donderdag 27 september 2012

Dag 149 - Zelfcorrigerende Uitspraken Relatiepersoonlijkheden en -scenario's


Dit is een vervolg op de post van gister Dag 148 - Zelfvergeving Relatiepersoonlijkheden en Relatiescenario's.Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat we moeten kijken naar wat er achter de plaatjes(wereld) schuilgaat in de quantumgeest in het interdimensionele-dimensionele bestaan.

Ik stel mezelf ten doel geen scenario meer uit te spelen die we hier al tig keer hebben herhaald.

I
k stel mezelf ten doel in gelijkheid en geduld een vraag te stellen aan mijn partner en te stoppen met dwingen te antwoorden.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen met het 'vraag-en-antwoord-gesprek' te herhalen totdat ik er ziek van word en mezelf te realiseren dat ik mezelf en mijn lichaam daarin misbruik.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat we door de participatie in en als patronen ons steeds aan dezelfde steen stoten.

Ik stel mezelf te doel aan te tonen dat onze geest onze fysieken 'bewegen' in het kat en muisspel wat we met elkaar op aarde spelen.


Ik stel mezelf ten doel te stoppen geagiteerd te raken van iemand die vertelt wat al zichtbaar is, wat ik al kan zien en niet vertelt wat er achter het plaatje afspeelt.

Ik stel mezelf ten doel zelf uit mijn schulp = geest, achter mijn maskers vandaan, te kruipen en te stoppen vragen te stellen aan mijn partner zodat hij uit zijn schulp kruipt.


 
PERSOONLIJKHEDEN ZIJN MASKERS


Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat de Geest, als een apart systeem, ontworpen/ geprogrammeerd was om het Fysiek te bewegen, zodat we voor altijd slaaf zouden blijven van de geest/energie/systeem.


Ik stel mezelf ten doel te stoppen met kwaad te worden wanneer mijn partner wegloopt, omdat ik mezelf realiseer dat ik gedreven wordt door angsten die zich omzetten in allerlei reacties van gevoelens en emoties.


Ik stel mezelf ten doel de angst te stoppen dat de poesjes overvoed/ondervoed worden.


Ik stel mezelf ten doel er niet vanuit te gaan dat aan afspraken gehouden wordt zonder dat beiden daartoe een geschreven document hebben opgesteld in gezond verstand van leven in zelfovereenkomst.


Ik stel mezelf ten doel mijn relatiepersoonlijkheid verder uit te zoeken om zo mezelf te kunnen assisteren en ondersteunen te stoppen met emoties mee te laten spelen in de communicatie tussen mijn partner en mij. 


Ik stel mezelf ten doel communicatie in eenheid en gelijkheid te ontwikkelen met anderen als mezelf en wanneer en als ik communiceer met anderen hier te blijven in mijn lichaam en als de adem als het levende woord te spreken.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat we het fysiek enorm te frustreren door emotioneel te worden.

Ik stel mezelf ten doel Angst als controle verder uit te zoeken - hoe ik medeverantwoordelijk was/ben voor het voortzetten van deze angsthuishouding in de wereld/geest en mezelf ertoe zet zelfeerlijk met mezelf te zijn als allen door hier als de adem van leven samen te staan voor het beste voor alle leven.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat bewustzijn angst is en we in het moment van reageren slaaf zijn van onze eigen emoties.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen doordrongen van een toon van angst/emoties met mijn partner te communiceren.


Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat we als een radio bestaan die steeds hetzelfde herhaalt/uitzendt.

Ik stel mezelf ten doel daadwerkelijk te veranderen als en in een dynamische beweging van leven.


Ik stel mezelf ten doel elke uitademing als een DOOD te laten zijn - een loslaten - en het onbekende te vinden: het onvoorspelbare dat verborgen was in de regels en de structuur van het geaccepteerde bestaan. Hierin omhels ik dit ONVOORWAARDELIJK bij de inademing - om als leven te bewegen naar de beweging van leven - om leven los te maken van structuur en ontwerp naar dynamische beweging als zelf hier.Hierin bestaat DOOD niet meer
en is leven oneindig HIER
van vastzittend naar beweging - Beweging bestaat óf als systeem óf als onszelf
hierin
KIEZEN
we
totdat we de BEWEGING zijn en KEUZE NIET MEER is.
[door Bernard Poolman]

Desteni 'Ik' Proces www.desteniiprocess.com

Eqafe zelfeducatiemateriaal
www.eqafe.com

Van relaties naar overeenkomsten met zelf als leven
www.desteniiprocess.com/courses/relationships


Geen opmerkingen:

Een reactie posten