dinsdag 30 oktober 2012

Dag 172 - Zelfvergeving/-correctie Gedachten, gevoelens en emoties | Deel 1

D.d. 27 oktober 2012


          Gedachtendimensie:

Anderen hebben liever dat ik er niet ben.

Anderen zijn meer fun om mee om te gaan.

Ik ben onverbeterlijk en kan maar beter uit de groep/proces stappen.

Ik ben te verknipt om mezelf als leven te realiseren.

Ik kan mijn lichaam en mijn leven niet meer genezen van de ziekte/verslaving van het denken/gedachten.

Anderen kunnen plezier maken met elkaar en ik niet.

Ik ben niet in staat plezier te maken met anderen.Gevoelensdimensie:


Verlangen me in stilte gewoon op m'n gemak te ervaren met/als in mezelf/mijn lichaam in het bijzijn van anderen.


Verlangen echt oprecht plezier met anderen te kunnen ervaren.


Emotionele dimensie
:Verdriet dat ik denk dat ik sociaal niet meer mee kan komen met anderen.

Verdriet dat ik niet adequaat genoeg ben als/met anderen.


Ik voel me weggezet door andere mensen.

Ik voel me minder dan de rest.


Angst dat ik in/onder de groep/massa niet meer van m'n gecreëerde ego afkom.Zelfvergeving Gedachtendimensie
:Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat anderen liever hebben dat ik er niet ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat anderen meer fun zijn om mee om te gaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik onverbeterlijk ben en maar beter kan stoppen en uit de groep/proces stappen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik te verknipt om mezelf als leven te realiseren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik mijn lichaam en mijn leven niet genezen van de ziekte van het denken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat anderen plezier kunnen maken met elkaar en ik niet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken dat Ik ben niet in staat plezier te maken met anderen.
Zelfvergeving Gevoelensdimensie:


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in
een verlangen me in stilte gewoon op m'n gemak te voelen met/als in mezelf/mijn lichaam in het bijzijn van anderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in een verlangen echt oprecht plezier met anderen te kunnen ervaren.
Zelfvergeving Emotionele dimensie:Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb verdriet te ervaren i n dat ik denk dat ik sociaal niet mee kan komen met anderen.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb verdriet te ervaren dat ik niet adequaat genoeg ben als/met anderen.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me weggezet te voelen door andere mensen.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me minder te voelen dan de rest.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard deel te nemen in angst dat ik in/onder de groep/massa niet meer van m'n zelfgecreëerde ego afkom.


Zelfcorrigerende Uitspraken Gedachtendimensie
:

Wanneer en als ik mezelf zie denken dat anderen hebben liever dat ik er niet ben - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te denken dat anderen liever niet hebben dat ik er bij ben, omdat ik mezelf realiseer dat ik mezelf misbruik in/met het denken en ik feitelijk mezelf er niet bij wil hebben.  In plaats - wijd ik mezelf aan mezelf en stabiliseer ik mezelf in de adem.


Wanneer en als ik mezelf zie denken dat anderen meer fun zijn om mee om te gaan - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te denken dat anderen meer fun zijn om mee om te gaan dan ik, omdat ik mezelf realiseer dat ik mezelf aan het vergelijken ben met anderen en ik zodoende mezelf het plezier in het leven ontneem. In plaats - breng ik mijn aandacht hier terug op mezelf en sta ik mezelf toe plezier te hebben in en met wat ik doe.


Wanneer en als ik mezelf zie denken dat ik onverbeterlijk ben en maar beter kan stoppen en uit de groep/proces stappen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te denken dat ik onverbeterlijk ben en maar beter kan stoppen en uit de groep/proces stappen, omdat ik mezelf realiseer dat ik 'er' niet uit kan stappen, ik ben hier, het proces is hier. In plaats - vertraag ik mezelf en fluit ik mezelf terug op het moment dat ik in mijn hoofd ga.


Wanneer en als ik mezelf zie denken dat ik te verknipt om mezelf als leven te realiseren - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te denken dat ik te verknipt ben om mezelf als leven te realiseren, omdat ik mezelf realiseer dat het denken juist is hoe/waardoor ik mezelf verknip. In plaats - sta ik mezelf toe uit mijn hoofd te komen en op te staan in mezelf als leven in elk moment van ademen.


Wanneer en als ik mezelf zie denken dat ik mijn lichaam en mijn leven niet meer kan genezen van de ziekte van het denken  - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe denken dat ik mijn lichaam en mijn leven niet meer kan genezen van de ziekte/verslaving van het denken/gedachten. In plaats - wandel ik mezelf adem voor adem terug in mijn lichaam en pas ik mezelf toe als wat het beste is voor leven.


Wanneer en als ik mezelf zie denken dat andere mensen plezier kunnen maken met elkaar en ik niet - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te denken dat anderen plezier kunnen maken en ik niet, omdat ik mezelf realiseer dat ik mezelf vergelijk met anderen en mezelf zo het plezier met anderen ontneem. In plaats - breng ik mijn aandacht hier terug op mezelf en leer ik het woord plezier te ervaren als me als het levende woord dat ik ben.


Wanneer en als ik mezelf zie denken dat ik niet in staat ben plezier te maken/ervaren met anderen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe dat te denken dat ik niet in staat ben plezier te maken/ervaren met anderen. In plaats - stel ik mezelf ten doel uit mijn intellect te stappen en hier in het leven als iedereen te bewegen.


Zelfcorrectie Gevoelsdimensie:


Wanneer en als ik mezelf zie deelnemen in een verlangen me in stilte gewoon op m'n gemak te voelen met/als in mezelf/mijn lichaam in het bijzijn van anderen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe deel te nemen in een verlangen me in stilte gewoon op m'n gemak te voelen met/als in mezelf/mijn lichaam in het bijzijn van anderen, omdat ik mezelf realiseer dat ik mezelf heb afgescheiden van stilte en gemak als wie ik ben. In plaats - sta ik mezelf toe terug te keren naar de staat van stilte en gemak als mij en leef ik de woorden stilte en gemak als wie ik ben.

Wanneer en als ik mezelf zie deelnemen in een verlangen echt oprecht plezier met anderen te kunnen ervaren - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe deel te nemen in een verlangen echt oprecht plezier met anderen te kunnen ervaren, omdat ik mezelf realiseer dat ik plezier niet leef als wie ik ben, maar geleid wordt door de energie van gedachten en emoties. In plaats - breng ik mijn aandacht hier op en als mezelf en corrigeer ik om te beginnen de relatie met mezelf.Zelfcorrectie Emotionele dimensie
:Wanneer en als ik mezelf realiseer verdriet te ervaren i n dat ik denk dat ik sociaal niet meer mee kan komen met anderen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe verdriet te ervaren i n dat ik denk dat ik sociaal niet mee kan komen met anderen. In plaats - stel ik mezelf ten doel gelijk te worden aan allen en mezelf her te programmeren als een sociaal wezen.


Wanneer en als ik mezelf realiseer verdriet te ervaren dat ik niet adequaat genoeg ben als/met anderen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe verdriet te ervaren dat ik niet adequaat genoeg ben als/met anderen, omdat ik mezelf realiseer dat ik in de participatie in gedachten en emoties mezelf ongelijk maak aan leven. In plaats - stop ik gedachten en word ik stil in mij.Wanneer en als ik mezelf realiseer me weggezet te voelen door andere mensen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe me door andere mensen weggezet te voelen, omdat ik mezelf realiseer dat ik feitelijk mezelf wegzet als leven als wie ik ben. In plaats - sta ik op in mezelf als de adem en zet ik mezelf hier neer als leven van eenheid en gelijkheid als iedereen gelijk om te kunnen leren van anderen als mezelf. 
 
Wanneer en als ik mezelf realiseer me minder te voelen dan de rest - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe me minder te voelen als de rest, omdat ik mezelf realiseer dat ik mezelf niet leid maar geleid wordt door gedachten en emoties. In plaats - sta ik hier gelijk als alles en iedereen en draag ik bij aan het creëeren van leven voor iedereen gelijk.

Wanneer en als ik mezelf zie deelnemen in angst dat ik in/onder de groep/massa niet meer van m'n zelfgecreëerde ego afkom- stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe deel te nemen in angst dat ik in/onder de groep/massa niet meer van m'n zelfgecreëerde ego afkom, omdat ik mezelf realiseer dat ik datgene creëer waarvoor ik bang ben. In plaats - sta ik op als de massa/groep en neem ik verantwoordelijk voor allen als één.

Wordt vervolgd...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten