dinsdag 13 november 2012

Dag 180 - Zelfcorrectie voor Zelfspot en aanverwant Zelfmisbruik

Wanneer en als ik mezelf zie participeren in de gedachte ik ben 46 - mijn maatschappelijke leven is voorbij - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe participeren in de gedachte ik ben 46 - mijn maatschappelijke leven is voorbij, omdat ik mezelf realiseer dat ik niet zelfsturend ben maar me laat leiden door de geest. In plaats - ga ik Gelijk staan aan het Leven als de Kracht, als de Bron, als het Leidinggevende Principe van mezelf en geef ik mezelf richting volgens wat het Beste is voor Allen.


Wanneer en als ik mezelf zie denken dat zelfspot oké is/toegestaan is - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat zelfspot niet oké/toegestaan is. In plaats - kijk ik naar Waar en Hoe al deze 'onacceptabele punten' als o.a. zwarte humor in mezelf bestaan en hoe deze te veranderen.

Wanneer en als ik mezelf zie denken dat zelfspot een vorm is van zelfkennis - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat zelfspot geen werkelijke zelfkennis is, maar Kennis om mezelf onderuit te halen. In plaats - sta ik mezelf toe mezelf te leren kennen/begrijpen als eenheid en gelijkheid van leven en Kennis te gebruiken om het Leven werkelijk te ondersteunen.


Zelfvergeving Gevoelensdimensie

Wanneer en als ik mezelf het grappig/humor zie vinden de spot met mezelf te drijven - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe de spot met mezelf drijven grappig/humor te vinden, omdat ik mezelf realiseer dat ik Gelijk ben aan datgene dat ik accepteer en toesta in mezelf. In plaats - neem ik Zelfverantwoordelijkheid en verander ik mezelf in mijn dagelijkse realiteit.

Wanneer en als ik mezelf realiseer plezier te ervaren met de spot met mezelf te drijven - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe plezier te ervaren met de spot met mezelf te drijven, omdat ik mezelf realiseer dat ik mezelf expres verklein. In plaats - word ik gewaar wanneer en als ik in de val van zelfspot val en ondersteun ik mezelf in het gelijkstaan aan en als mezelf als alles.Wanneer en als ik zie, realiseer en begrijp dat de spot met mezelf drijven in werkelijkheid mezelf als leven als wie ik ben omlaag halen is en werkelijk heel verderfelijk is - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik mezelf omlaag haal/kleineer door de spot met mezelf te drijven. In plaats -

Wanneer en als ik zie, realiseer en begrijp dat de spot met mezelf drijven een verdedigingsmechanisme is van de geest om te overleven als (negatieve) energie - stop ik en adem ik - ik realiseer dat ik iemand voor wil zijn in geval van een negatieve uitlating over mij. 

Wanneer en als ik mezelf realiseer plezier (energie) te ervaren mezelf omlaag te halen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe plezier te ervaren in mezelf omlaag te halen, omdat ik mezelf realiseer dat de geest zich verrijkt met de energie van plezier mij omlaag te halen.Zelfvergeving Emotiedimensie

Wanneer en als ik mezelf realiseer mezelf minder te achten/minachting te ervaren naar mezelf- stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe mezelf minder te achten/minachting te ervaren naar mezelf, omdat ik mezelf realiseer dat ik participeer in een programma.

Wanneer en als ik mezelf realiseer te balen van mezelf me fysiek onbehaaglijk te voelen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te balen van mezelf me fysiek onbehaaglijk te voelen, omdat ik mezelf realiseer dat het tijdelijk is doordat ik de programmering stop om zelfeerlijk te worden met mezelf.

Wanneer en als ik mezelf zie participeren in zelfspot - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te participeren in zelfspot, omdat ik mezelf realiseer dat ik mezelf misbruik.


Wanneer en als ik mezelf realiseer de spot met mezelf te drijven - stop ik en adem ik- ik sta mezelf niet toe de spot met mezelf te drijven. In plaats - ga ik gelijk staan aan alles van mezelf en pas ik mezelf praktisch toe binnenin wat het beste is voor leven.

Wanneer en als ik mezelf realiseer de spot met iets/anderen te drijven - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe de spot met iets/anderen te drijven, omdat ik me realiseer dat de spot drijven geen substantiële aandrijvingskracht is voor mijn fysieke leven, maar slechts energie. In plaats - realiseer ik mezelf als fysiek wezen hier gewaar van de ademen en ontwikkel ik mezelf als een mens van substantie.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten