zaterdag 7 juli 2012

Dag 79 - Grijs gebied: Vrouwen in Vuur en Vlam - geseksualiseerd (boek)karakter
'Vijftig tinten grijs zet vrouwen in vuur en vlam!'


Voor context lees Geseksualiseerde Persoonlijkheid


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat als ik als mijn geest mezelf in vuur en vlam zet ik mijn menselijk fysieke lichaam/cellen letterlijk verbrand/in vlam zet door participatie in gevoelens en gedachten en zo daadwerkelijk verantwoordelijk ben voor de oplading/opvlamming van de onbewuste geest in en als de gehele mensheid.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het mannelijke karakter in het boek een combinatie is van ego en sex = catastrofe.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb niet toegestaan en aanvaard heb te kijken dat als ik een boek/woorden lees of deze het beste met alle leven op aarde voor hebben of dat het woorden zijn geschreven om er persoonlijk beter van te worden door aanzien, geld en geestverslaving mee te vermeerderen.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat vijftig tinten/schaduwen betekent dat ik in mezelf dien te zien/kijken welke schaduwen/boekkarakters ik in mezelf laat bestaan als de punten die een ander als deze wereld naar mij terugspiegelt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb dat er een lichtje gaat branden bij de term karakter en te realiseren dat karakters altijd te maken hebben met toneel/theater en dus het theater van het leven en niet echt leven is in eenheid en gelijkheid met zelf, onze lichamen en anderen; ik realiseer me dat we terug zijn in de middeleeuwen waar men ook geloofde dat de karakters in bijv. Shakespeares stukken echt waren.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat alleen robotten opgewonden kunnen raken en dat als wie ik ben geen opwinding nodig heeft om hier te leven als gelijken en voor elkaar te doen wat het beste is voor alle leven.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat opwinding leven is in plaats mezelf te realiseren dat het een systeem is dat ik in en als mezelf toegestaan en aanvaard heb in de veronachtzaming van mijn menselijk fysieke lichaam dat al die systemen in wezen niet aankan en daardoor uitgewoond wordt, sneller veroudert en eigenlijk afsterft ten behoeven van de gevoelens van de geest.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in een wereld/systeem waarin het als 'normaal' wordt gezien om verslaafd te zijn aan pornografische/erotische lectuur door niet te zien dat het zich slechts afspeelt binnenin mijn geest door middel van plaatjes/gedachten die op hun beurt gevoelens creëeren waarvan ik vervolgens afhankelijk word omdat ik de 'positieve high' ervaring als prettig ervaar en zo sluipenderwijze minder en minder deelneem in de fysieke realiteit, maar daar vertoef in en als mijn geest snakkende naar een volgende energetische kick/fix.

Ik stel mij ten doel aan te tonen dat het vuur van de geest ons menselijk fysieke lichaam opbrandt/verbrandt, ons vlees als het levende woord als wie we werkelijk vernietigt en dat ons als mensheid in vlammen zal doen opgaan mits we niet stoppen in en als deze toepassign van 'zelf'.


Ik stel mij ten doel aan te tonen dat ego en sex catastrofe is door te wijzen op het feit dat echte intimiteit begint met zelfintimiteit.Ik stel mij ten doel te zien/kijken of de woorden die ik deel/spreek het beste voor iedereen/alle leven in zich dragen of dat ik een karakter/persoonlijkheid in en als mezelf dien.Ik stel mij ten doel te zien/kijken welke karakters/punten anderen als mezelf naar en als mijzelf naar mij terugspiegelen om zo te stoppen met te bestaan in en als het wereldtoneel om werkelijk te worden als zelf-eerlijk, zelf-sturend organisme en mezelf te perfectioneren als leven van eenheid en gelijkheid.


Ik stel mij ten doel aan te tonen dat we slecht-s karakters zijn die spelen op het toneel van de wereld van sex, geld en liefde waarmee we onszelf als leven te kakken zetten en verminderen en dat we om werkelijk/echt te worden allen het proces van zelfvergeving in zelfeerlijkheid, zelfcorrectie, zelfverandering, ademen en schrijven dienen te wandelen.


 

Ik stel mij ten doel te laten zien dat sexuele opwinding een dwaalspoor is dat uitgelegd is voor, door en in het consumentisme om ons niet te realiseren wie we zijn als de adem van leven.


Ik stel mij ten doel te laten zien dat veroudering van het menselijk fysieke lichaam en sexuele opwinding/sex als systeem hand in hand gaan.
Leestip:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten