Dag 178 - Zelfcorrectie Angsten omtrent Werk en Inkomen

Dit is een vervolg op Dag 177.


Zelfcorrigerende Uitspraken Gedachtendimensie


Wanneer en als ik mezelf zie participeren in de gedachte ik kan geen werk meer vinden - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te participeren in de gedachte ik kan geen werk meer vinden, omdat ik mezelf realiseer dat ik niet zelfsturend ben maar geleid wordt door gedachtes en emoties. In plaats - leef ik hier in het moment van ademen en neem ik de tijd om me te oriënteren op de arbeidsmarkt.

Wanneer en als ik mezelf zie participeren in de gedachte dat ik me moet schamen dat ik geen werk heb - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te participeren in de gedachte dat ik me moet schamen dat ik geen werk heb. In plaats - stop ik met denken wat anderen van me denken en doe ik dat wat ik van mezelf vereis te doen.

Wanneer en als ik mezelf zie participeren in de vraag hoe het met mijn toekomst moet - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te participeren in de vraag hoe het met mijn toekomst moet, omdat ik me realiseer dat ik niet hier ben maar daar in de toekomst/geest. In plaats - breng ik mezelf hier in het moment en werk ik adem voor adem naar dat wat ik met mijn leven wil.

Wanneer en als ik mezelf zie participeren in de gedachte ik moet eruit omdat ik een te grote mond heb - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe participeren in de gedachte ik moet eruit omdat ik een te grote mond heb, omdat ik me realiseer dat ik mezelf bewust omlaag wil halen. In plaats - houd ik me bezig met mezelf en werk ik aan mezelf om zelfoprecht te worden.

Wanneer en als ik mezelf zie participeren in de gedachte ik ben een persona non grata - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te participeren in de gedachte ik ben een persona non grata, omdat ik me realiseer dat elke persona (persoonlijkheid) onwenselijk is. In plaats - stap ik uit alle pesona's/persoonlijkheden/karakters en word ik echt wie ik ben als eenheid en gelijkheid van leven als adem in het fysiek.

Wanneer en als ik mezelf zie participeren in de gedachte ik doe niet mijn best om blij te doen tegen klanten/mensen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te participeren in de gedachte ik doe niet mijn best om blij te doen tegen klanten/mensen, omdat ik me realiseer dat ik niet blij hoef te doen. In plaats - stabiliseer ik mezelf in het fysiek en word ik constant in elk moment. 
 Zelfcorrigerende Uitspraken Gevoelensdimensie


Wanneer en als ik mezelf realiseer wel blij te zijn dat ik daar niet meer hoef te werken met die veel te lange eentonige diensten - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe wel blij te zijn dat ik daar niet meer hoef te werken met die veel te lange eentonige diensten, omdat ik mezelf realiseer dat ik zelfonoprecht ben in gevoelens. In plaats - stop ik de conversaties in mezelf en richt ik mezelf op wat er de dag door gedaan dient te worden als wat het beste is voor alle leven.Zelfcorrigerende Uitspraken Emotiedimensie


Wanneer en als ik mezelf realiseer bang te zijn niet meer aan fatsoenlijk werk te komen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe bang te zijn niet meer aan fatsoenlijk werk te komen, omdat ik me realiseer dat ik angst gebruik als/om controle te voeren. In plaats - laat ik alles los en richt ik me op het doen van een studie met werkperspectieven.
 

Wanneer en als ik mezelf zie vrezen voor ons werk en inkomen in de toekomst - stop ik en adem  ik - ik sta mezelf niet toe te vrezen voor ons werk en inkomen in de toekomst, omdat ik mezelf realiseer dat angst een programma is en me niet dient in de werkelijkheid. In plaats - breng ik mezelf tot de orde van de dag en werk ik met wat hier is in het moment.

Wanneer en als ik mezelf realiseer onzeker te zijn over hoe ik mijn werk doe in de matrix - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe onzeker te zijn over hoe ik mijn werk doe in de matrix, omdat ik mezelf realiseer dat ik mijn voorprogrammering laat overnemen. In plaats - vestig ik mezelf als zelfvertrouwen in het doen/dienen wat het beste is voor iedereen.


Wanneer en als ik mezelf realiseer verontwaardigd te zijn dat ik gewoon eruit gewipt kan worden onder de noemer van de Flexwet - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe verontwaardigd te zijn dat ik er gewoon uitgewipt kan worden onder de noemer van de Flexwet, omdat ik mezelf realiseer dat ik het persoonlijk neem terwijl het huidige systeem leven niet ondersteunt.


Teken de petitie voor een onvoorwaardelijk basisinkomen – OBIReacties

Populaire posts van deze blog

Dag 477 Is onze tweede natuur de geest? En onze eerste natuur dan het fysieke?

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2