maandag 8 oktober 2012

Dag 158 - Quantum Mind en hoe de geest angst gebruikt als controle


Quantum Geest/Mindproces - We wandelen het quantumgeestbestaan in elk interview in slow motion.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen hoe we in feite als de geest in het fysieke in de graad/omvang van onmiddelijkheid in feite onszelf creëeren/scheppen en herscheppen als de geest in het fysiek waar de geest in het fysiek in een quantumtijdproces beweegt binnenin de fysieke ruimte-tijd proces van het menselijke fysieke lichaam.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb één en gelijk aan het fysieke lichaam te kunnen wandelen en wandelen in elk moment van ademen als adem, omdat mijn hele fysieke ervaring in dit fysieke bestaan getransformeerd is van fysicaliteit naar interdimensionaliteit als de quantumgeest in het fysiek.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen waarom en hoe het is dat ik in de geest gepreoccupeerd kan zijn met fantasieën, gedachtenpatronen, interne conversaties, backchats die niets van doen hebben met hoe het menselijk fysieke lichaam functioneert, op welke manier dan ook - toch, wanneer ik participeer in mijn interdimensionale realiteit als de geest, de rest van mijn fysieke lichaam nog gewoon funcioneert, in staat is om te ademen, om fysiek te leven.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen hoe het mogelijk is dat we kunnen bestaan in een quantumgeest alternatieve interdimensionale fysieke realiteit in onszelf terwijl onze fysieke menselijke lichamen automatisch voor ons functioneren.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat we in onze quantumgeest alternatieve interdimensionale fysieke realiteit geen één en gelijke relatie hebben en daarom geen controle over ons menselijk fysieke lichaam op welke manier dan ook, ons ademen, onze hartslag, onze organen, ons vlees, onze botten.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen hoe we in onze fysieke lichaam kunnen bestaan en tegelijkertijd niet. 
Quantum-mind-self-awareness-step-3
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen hoe weinig gewaarzijn we in feite hebben in het menselijk fysieke lichaam, hoe weinig we in feite weten van onze lichamelijke gedragingen, houdingen, gemanierdheden, gezichtsuitdrukkingen - en daarin hoe weinig we gewaar zijn van ons sturende principe, onze beslissing van wie we zijn in en als de woorden die we spreken.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb zelden een moment te nemen vóór ik spreek in het werkelijk beschouwen wie ik ben in de woorden die ik van plan ben uit te drukken, te communiceren of een stem te geven - alles komt simpelweg op, manifesteert in mezelf - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen hoe deze automatisering in feite echt opereert/werkt of functioneert in ons geest-fysieke bestaan, waarin automatisering betekent hoe gedachten automatisch in onze geesten opkomen, onze interne conversaties en backchat automatisch manifesteert en opstijgt, onze emoties en gevoelens, de onmiddelijke instant veranderingen in ons gedrag, waar we het ene moment de ene persoon kunnen zijn en het andere moment de andere.

 

Zie ook vorige interviews over Gedachte en Gedachtecreatie.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bezet/in beslag genomen te zijn door een quantum-interdimensionale geest met zijn relatie tot realiteit in NIET het startpunt van gelijkheid en eenheid maar van controle.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de geest de realiteit interpreteert of percipieert door vorm, door modellering, door ontwerp, meer dan het doet door kleur als wat we zien met onze menselijke fysieke ogen.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de geest controle neemt over het detail dat we in feite niet zien in en door onze fysieke ogen.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen hoe we deze realiteit echt zien, of waar we fysiek mee omgaan, dat we een algemeen perspectief krijgen van wat we fysiek zien - we niet het echte detail zien van de structuur of kleuring, de substantie van andermans haar, of het detail van de lijnen op hun gezicht, het detail van de kleine rimpels wanneer ze lachen, hun ogen of hun mond tenzij men echt opzettelijk naar de persoon zou gaan en hun gezicht met de ogen zou scannen - wat aangeeft tot welke omvang we generaliseren wat we zien en niet in feite specifiek zien, die verantwoordelijkheid heeft de geest op zichzelf gegeven.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in de angst voor een spin een persoonlijkheid in de geest gecreëerd te hebben in wie ik ben in relatie tot alle spinnen in de wereld.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb één moment te hebben met één menselijk wezen dat de geest/quantumgeest/fysieke bestaan een bepaalde persoonlijkheid naar creëert en elk menselijk wezen dat op enigerlei manier gelijkt elk nauwkeurig deel van dat zeg 'overeenkomstige' menselijk wezen, ik de exacte één en gelijke persoonlijkheidactivatie naar/naartoe zou hebben in plaats dat individuele menselijke wezen te zien als wie ze zijn voor wat ze zijn voor wie ze zijn in het leren kennen van hen en vandaar in het hen en zelf de mogelijkheid te geven om te zien wie ze zijn - alleen van daar een beoordeling te maken - helaas hebben we onze beoordelingen van mensen voorbeschikt en gegeneraliseerd, van het dierenrijk, van insecten, van de natuur, van alles in het bestaan, gebaseerd op de bestaan van de geest van controle.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat we controle voeren door angst - als hoe de geest angst gebruikt als controle.

 

 

 Ik stel mezelf ten doel uit de quantumgeest/quantumtijd te wandelen naar/in het fysiek als de aardetijd als adem.

 

Ik stel mezelf ten doel het proces van gedachtecreatie in mijn geest-fysieke bestaan te wandelen.

 

Ik stel mezelf ten doel mezelf te leren kennen waarom en hoe het is dat ik in de geest gepreoccupeerd kan zijn met fantasieën, gedachtenpatronen, interne conversaties, backchats die niets van doen hebben met hoe het menselijk fysieke lichaam functioneert.

 

Ik stel mezelf ten doel het proces in slow motion te wandelen, mezelf door stap voor stap processen te laten gaan die in feite in onze geest-fysieke bestaan manifesteren, in de creatie en manifestatie en opkomst van wat we ervaren in ons geest-fysieke bestaan zoals gedachten, interne conversaties, back chats, emoties, gevoelens en gedragingen - deze zijn slechts de primaire bewuste geestcomponenten waar we ons momenteel gewaar van zijn, maar de reikwijdte van de quantummultidimensionaliteit in het fysieke, al de processen die erin betrokken zijn die zulke componenten tot mijn bewuste geest brengen is uitgebreid.

 

Ik stel mezelf ten doel één en gelijk aan het fysieke lichaam te leren wandelen in elk moment van ademen als adem door het proces van schrijven, zelfvergeving en zelfcorrigerende uitspraken.


Ik stel mezelf ten doel individuele menselijke wezens te zien als wie ze zijn voor wat ze zijn voor wie ze zijn in het leren kennen van hen en vandaar in het hen en zelf de mogelijkheid te geven om te zien wie ze zijn - alleen van daar een beoordeling te maken.

 

Ik stel mezelf ten doel angst als controle te onderzoeken in mezelf en te verwijderen door schrijven, zelfvergeving en zelfcorrectie.Wandel het Aardeproces/gelijkheidsproces mee met mij
 www.desteniiprocess.com


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten