woensdag 29 augustus 2012

Dag 123 - Teamflow en groepsverhoudingen Gecorrigeerd

Naar aanleiding van het lezen van een uiteenzetting over Teamflow en groepsverhoudingen van een Personal-, Team- en Organisatie-Coach voor mensen en organisaties die stuur willen zetten op hun ontwikkeling en meer willen halen uit hun kwaliteiten, wil ik hier mijn aloude ergernissen rondom hoe de mens 'bekeken'' wordt vergeven.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb aloude ergernissen te hebben over hoe de mens/een ander bekeken wordt.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb dat als we iemand ontmoeten, iemand nieuw binnenkomt in een groep, we onmiddellijk een beeld maken van wie dat is en hoe hij/zij is in plaats te zien, realiseren en begrijpen dat datgene wat we in een ander zien, in feite datgene is onszelf zien.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb met deze beelden groepen te creëeren, teams met hun interactie patronen en sociale verhoudingen zonder te realiseren dat 'deze' beelden spinsels van de menselijke geest zijn en de mensheid in de fysieke realiteit één groep is waarvan de leden/delen zich van elkaar hebben afgescheiden door het toedoen van ieders geestesbewustzijnssysteem.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken/geloven dat teamflow vraagt om gelijkwaardigheid en diversiteit binnen het team in plaats te zien, realiseren en begrijpen dat werkelijke teamflow staat met gelijkheid en eenheid van leven van alle delen/mensen van het team.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb 'team' uit te vergroten naar de gehele mensheid maar in plaats daarvan in een tunnelvisie te gaan en te doen alsof samenwerken niet met iedereen moet kunnen; dat in welke afgescheiden 'groep' dan ook het ego overstegen dient te worden voor het creëeren van een werkelijk team mensen dat werkt en beweegt als één.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat hiërarchische verhoudingen in een groep de teamflow belemmeren.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken/geloven dat vrije uitwisseling van gedachten en ideëen ergens toe leiden in plaats mezelf te realiseren dat elke gedachte die niet het beste voor de hele mensheid inhoudt vergeven dient te worden in het praktisch gezonde verstand te focussen op wat het beste is voor allen.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken/geloven dat een groep gebaat is bij diversiteit in denken in plaats te zien, realiseren en begrijpen dat diversiteit in denken verdeeldheid zaait en dat de belangrijkste focus alleen hoeft te liggen op wat het beste is voor allen en dat de uitkomst verzekerd is.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb de onderlinge verschillen tussen mensen te gebruiken om te zien waar we ons van een ander afscheiden.Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken/geloven dat als mensen hetzelfde denken, ze weinig aan elkaar toevoegen en ze onvoldoende prikkelen om tot nieuwe gedachten te komen in plaats te zien, realiseren en begrijpen dat prikkelen alleen bestaat om energie = geld te genereren en nieuwe gedachten verkopen hetzelfde is als jezelf verkopen aan de hoogste bieder en niets anders is dan het zijn van een ordinaire dealer.Geen opmerkingen:

Een reactie posten