vrijdag 28 december 2012

Perspectief op: ik wou dat ik nog een kind was | Terug naar onschuld

 

Laten we kijken naar een kind: Onschuld in zelfexpressie in het moment - onvoorwaardelijk in zelfexpressie als wie ze zijn in het moment. Een kind heeft geen GEEST, gedachten, gevoelens of emoties die ze accepteren en toestaan hen te beïnvloeden of controleren - ze zijn gewoon hier in het moment als wie ze zijn - open en kwetsbaar zeggende: Dit is wie ik ben - ik hou van mij, ik accepteer mij, ik geniet van mij. 


Dus, dit proces is de 'terugkeer naar de onschuld' van jou als jou als wie je bent - omdat het nog hier is als jou, het is niet verloren - het is alleen dat je 'bent vergeten over jou' en de wereld en anderen geaccepteerd en toegestaan hebt je te beïnvloeden / je te controleren / je te sturen binnenin jezelf door je te accepteren en toe te staan te reageren naar hen - dan natuurlijk gelovend / denkend dat je de geest bent binnenin jou van gedachten, gevoelens en emoties hetgeen niet is wie je bent - dus, nu moet je 'dit proces wandelen' van 'terugkeren naar onschuld' door zelftoepassing van zelfvergeving en focussen op de adem zodat je kunt 'her-leren' hoe jou te vertrouwen en hoe je onvoorwaardelijk in elk moment uit te drukken - zonder storing van geaccepteerde/ toegestane reactie binnenin jou. Om nog eens als een kind te worden - geen invloed van de geest meer.
  


Vertaald naar het Desteni artikel Perspective on: I wish I was still a child

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten