maandag 13 augustus 2012

Dag 110 - Het Beste achter de Schermen werken Karakter

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te definiëren als het beste achter de schermen kunnen werken.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te definiëren als het liefste achter de schermen willen werken.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat er niet werkelijk zoiets bestaat als achter of voor de schermen werken, ze zijn beiden schijn omdat alles gelijk is en dus achter of voor de schermen werken één en gelijk is; dat dit slechts een realiteit in de geest is en reëel.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat 'alles' zich afspeelt binnenin onze geest als karakters die we opvoeren naargelang


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb als persoonlijkheid/geest te zijn gekomen tot het personaliseren/characteriseren van de voorbeelden in/als de wereld als het ouders/het wereldsysteem en waarom we als mensheid niet veranderd zijn, maar continu devolueren in/als ons leven in/als dit bestaan, omdat de Geest heerschappij heeft genomen over/van dit fysieke bestaan en mensheid als een geheel.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat er in de geest persoonlijkheden/karakters vooraan staan en persoonlijkheden/karakters die achteraan staan en we dit zodoende ook in de fysieke realiteit uitleven/manifesteren.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren dat de posities 'vooraan' staan en 'achteraan' staan geestesillusies zijn die gemanifesteerd zijn in de realiteit als te zien in de wereld/wereldsysyteem waar er vooraanstaanden en achterstanden bestaat hetgeen een polariteit in zelf is als in het wereldsysteem dat frictie/wrijving creëert en het fysieke bestaan misbruikt.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het liefst-achter-de-schermen-werken-karakter gebaseerd is op de persoonlijkheden/karkters die ik in mijn kindertijd voorgespiegeld kreeg en ik deze 'voorbeelden' automatisch/onbewust en onderbewust in mezelf als mijn lichaam heb opgeslagen/gepersonaliseerd/gekarakteriseerd.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat 'schermen' betekent dat ik mezelf ergens tegen wil be-schermen door te denken dat het 'achter de schermen werken' beste is voor me.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het beste achter de schermen kunnen werken in en als mij bestaat als het schermen om niet naar voren hoeven te treden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten