woensdag 26 december 2012

Dag 212 - We bestaan in en als Porno = Plaatjes kijken Cultuur

We bestaan in en als een Porno Cultuur.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat plaatjes als mensen kijken (als bijv. op een terras zitten) in deze holografische gesystematiseerde realiteit bestaat om ons er energetisch aan op te laden/winden en in die zin mensen kijken in wezen gelijk is aan Porno, als een masturbatie via de geest door middel van gedachten/gevoelens/emoties.TerrasIk vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een 'positieve' energetische ervaring te beleven bij het zien van mensen die ik als 'aantrekkelijk' percipieer in plaats mezelf te realiseren een plaatje van een plaatje in de plaatjeswereld waar te nemen waarbij ik uit eigenbelang in en als de geest een bepaalde energie op basis van een bepaalde gedachte, gevoel of emotie creëer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb opgewonden te raken bij het zien van het plaatje van een aantrekkelijke man.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb onder de indruk te raken bij het zien van de plaatjes van wat ik als 'mooie' man of vrouw percipieer in plaats mezelf richting te geven als één en gelijk aan alles wat ik zie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te begrijpen waarom mensen het zo heerlijk vinden om op een terras te zitten en mensen te gapen in plaats me te realiseren dat het een energiegaring is voor de imaginaire geest, een geestelijk masturbatiesysteem omdat we batterijen zijn om de matrix op te laden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf als beter te ervaren dan mensen die op een terras zitten en mensen kijken in plaats mezelf te realiseren in onbegrip deel te nemen in en als mijn Ego/Geest/Energie als een verholen oordeel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat we energie, 'positief', 'neutraal' of 'negatief', opzuigen als vampiers - zoals we ook Olie die uit de Aarde komt dat het bloed is van de Aarde gebruiken voor onze energie.

~~~

Ik committeer mezelf te stoppen mezelf geestelijk op te laden/winden/masturberen in de participatie in gedachten/gevoelens/emoties bij het kijken naar mensen. Ik realiseer me dat andere mensen mij zijn..

Ik committeer mezelf alle mensen als gelijken te zien en behandelen.

Ik committeer mezelf om bij het zien van extreem 'mooie' mensen niet weg te vliegen maar hier te blijven in gewaarzijn van het tijd-ruimte continuüm en mezelf te gronden in het fysiek.

Ik committeer mezelf op het onderzoeken van mezelf op verholen oordelen in mijn gedachten/woorden en daden.


Ik committeer mezelf aan te tonen dat we vampiers zijn die energie opzuigen zoals we ook de aarde/ons menselijk fysieke lichaam gebruiken voor onze energie. 
In de interviews van het Bewustzijn van de Kikker wordt gesproken over hoe we eerst niet aten en hoe ons CONSumeren zo gekomen is.

 
Het Bewustzijn van de Kikker - Deel 1


Het Bewustzijn van de Kikker - Deel 2


Het Bewustzijn van de Kikker - Deel 3


Het Bewustzijn van de Kikker - Deel 4


Wandel het proces naar Leven mee!
Desteni 'Ik' Proces Lite (+ buddy) http://lite.desteniiprocess.com

Desteni 'Ik' Proces Pro (+buddywww.desteniiprocess.com

Eqafe zelfperfectiemateriaal: www.eqafe.com

Wil je ook transformeren van relaties hebben naar overeenkomsten leven? www.desteniiprocess.com/courses/relationships
 

1 opmerking: