zondag 16 september 2012

Dag 140 - Ondervoeden Karakter versus Overvoeden Karakter

De Wet van Balans houdt tegenstellingen = polariteit = ongelijkheid in stand


Deze tegenstelling bestaat op aarde/in het wereldkarakter als de tegenstelling tussen de hongerenden en de welgestelden, arm en rijk, zij die hebben en zij die niet hebben. In elke menselijke geest/lichaam als elke cel zal het bestaan van overvoedings-/ondervoedingskarakters verwijderd dienen te worden om een praktische gezond lichaam/mensheid te kunnen realiseren.
 
 
 
 
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat als het overvoedingskarakter in de wereld/geest bestaat het tegengestelde ondervoedingskarakter ook moet bestaan, omdat alles zoals het nu bestaat in het ontwerp van polariteiten vervat zit.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb als kind tegenover mijn vader zittende aan de keukentafel en met mijn fysieke ogen ziende/waarnememde dat hij heel veel en naarstig zat te eten om stiekem het tegengestelde gedrag/karakter aan den dag te gaan leggen als dat van weinig/minutieus en lang(zaaaaaam) eten, niet realiserende dat ik hiermee een systeem in mezelf als de wereld in stand houdt van tegengestelden/polariteiten hetgeen frictie geeft in en als mijn menselijke fysieke lichaam en in en als de mensheid als één lichaam in zijn geheel.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb als kind naast mijn broer zittende aan de keukentafel en met mijn fysieke ogen ziende/waarnemende dat hij heel veel zat te eten het tegenovergestelde gedrag van heel weinig-eten-karakter ben gaan voeden/creëeren/imprinten in mijn vlees, niet realiserende dat ik daarmee een leven van stelselmatige ondervoeding creëer en daarmee op wereldniveau verantwoordelijk ben voor de massale ondervoeding binnen het besef dat geen enkele daad 'ongemoeid' gaat maar doorheen het hele collectieve onbewuste bewustzijnsveld resoneert.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb om mijn vader en broer te oordelen dat ze veel aten.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb uit angst voor het reptiel/overlevingssyteem wat met eten omhoog komt mezelf heb afgescheiden van mijn vader en broer en zo mijn eigen reptielenbrein-/geest heb gevoed door stilletjes te participeren in een 'goed' en 'fout' over veel/weinig eten.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb minder/weinig te eten als beter te zien/interpreteren in plaats mezelf te realiseren dat elke gedachte/oordeel als het serpent is  - en hierin vergeef ik mezelf dus dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb zo het serpent/gedachte/oordeel in en als mij te voeden als ook in de hele wereldgeest/het hele wereldbewustzijn.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb minder/weinig te eten als 'goed'/'positief'/'juist' in de geest te hebben gewaardeerd.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb veel/snel te eten als 'slecht'/'negatief'/'verkeerd' in de geest te hebben gewaardeerd.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf als ondervoedingskarakter beter te voelen dan mensen met het overvoedingskarakter.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik door participatie in het ondervoedingskarakter mezelf als mijn menselijk fysieke lichaam misbruikt hebt en hierin ook anderen als mezelf heb misbruikt.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik door participatie in het ondervoedingskarakter op de langere termijn de consequentie van de verz(w)akking van mijn lichaam heb gecreëerd doordat ik niet voldoende nutriënten voor het functioneren van mijn organen/weefsels/spieren tot me heb genomen.
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf vergist te hebben dat ik al zonder voedsel kon leven in plaats mezelf te realiseren dat dat pas mogelijk is wanneer ik alle systemen/kristallen uit mijn lichaam verwijderd heb.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te participeren in het van-de-lucht-leven-/weegschaalkarakter.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn vlees te hebben misbruikt door de polariserende werking van de geest.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb het verschil te zien, realiseren en begrijpen tussen trek en honger waarin honger is wat men ervaart in armoede/arme landen en dat trek ik wanneer de systemen in het lichaam gevoed moeten worden.
 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mee te lijden met de hongerenden in de wereld door te denken/vinden dat ik niet veel mag eten in plaats mezelf te realiseren dat dit geenszins een structurele oplossing biedt op wereldschaal, maar het juist in de hand werkt.
 
 
---
 
 
Ik stel mezelf ten doel mezelf verder te onderzoeken wat er is in mezelf dat ik nog niet begrijp als hoe deze wereld bestaat als een 1 op 1 replica van ons allen.
 
 
Ik stel mezelf ten doel aan te TONEN dat we allen moeten veranderen binnen het principe van 1+1+1+ om zo een wereld te creëeren die het fysieke leven/alle lichamen/alle leven ondersteunt in eenheid en gelijkheid.
 
 
Ik stel mezelf ten doel aan te TONEN dat door te stoppen te participeren in de polariteiten van onze geest het huidige wereldsysteem van extremen zal stoppen.
 
 
Ik stel mezelf ten doel mezelf te veranderen om zo het wereldkarakter te veranderen.
 
 
Ik stel mezelf ten doel aan te TONEN dat het wereldhongerprobleem kan eindigen met de invoering van het Gelijkheidsgeldsysteem.
 
 
Ik stel mezelf ten doel aan te TONEN dat als je zelfvergeving niet leeft in gedetailleerde correctie en specificiteit, je Verlicht zult eindigen met een hoge energiecapaciteit die je lichaam in de loop van de tijd ernstig zal beschadigen als gevolg van energiestromen, net als op de elektriciteitsnetten op aarde.
 
 
Ik stel mezelf ten doel aan te TONEN dat door heel veel denken en de overbelasting met energie die ofwel geuit werd ofwel onderdrukt, dat in de loop van de tijd de juiste stroming van de persoonlijkheidsstructuur blokkeert, aangezien het lichaam gedwongen is voortdurend de cellen te repareren die door energiemisbruik verbranden.
 
 
 
In de interviews van het Bewustzijn van de Kikker wordt gesproken over hoe we eerst niet aten en hoe ons CONSumeren zo gekomen is.

 
Het Bewustzijn van de Kikker - Deel 1


Het Bewustzijn van de Kikker - Deel 2


Het Bewustzijn van de Kikker - Deel 3


Het Bewustzijn van de Kikker - Deel 4Geen opmerkingen:

Een reactie posten