om zodoende maximale afscheiding van het Fysieke/Aarde kuit te laten schieten, de mensheid te verdelen in en als zichzelf - waarbinnenin de mens de ultieme gebruiker wordt van het systeem, de uitgelezen consument die het systeem zal voeden door voortdurende aankopen met geld = energie om zo de matrix/het wereldsysteem voort te laten bestaan.


Wanneer en als ik mezelf realiseer dat ik allemaal kennis en informatie wil gaan spuien omdat het een ander doet wat mij niet bevalt - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe allemaal kennis en informatie te gaan spuien, omdat ik mezelf realiseer dat ik mezelf niet stuur, maar gestuurd wordt door gedachten, gevoelens en emoties. In plaats - kom ik overeen met een ander als mezelf en ondersteun ik mezelf en de ander in de realisatie/waarheid van zelf.


Ik stel mij ten doel kennis en informatie op te geven voor Leven.

ik stel mij ten doel controle over anderen op te geven.

Ik stel mij ten doel nederigheid te leven als mij - overeen te komen met een ander als zelf wanneer zij zeggen wat ik al begrijp omdat ik begrijpt dat mijn ondersteuning meer zal betekenen dan dat ik probeer een punt te maken dat ik meer weet.

Ik stel mij ten doel zelf-vertrouwen in wie ik ben te leven als mij, wetende/levende dat wat ik wandel voor/als het bestaan zal staan/blijven als zelf - wat de uitkomst ook moge zijn voor iedereen.

Ik stel mij ten doel geduld als een beweging van zelf toe te passen.Geduld is een beweging van zelf, het staat in het centrum van zelf/zelf's zijn die het bestaan vasthoudt in zelf als baken, de pilaar van/als zelf en hierin één en gelijk staat als en met het bestaan van wat zelf weet: wat ik spreek, hoe ik leef en zoals ik leid – de zekerheid van wie ik ben als bestaan is hier als mij, en ik wandel in ieder moment met/als de adem als deze zekerheid dat vertrouwen is op mijzelf als bestaan: dat ik blijf, dat ik sta en wat er ook zal komen - wij zullen hier zijn. Geduld is dus de zekerheid van zelf-vertrouwen in wie zelf is en wetende/levende dat wat we wandelen voor/als het bestaan zal staan/blijven als zelf – wat de uitkomst ook moge zijn voor iedereen.
~ Sunette Spies

Geen opmerkingen:

Een reactie posten