donderdag 6 september 2012

Dag 129 - Opgebouwde energieën van gevoelens en emoties op een ander uitkeren

 

Gelijkenissen

De ene kitten hier gaat vaak haar aandacht focussen op de andere kitten om dan vervolgens op de ander aan te vliegen. Nou heb ik van de hondenfluisteraar Cesar Milan opgepikt dat met dat focussen op iets/iemand de energie opbouwt in de geest en dat dan op een gegeven moment de 'aanval' komt, de opgebouwde energie zich uitkeert naar buiten. Dus ik zie het ene poesje dit vandaag weer doen en ineens daagt het me dat ik dat ook doe, naar mijn partner/huisgenoot - alhoewel ik al twee jaar terug op het Desteniforum heb gelezen van een gefixeerde ruggegraat/wervelkolom als de fysieke manifestatie/consequentie van fixatie. Pff - wat een blinde vink ben ik...

Fixatie (psychologie)


Fixatie is een begrip uit de psychologie. Bij fixatie blijft men steken in een bepaalde fase van de ontwikkeling van het luststreven. In de meeste gevallen treedt fixatie op als afweermechanisme bij het verwerken van negatieve gevoelens of emoties.
De mens komt gedurende zijn ontwikkeling telkens voor nieuwe uitdagingen en opdrachten te staan. Wanneer hij de eisen gesteld door een nieuwe ontwikkelingsfase niet aankan, met andere woorden wanneer de nieuwe opgaven niet tot bevrediging leiden, kan het Ich zich verdedigen door fixatie.


Fixatie (psychologie), abnormale preoccupatie met een bepaald onderwerp.


Fixatie (psycholinguïstiek), de pauzes tussen de snelle oogbewegingen tijdens het lezen, waarbij de ogen stilstaan op een bepaald woord;
Het 'luststreven' zie ik als energiestreven als de geest te fixeren op iets/iemand buiten zelf om zodoende zichzelf als de wereld op te laden in gedachten, gevoelens en emoties.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn aandacht te focussen/fixeren op iets/iemand om dan vervolgens iemand aan te vliegen met woorden, die ik in afscheiding in de geest heb gecreëerd en opgebouwd en waarvan ik meen dat ze over iets/iemand anders gaan in plaats mezelf te zien en vergeven voor de voorgeprogrammeerde woorden die ik spreek.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het/mezelf behoorlijk waardeloos te vinden dat ik me op mijn partner ben gaan fixeren, omdat ik mezelf realiseer dat dit abnormaal is - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te oordelen op mijn eigen fixatiegedrag.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te participeren in fixatie op mijn partner/anderen/mijn omgeving.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb fixatie als afweermechanisme bij het verwerken van negatieve gevoelens of emoties te hebben gecreëerd en zo een gefixeerde wervelkolom als consequentie heb gemanifesteerd in en als mijn lichaam.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik doordat ik mezelf fixeer op een ander mezelf te buiten ga/buiten mezelf ga en het vervolgens nodig heb deze opgebouwde/opgekropte energieën van gevoelens en emoties buiten mij uit te gaan uitkeren - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb zo een gesloten cirkel te maken waarbinnen ik mezelf als beperkt/benauwd blijf ervaren in plaats de energie te stoppen door hier mezelf te focussen op de ademhaling.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb praten als afweer te hebben gebruikt om niet de originele angst/zelfonoprechtheid te hoeven ervaren en dus geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor wat ik in mezelf heb toegestaan.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te rechtvaardigen in het fixeren op en vastklampen aan mijn partner omdat ik door, in en als angst mezelf verlamd heb - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb angst/reacties en afscheiding van mezelf te creëeren en daardoor mezelf als leven te verlammen waardoor ik het gedrag/patroon van fixatie ontwikkeld heb.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een abnormale preoccupatie met een bepaald onderwerp en/of een bepaald persoon/bepaalde personen te hebben.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mij en mijn lichaam te misbruiken door participatie in de energieën van gevoelens en emoties en hierin ook anderen als mezelf misbruikt te hebben omdat ik mezelf realiseer dat misbruik bestaat doordat Zelfmisbruik bestaat.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het bewustzijn in wezen een bron van fixatie is, door aandacht op dingen buiten zelf te richten in plaats van zelf hier als zelfaandacht te leven als alles als één en gelijk en te doen dat wat het beste is voor leven te creëeren voor iedereen op aarde.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb de macht van angst te zien, realiseren en begrijpen in dat ik angst gebruik in de relatie tussen mijn geest en het fysiek en om mijn geestesrelatie met het fysiek te controleren.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat omdat ik als kind veel aandacht =  energie heb gekregen van mijn vader ik dit patroon van aandacht = energie geven heb overgenomen/gecopieerd/gedupliceerd, niet realiserende een systeem voort te zetten.


*

Wanneer en als ik mezelf realiseer dat ik mezelf fixeer/focus op mijn partner - stop ik en adem ik 4 tellen in en houd ik 4 tellen vast - ik sta mezelf niet toe mezelf te fixeren/focussen op mijn partner, omdat ik mezelf realiseer dat het een angst = programma is. In plaats - pas ik 'in nood' de 4x4 ademhaling toe om helder te zien wat  hier is en ontspan ik me met mezelf, mijn lichaam en de omgeving.


*
 
 
Ik stel mezelf ten doel de afscheiding te stoppen door mezelf niet te focussen/fixeren op een ander, maar hier te blijven als geduld, zelfaandacht en gewaarzijn.
 
 
Ik stel mezelf ten doel te realiseren wat de relatie is tussen energie, relaties en ervaring vanaf het begin van het bestaan en de consequentie zoals we nu bestaan, als Geestesautoriteit over en van onze levens en fysieke lichamen.


Ik stel mezelf ten doel het verwerken van gedachten, gevoelens of emoties kort te sluiten door de gereedschappen van zelfvergeving in zelfeerlijkheid.

Desteni 'Ik' Proces: www.desteniiprocess.com


Eqafe zelfeducatiemateriaal: www.eqafe.com


Van relaties naar overeenkomsten met zelf als leven: www.desteniiprocess.com/courses/relationshipsGeen opmerkingen:

Een reactie posten