zondag 12 augustus 2012

Dag 109 - Het Zorgelijk om Kittens/Jong Leven Karakter

Dus, begrijp - er bestaat geen toeval - alle gebeurtenissen, ervaringen en beslissingen zijn door karakters altijd uiterst precies gepland om opzettelijk plaats te vinden. En daarom is iemand altijd voor alles verantwoordelijk, op elke manier. Omdat, zonder jou - zou het niet op exact de manier gebeurd zijn als het deed.

Bernard Poolman

 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een zorgelijk karakter te hebben gebouwd door bewust/opzettelijk angst te creëeren/ervaren voor het welzijn van jong leven/de nieuwe kittens in plaats mezelf te realiseren dat ik geen angst nodig heb om te doen wat het beste is voor alle leven/de kittens.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat zorgen maken in wezen angst is en angst altijd zelfonoprecht/angst voor zelf is - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn voor mezelf/mijn eigen angst.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren, dat ik datgene creëer wat ik vrees.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn om een fout te maken met de kittens.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me zorgen te maken over de ene kitten die zichzelf steeds langdurig verstopt zonder te eten.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik feitelijk mezelf verstop als leven als wie ik werkelijk ben door de participatie in gedachten, gevoelens en emoties van de geest.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten hoe ik de kitten die zich steeds verstopt kan assisteren en ondersteunen om minder bang te zijn - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te weten hoe ik mezelf kan assisteren en ondersteunen om niet bang te zijn in plaats mezelf te realiseren dat ik zelf zelfondersteunend kan worden door verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gedachten en emoties, door in het moment dat een gedachte, gevoel en/of emotie van geest in me opkomt zelfvergeving toe te passen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me zorgen te maken in plaats mezelf te realiseren dat zorgen iets is wat ik moet doen.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een enorme gedachten en emotionele stroom te hebben gecreëerd in en als mijn geest in verband met de ene kitten in plaats in mezelf op te staan als stroom van leven.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn voor het bijten van de kittens in plaats mezelf te realiseren dat ik feitelijk mezelf als mijn lichaam bijt door te participeren in angst.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven en te denken dat angst en vrees reëel zijn.    

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn voor pijn van de beet van kittens en andere dieren als honden.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in angst en vrees te leven.    


Zo ook vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb geen kinderen te willen in het huidige systeem omdat ik me dood zou zorgen om hun welzijn.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb geen kinderen te willen omdat ik in mijn vader het zorgelijke karakter gespiegeld zag en ik wist dat ik dit dan ook zou hebben geërfd - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een spiegel = geest gecreëerd/geërfd/gecopieerd te hebben van angst als gedachten, gevoelens en emoties in plaats mezelf hier te leven als een fysiek wezen in zelfoprechtheid één en gelijk als alles als de adem van leven.

---


Wanneer en als ik vergeef mezelf zie verstoppen als leven als wie ik werkelijk ben door de participatie in gedachten, gevoelens en emoties van de geest - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe mezelf te verstoppen als wie ik werkelijk ben door de participatie in gedachten, gevoelens en emoties van de geest, omdat ik me realiseer dat ik mezelf nie stuur, maar gestuud wordt door gedachten en emoties. In plaats - grond ik mezelf hier en stabiliseer ik mezelf in en als mijn fysiek als één en gelijk.

---


Ik stel mezelf ten doel zorgen-/angstvrij te leven.

 
Ik stel mezelf ten doel het zorgelijk karakter af te breken door zelfvergeving en zelfoprechtheid - door te stoppen bewust/opzettelijk angst te creëeren/ervaren voor het welzijn van jong leven/de nieuwe kittens in de realisatie dat ik geen angst nodig heb om mezelf en ander leven te assisteren en te doen wat het beste is voor alle leven.

 
Ik stel mezelf ten doel verantwoordelelijkheid te nemen voor de gebeurtenissen, ervaringen en beslissingen.

Ik stel mezelf ten doel de beslissing te nemen voor leven in plaats van voor angst.


Ik stel mezelf ten doel te stoppen mezelf te programmeren door, met en in angst.


Wel-Zijn

Het Gelijkheids-Geldsysteem zal het psychologische welzijn van mensen om een angstvrije levensstijl verzekeren. De focus ligt op het ondersteunen van leven om vervulling en geluk praktisch te leven op manieren waar zelfbevrediging geen enkel levend wezen of de omgeving zal schaden. Dit is om de voortzetting van de Aarde als een effectieve hulpbron voor het plezier van toekomstige generaties te verzekeren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten