zaterdag 21 juli 2012

Dag 92 - Het Stenigende Karakter


http://retecool.com/tags/stenigen

Dit is een photoshop-impressieZoals bekend heeft vorige week een Orka (in het engels toepasselijk "killer whale" genoemd) een trainster gedood. Dramatisch, maar ook een beetje risico van het vak. Gelukkig hebben we de American Family Association die korte metten wil maken met Orka Tilly. Deze intens christelijke organisatieroept op om Orka Tilly te stenigen, opdat zoiets niet meer zal gebeuren: “...Indien een os een man of vrouw doodt, moet hij gestenigd worden. Zijn vlees mag niet worden opgegeten, en de eigenaar van het dier zal niet aansprakelijk worden gehouden...” En die paragraaf uit de bijbel (Exodus 21:28) is wat betreft de AFA ook van toepassing bij een Orka. Mocht de Orka het nog een keer flikken, dan mag wat betreft de AFA ook de eigenaar van het dier een steen tegen z'n hoofd krijgen. Heerlijk, wat een warm nest is dat geloof toch. door Reet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de stenen 'mijn' gedachten representeren waarmee ik een ander wezen als mezelf mee wil vernietigen omdat ik leven als één en gelijk niet waardeer - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf in zulke extreme mate van een ander wezen als mezelf te hebben afgescheiden dat ik mezelf niet zie en tot een onmenselijk/barbaars wezen verworden ben.
Geloof is de ernstigste misdaad tegen de mensheid als één
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf opgesloten te hebben in de kleine kerker geheten geest door mezelf te definiëren als 'christen' om vervolgens vanuit deze beperkte definiëring anderen als mezelf dezelfde beperkingen op te leggen en het lef te hebben alle leven op aarde te verontwaardigen door waanzigheden als gedachten mensen en dieren te stenigen.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik 'mijn' gedachten/het gedachte'goed' van stenigen overgenomen, gecopieerd en gedupliceerd heb van deGENEN die mij zijn voorgegaan en waarvan ik aangenomen heb dat ze het bij het rechte eind hadden; dat die gedachten niet van mij zijn en ik nooit onderzocht heb waar die gedachten nou vandaan komen, maar intussen wel andere wezens als mezelf wil doden vanwege hetgene in mijn hoofd als de geest voor echt aanneem en in werkelijkheid niet echt is.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb omwille van mijn gedachten andere wezens als mezelf te stenigen/doden.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb lager te worden dan de dieren door ze te (menen te moeten) stenigen in geval ze een man of vrouw doden.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard mezelf meer te wanen dan dieren.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat dieren hier leven in gewaarwording van alles en ik slechts besta als energetisch aftreksel van mijn menselijke geest.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat zulke daden onder ogen gezien moeten worden ten tijde van leven of op het moment van doodgaan omdat het proces is ingekeerd één met het universum zodat deze praktijken/gedachten voor eens en altijd stoppen.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de programmering van een boek (bijbel) te volgen zonder zelf met gezond verstand te zien, realiseren en begrijpen dat het ook nog doden van een dier nadat deze zijn overleving vrijstelde een ronduit mensonterende actie is.
---
Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat de stenen als de tot op DNA niveau gestolde gedachten/leugens/ afscheidingen van/in de menselijke geest zijn.
Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat de term 'christen' zelfmisbruik is omdat we allen bestaan als één en gelijk en we geen enkele definitie van zelf nodig hebben anders dan wie we zijn als eenheid en gelijkheid van leven.
Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat gedachtegoed - dat niet het beste dient voor de mensheid als één - slecht/kwaad is.
Ik ste mezelf ten doel aan te tonen dat het verdedigen van gedachten het verdedigen van de dood is, omdat gedachten dood zijn, ze ademen niet.
Ik stel mezelf ten doel aan te tonen hoe de mens met dieren en andere mensen omgaat bepaalt of hij/zij waardig is.
Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat als iemand andere wezens stenigt en/of doodt om de eigen denkbeelden overeind te houden iemand dan bestaat als demonische entiteit/ bezetenheid.
Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat we onze gedachten niet hoeven te volgen door ze eenvoudig te vergeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten