Dag 206 - Zelfvergeving Schaamte/Angsten, een lus van 8 jaar gemaakt


8 is een lus - lol -
"..., dit fysieke bestaan - al hetgeen Fysiek is als de aarde, de omgeving, de dieren/insecten, het universum - structureert/regelt zijn bestaan niet af volgens 'Data en Tijden', maar veeleer volgens Cycli en Series/Reeksen van Gebeurtenissen die in een Consequentie in het Fysiek accumuleren." - Sunette Spies


Schaamtesysteemdemon - Ik ben weer op het punt uitgekomen waar ik vrijwel exact 8 jaar geleden was en wel bij het aanvragen van een bijstandsuitkering, nadat ik toen en nu de relaties die ik had met een mannelijk wezen beëindigde. De schaamte was destijds zo groot dat ik een uitkering aan moest vragen, dat ik ervoor 'gekozen' heb iemand in huis te nemen die voor inkomen kon zorgen. Ik realiseer me nu dat deze relatie gebaseerd was op schaamte, angst voor verandering en angst voor verlies. Intussen heb ik geen probleem met het aannemen van een uitkering doordat ik van Desteni heb geleerd: het geld-/wereldsysteem faalt en is aan vervanging toe.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat schaamte een van de systeemdemonen is van een driehoekmanifestatie samen met angst voor verandering en angst voor verlies. Ik wil geen systeem meer zijn, ik wil mezelf als leven ervaren en wat dat echt betekent. 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een idee te hebben van mezelf en niet te willen dat mensen een ander idee van me hebben - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb bang te zijn en me iets aan te trekken van wat anderen zullen zeggen en andere mensen zullen doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat 'schaamte' in feite betekent dat ik bang ben voor verandering - dat ik bang ben wat andere mensen van me zullen denken als ik verander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb angst te ervaren voor verandering.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me te verbergen met rechtvaardiging door schaamte dat ik verandering vrees, omdat ik weet dat wanneer ik verander mijn wereld zal veranderen en mijn relaties met diegenen in mijn wereld zullen veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb bang te zijn voor reacties van mensen dat ik leef van een bijstanduitkering.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb liever op te gaan in de maatschapij als een kameleon en van de systemen te zijn dan mezelf in mijn individuele proces te assisteren omdat ik begrijp dat zij, uiteindelijk, hier ook zullen geraken.~~~~

Ik stel mezelf ten doel dat wanneer schaamte ergens in mijn wereld bestaat ik terug moet gaan naar angst voor verlies en angst voor verandering omdat ik weet dat schaamte stamt van angst voor verandering, wat afstamt van angst voor verlies, omdat ik iets gemist heb waar schaamte nog steeds in bestaat.

Ik stel mezelf ten doel de driehoeksmanifestatie los te laten. 

Ik stel mezelf ten doel aan te TONEN dat het huidige systeem faalt in het verschaffen van een leven voor iedereen gelijk en vervangen dient te worden door een systeem gebaseerd op eenheid en gelijkheid.


Ondersteunend Interdimensionaal Portaal Interview Life Review - The Relationship between Fear, Guilt and Shame MP3GRATIS Desteni 'Ik' Proces Lite + buddy http://lite.desteniiprocess.com/


Desteni 'Ik' Proces Pro + buddy www.desteniiprocess.comEqafe zelfeducatiemateriaal www.eqafe.comVan relaties naar overeenkomsten met zelf als leven www.desteniiprocess.com/courses/relationships


Reacties

Populaire posts van deze blog

Dag 477 Is onze tweede natuur de geest? En onze eerste natuur dan het fysieke?

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2